ORDIN nr. 235 din 8 aprilie 2002privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 862/2001 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viaţa al populaţiei
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 18 aprilie 2002    Ministrul sănătăţii şi familiei,vazand Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică nr. DB 3.686 din 8 aprilie 2002,având în vedere prevederile Legii nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, ale Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena şi sănătate publică, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 108/1999,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 862 din 27 noiembrie 2001 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viaţa al populaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 23 ianuarie 2002, se abroga.  +  Articolul 2Prezentul ordin va intra în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartos────────────────