HOTĂRÎREA nr. 518 din 27 septembrie 1993pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului gardienilor publici
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 14 octombrie 1993    În temeiul Legii nr. 26/1993 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Corpului gardienilor publici, Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului gardienilor publici, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Fondurile financiare necesare funcţionarii Corpului gardienilor publici se asigura potrivit legii. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:------------------Secretar de stat, şeful Departamentului pentru Administraţie Publică Locală,Octav CozmancaMinistru de interne,George Ioan Danescup. Ministru de stat, ministrul finanţelor,Nicusor Constantinescu,secretar de statREGULAMENT 27/09/1993