ORDIN nr. 462 din 1 iulie 1993pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produşi de surse stationare
EMITENT
  • MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 10 august 1993    Ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului,având în vedere necesitatea stabilirii de norme de limitare a emisiilor de poluanti eliminati în atmosfera în scopul protecţiei factorilor de mediu şi a biosistemelor în ansamblul lor împotriva poluarilor atmosferice de către activităţi antropice,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 792 din 17 decembrie 1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, emite următorul ordin:1. Se aprobă Condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei şi Normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produşi de surse stationare.2. Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 30 septembrie 1993.3. Condiţiile tehnice şi normele metodologice sunt valabile până la reglementarea, prin standardizare, a unor norme naţionale sau până la revizuirea lor prin ordin ministerial.4. Direcţia strategii, legislaţie pentru protecţia mediului, evaluare impact şi avizare se însărcinează cu difuzarea şi aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin. Ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului,Aurel Constantin IlieCOND+PROC 01/07/1993NORMA 01/07/1993