LEGE nr. 204 din 19 aprilie 2002privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 60/1998 pentru modificarea art. 1 alin. 1 din Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 24 aprilie 2002  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60 din 28 decembrie 1998 pentru modificarea art. 1 alin. 1 din Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 30 decembrie 1998, cu următoarea modificare:– Articolul unic va avea următorul cuprins:  +  Articolul UNICAlineatul 1 al articolului 1 din Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 12 iulie 1993, se modifica și va avea următorul cuprins:Magistrații care în perioada anilor 1945-1952 au fost înlăturați din justiție din motive politice au dreptul la o indemnizație lunară neimpozabilă de 1.000.000 lei. Cuantumul indemnizației se actualizează anual, în funcție de rata inflației, prin hotărâre a Guvernului.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  BOGDAN NICULESCU-DUVAZ
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  PAUL PACURARU
  ----------