LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2002privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 1/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 24 aprilie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 1 din 17 ianuarie 2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 22 ianuarie 2002, cu următoarele modificări și completări:1. Articolul I va avea următorul cuprins:  +  Articolul IArticolul 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, se completează cu alineatele (4) și (5) cu următorul cuprins:(4) Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și Agenția Domeniilor Statului vor proceda la compensarea debitelor reprezentând redevențe datorate și neachitate la termen de concesionarii terenurilor agricole cu sumele cuvenite acestora cu titlu de sustinere financiară a agriculturii de către stat, prevăzute anual cu aceasta destinație în bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, iar sumele rezultate vor alimenta fondul «Dezvoltarea agriculturii românești».(5) Pentru asigurarea finanțării programelor prevăzute la alin. (3) sumele colectate la fondul «Dezvoltarea agriculturii românești» se completează cu alocațiile aprobate din bugetul de stat pentru Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, cap. 67.01 «Agricultura și silvicultura», titlul «Transferuri».2. Articolul II se abrogă.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 8 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 8 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  ---------