HOTĂRÂRE nr. 399 din 18 aprilie 2002privind actualizarea limitei creditelor bancare pentru investiţii cu caracter productiv, prevăzută la art. 10 alin. 1 lit. s) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 30 aprilie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 10 alin. 1 lit. s) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă actualizarea limitei creditelor bancare pentru investiţii cu caracter productiv, prevăzută la art. 10 alin. 1 lit. s) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la 150 milioane lei la 300 milioane lei.Sumele necesare subventionarii de către stat, în condiţiile legii, în proporţie de 50% a dobânzilor aferente acestor credite se asigura, în limita sumelor alocate cu aceasta destinaţie, din bugetul aprobat anual Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Secretariatul de Statpentru Problemele Revoluţionarilordin Decembrie 1989Iordan Rădulescu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de stat--------