ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 18 aprilie 2002privind măsuri pentru susținerea și urgentarea acțiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 29 aprilie 2002  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Programele de acțiuni pentru reducerea riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, aprobate în condițiile legii, cuprind proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare, precum și asigurarea surselor de finanțare și a cazarii temporare a persoanelor și a familiilor pe perioada consolidarilor.(2) Asigurarea locuințelor sociale cu destinația de locuințe de necesitate pentru cazarea temporară a persoanelor și a familiilor pe perioada executării consolidarilor constituie acțiune complexa, de interes național, în contextul prevenirii urmărilor dezastrelor naturale produse de cutremure.  +  Articolul 2(1) Construcțiile cu destinația de locuinta începute înainte de data de 1 ianuarie 1990 și nefinalizate până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, fac obiectul programelor de acțiuni prevăzute la art. 1 și constituie utilitate publică.(2) Imobilele proprietate a persoanelor fizice și/sau juridice, prevăzute în anexa, vor primi destinația de locuințe de necesitate pentru cazarea temporară a persoanelor și a familiilor pe perioada executării consolidarilor și se expropriaza în condițiile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, intrand în proprietatea publică a statului.(3) Pentru imobilele prevăzute la alin. (2) expropriator este statul român prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.  +  Articolul 3Lucrările pentru finalizarea imobilelor expropriate vor fi finanțate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, în baza documentațiilor tehnice aprobate, din alocații bugetare anuale pentru construcția de locuințe și din alte surse legal constituite.  +  Articolul 4Imobilele expropriate se exceptează de la plata taxelor și impozitelor prevăzute de lege.  +  Articolul 5Anexa la prezenta ordonanță de urgență poate fi completată prin hotărâre a Guvernului, în funcție de programele de acțiuni pentru reducerea riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, aprobate în condițiile legii.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor și locuinței,
  Miron Tudor Mitrea
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmâncă
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
   +  AnexăLISTAconstrucțiilor ce vor primi destinația de locuințe de necesitate pentru cazarea temporară a persoanelor și a familiilor pe perioada executării consolidarilorLocalitatea: municipiul București:1. bloc nr. 107, Piața Națiunilor Unite nr. 9 (fosta str. Strapungerea Mihai Voda), sectorul 5;2. bloc nr. 108, Piața Națiunilor Unite nr. 8 (fosta str. Străpungerea Mihai Vodă), sectorul 5.-----------