LEGE nr. 246 din 29 aprilie 2002privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/1999 pentru modificarea Legii bancare nr. 58/1998
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 9 mai 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24 din 25 martie 1999 pentru modificarea Legii bancare nr. 58/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 31 martie 1999, cu următoarea modificare:- La articolul unic, punctul 2 se abroga.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,PAUL PACURARUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU────────────────