LEGE nr. 206 din 19 aprilie 2002pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 24 aprilie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe respinge Ordonanţa Guvernului nr. 73 din 27 august 1999 privind impozitul pe venit, emisă în temeiul art. 1 lit. D pct. 13 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIU────────────────────