HOTĂRÂRE nr. 517 din 1 septembrie 1992privind schimbarea denumirii Centrului de Perfecţionare a Personalului din Marina Civilă Constanta şi completarea obiectului de activitate al acestuia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 17 septembrie 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICCentrul de Perfecţionare a Personalului din Marina Civilă Constanta, unitate cu personalitate juridică din subordinea Ministerului Transporturilor, îşi schimba denumirea în Centrul de Perfecţionare a Personalului din Marina Civilă şi Calificare Personal pentru Exploatare Portuara Constanta şi preia, cu active şi pasive, Centrul de Calificare Port Constanta din cadrul Inspectoratului de stat al Navigaţiei Civile.PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:───────────────Ministrul transporturilor,Traian Basescu----------