HOTĂRÂRE nr. 383 din 18 aprilie 2002privind numirea în funcţia de preşedinte al Comitetului interministerial de coordonare a organizării şi funcţionarii pieţelor produselor agricole şi alimentare în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 24 aprilie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 5 alin. (3) din Legea nr. 73/2002 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi alimentare în România,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe numeşte în funcţia de preşedinte al Comitetului interministerial de coordonare a organizării şi funcţionarii pieţelor produselor agricole şi alimentare în România domnul Petre Daea, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie Sarbu────────────────