LEGE nr. 227 din 23 aprilie 2002pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fără stăpân
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 29 aprilie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fără stăpân, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 13 decembrie 2001, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale au obligaţia de a înfiinţa, în funcţie de necesitaţi, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, servicii specializate pentru gestionarea cainilor fără stăpân."2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Cainii fără stăpân vor fi capturati şi transportaţi în adăposturile serviciilor pentru gestionarea cainilor fără stăpân, unde vor fi cazati o perioadă de 14 zile, cu respectarea normelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2."3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) După examinarea lor de către medicul veterinar, cainii fără stăpân care sunt bolnavi cronici şi incurabili vor fi eutanasiati imediat ce au fost adusi în adaposturi, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Eutanasia este un act de sacrificare prin procedee rapide şi nedureroase a cainilor prevăzuţi la alin. (1) ori care nu au fost revendicati sau adoptati în condiţiile şi în termenele stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă."4. La articolul 7, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) În situaţia în care, după expirarea termenului de cazare prevăzut la art. 4, cainii nu au fost revendicati sau adoptati conform anexelor nr. 4 şi 5, aceştia vor fi eutanasiati.............................................................. (3) Cainii nerevendicati în termen de 7 zile pot fi adoptati de persoane fizice sau de către centrele de adopţie special amenajate şi organizate în acest scop."5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Încredinţarea cainilor spre adopţie se face numai după ce aceştia au fost sterilizati, vaccinati antirabic, deparazitati şi identificati prin cele doua metode concomitente: tatuare şi aplicarea zgarzii cu placuta numerotată. Cainii revendicati nu vor fi sterilizati. (2) Revendicarea sau adoptia cainilor de către solicitanţi se va face pe baza declaraţiei-angajament, al carei model este prevăzut în anexele nr. 4 şi 5, cu achitarea unei taxe care reprezintă cheltuielile medicale şi de întreţinere, al carei cuantum se stabileşte prin hotărâre a consiliului local."6. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Toate serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fără stăpân vor tine registre speciale vizate de medicul veterinar concesionar al activităţii de asistenţa sanitară veterinara, în care se vor menţiona următoarele: data capturării, data şi ora cazarii în adapost, caracteristicile individuale ale animalului, numărul de caini prinsi, revendicati, adoptati, eutanasiati, motivul eutanasierii, substanţa utilizata şi numele persoanei care realizează eutanasia, numărul de tatuaj, numărul fisei de adopţie, data vaccinarii antirabice, data sterilizarii, data predării cadavrelor la societăţile ce vor executa incinerarea, precum şi persoanele care au instrumentat manoperele respective."7. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Acţiunile de capturare, adăpostire, vaccinare, deparazitare, sterilizare, adopţie şi eutanasie se vor face şi în prezenta reprezentanţilor societăţilor de protecţie a animalelor, în cazul în care aceştia solicita acest lucru, în baza unui program orar prestabilit."8. La articolul 14, litera a) va avea următorul cuprins:"a) nerespectarea dispoziţiilor art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3, art. 4, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 9 şi 10, precum şi a condiţiilor prevăzute în declaratia-angajament, cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei;"9. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă."10. La anexa nr. 1 lit. D, punctul 2 va avea următorul cuprins:"2. Hrana trebuie să fie întotdeauna proaspăta. Hrana va fi administrată individual şi supravegheat."11. La anexa nr. 1 lit. E, punctele 2, 5 şi 6 vor avea următorul cuprins:"2. Vehiculele trebuie să ofere cainilor siguranţa, securitate, protecţie împotriva intemperiilor naturii şi aerisire adecvată. Fiecare caine trebuie să aibă o cusca separată. Trebuie sa existe o cusca separată pentru cainii morţi şi pentru cainii bolnavi...............................................................5. Soferii vehiculelor trebuie să fie instruiti sa acorde ajutor cainilor bolnavi şi răniţi.6. Se interzice efectuarea eutanasiei în vehicule de transport pentru caini, dar se permite tranchilizarea cainilor în suferinta."12. La anexa nr. 2 lit. A, punctul 4 va avea următorul cuprins:"4. Personalul calificat poate captura cainii cu crose speciale sau cu plase. Pentru capturarea cainilor se vor folosi crosele speciale formate din tije din aluminiu, având la capăt o bucla care poate să gliseze sau care se poate strânge în jurul gatului cainelui, pentru a permite persoanei calificate sa ţină cainele la distanta şi sa îl poată manipula. Bucla trebuie fixată la largimea dorita, pentru a se evita strangularea cainelui, mecanismul de declansare rapida fiind utilizat pentru eliberarea cainelui în caz de urgenta sau atunci când este pus într-o cusca. De asemenea, cainii mai pot fi capturati cu ajutorul custilor-capcana, în care se introduce mancare şi care sunt dotate cu uşi mobile care cad după intrarea cainelui în cusca, aflate pe sol şi apoi încărcate în autovehicul."13. La anexa nr. 2 lit. B, punctul 1 va avea următorul cuprins:"1. Cainii docili pot fi transportaţi până la adaposturi în vehicule închise de tip camioneta. Cainii se vor transporta în custi individuale."14. Anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:"ANEXA 3EUTANASIEREA CAINILOR1. Se recomanda pentru a fi eutanasiati cainii care nu au fost revendicati sau care nu au putut fi adoptati. Eutanasia se recomanda, de asemenea, în cazul cainilor care prezintă boli cronice incurabile.2. Eutanasierea cainilor se efectuează de către un medic veterinar.3. Eutanasierea cainilor se realizează numai prin utilizarea barbituricelor, injectate intravenos numai după pierderea cunostintei cainelui indusa prin anestezie. Cainii vor fi asistaţi până la constatarea decesului. Barbituricele nu trebuie să fie injectate pe cale intramusculara sau subcutanata. Pentru cainii nou-născuţi calea de administrare care se utilizează este cea peritoneala. Produsele narcotice pot fi administrate şi pe cale orala.4. Medicul veterinar este singura persoana care poate avea acces la barbiturice şi care poate decide în privinta utilizării medicamentelor periculoase."15. Titlul anexei nr. 4 va avea următorul cuprins:"FORMULAR DE ADOPŢIE/REVENDICARE"16. După anexa nr. 4 se introduce anexa nr. 5 cu următorul cuprins:"ANEXA 5FORMULAR DE ADOPŢIE/REVENDICARESubscrisă societate ......., cu sediul în ......, str. ........ nr. ....., sectorul/judeţul ......, telefon ......, înregistrată la Oficiul registrului comerţului ............ sub nr. .........., reprezentată de ............ în calitate de ........, legitimat cu BI/CI seria ..... nr. ....., eliberat(a) de ... la data de ....., se angajează sa adopte un număr de .......... caini, identificati cu numerele de tatuaj ........, adapostiti deServiciul de gestionare a cainilor fără stăpân, în următoarele condiţii:1. sa respect normele de îngrijire şi hranire a cainelui;2. sa prezint periodic cainele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;3. sa anunţ Serviciul de gestionare a cainilor fără stăpân, în cazul decesului sau al înstrăinării acestuia;4. sa nu abandonez cainele, iar în cazul în care nu îl mai doresc, sa îl predau Serviciului de gestionare a cainilor fără stăpân;5. sa achit Serviciului de gestionare a cainilor fără stăpân, taxa care reprezintă cheltuielile medicale şi de întreţinere aferente cazarii cainelui.Data .........Semnatura reprezentantului societăţii ........................................Semnatura reprezentantuluiServiciului de gestionare a cainilor fără stăpân........................................"Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU────────────────────