AMENDAMENT din 4 noiembrie 1993la Convenţia privind Organizaţia Maritima Internationala
EMITENT
  • ORGANIZAŢIA MARITIMA INTERNATIONALA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 8 mai 2002     +  Partea a VI-a ConsiliulArticolul 16 va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 16Consiliul va fi compus din 40 de membri aleşi de Adunare."Articolul 17 va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 17În procesul de alegere a membrilor Consiliului Adunarea va respecta următoarele criterii:(a) 10 vor fi statele care sunt cele mai interesate sa furnizeze servicii internaţionale de navigaţie maritima;(b) 10 vor fi alte state care sunt cele mai interesate în comerţul maritim internaţional;(c) 20 vor fi state nealese în conformitate cu paragrafele (a) şi (b) de mai sus, care au interese speciale în transportul sau navigaţia maritima şi a căror alegere în Consiliu va asigura reprezentarea tuturor zonelor geografice majore ale lumii."La articolul 19 (b) va avea următorul cuprins:"(b) Cvorumul este alcătuit din 26 de membri ai Consiliului."──────────────────