LEGE nr. 216 din 23 aprilie 2002pentru modificarea alin. (1) al art. 103 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 29 aprilie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICAlineatul (1) al articolului 103 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, cu completările ulterioare, se modifica după cum urmează:"Art. 103. - (1) La constituirea consiliului judeţean se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 30-37."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIU--------