ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 30 aprilie 2002pentru modificarea termenului de depunere a declaraţiilor de venit pe anul 2001
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICTermenul de depunere a declaraţiei de venit global şi a declaraţiilor speciale pe anul 2001, prevăzut la art. 62 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 3 august 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se proroga până la data de 31 mai 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu-------------