ORDIN nr. 1.938 din 18 decembrie 2001pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2
EMITENT
  • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 15 aprilie 2002    Ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei,având în vedere prevederile art. 12 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 197/1997 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin.(3) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2000, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România,în temeiul prevederilor art. 3 pct. 47 şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementările privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Pentru omologarea de tip a autoturismelor şi autoutilitarelor uşoare cu masa totală maxima autorizata până la 3,5 tone emisiile poluante nu trebuie să depăşească limitele prevăzute în Directiva 70/220/CEE , astfel cum a fost modificată prin Directiva 1999/102/CE , până la data de 31 decembrie 2006 pentru treapta A (EURO 3) şi începând cu data de 1 ianuarie 2007 pentru treapta B (EURO 4). (2) Pentru omologarea individuală, la prima înmatriculare în România, a autoturismelor şi autoutilitarelor uşoare cu masa totală maxima autorizata până la 3,5 tone emisiile poluante provenite din gazele de evacuare nu trebuie să depăşească limitele prevăzute în Directiva 70/220/CEE , astfel cum a fost modificată prin Directiva 1999/102/CE , începând cu data de 1 ianuarie 2002 pentru treapta A (EURO 3). (3) Pentru vehiculele fabricate în România prevederile alin. (1) se aplică începând cu datele de 1 ianuarie 2004 (EURO 3) şi 1 ianuarie 2007 (EURO 4) iar prevederile alin. (2) se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2005 (EURO 3).  +  Articolul 3 (1) Pentru omologarea de tip a autovehiculelor de transport de persoane şi mărfuri, cu masa totală maxima autorizata de peste 3,5 tone, emisiile lor poluante nu trebuie să depăşească limitele prevăzute în Directiva 88/77/CEE , astfel cum a fost modificată prin Directiva 1999/96/CE , până la data de 30 septembrie 2007 pentru treapta A (EURO 3) şi începând cu data de 1 octombrie 2007 pentru treapta B (EURO 4). (2) Pentru omologarea individuală, la prima înmatriculare în România, a autovehiculelor de transport de persoane şi mărfuri, cu masa totală maxima autorizata de peste 3,5 tone, emisiile poluante provenite din gazele de evacuare nu trebuie să depăşească limitele prevăzute în Directiva 88/77/CEE , astfel cum a fost modificată prin Directiva 1999/96/CE , începând cu data de 1 octombrie 2002 pentru treapta A (EURO 3).(3). Pentru vehiculele fabricate în România prevederile din alin. (1) se aplică începând cu datele de 1 octombrie 2004 (EURO 3) şi 1 octombrie 2007 (EURO 4), iar cele din alin. (2), începând cu data de 1 octombrie 2005 (EURO 3).  +  Articolul 4Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului transporturilor nr. 251/1999 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor Mitrea  +  Anexa REGLEMENTARI 18/12/2001