LEGE nr. 177 din 11 aprilie 2002pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţara, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 17 aprilie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 144 din 25 octombrie 2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţara, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 14 noiembrie 2001, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Cetăţenii români care călătoresc, în scopuri particulare, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state, pentru care nu este necesară viza de intrare, trebuie să prezinte la ieşirea din ţara: a) asigurarea medicală; b) biletul de călătorie dus-întors sau cartea verde a autoturismului; c) o sumă minima în valută liber convertibilă la vedere sau cărţi de credit pentru conturi în valută, pentru fiecare persoana, într-un cuantum corespunzător sumelor de referinţa determinate de autorităţile naţionale ale statelor de destinaţie sau de tranzit, proporţional cu durata şederii, dar nu mai puţin de 5 zile."2. După articolul 2 se introduce articolul 2^1 cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - (1) Prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) nu se aplică în cazul cetăţenilor români care călătoresc în ţările cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale pentru acordarea asistenţei medicale pe bază de reciprocitate în domeniul sănătăţii. (2) Lista ţărilor cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale pentru acordarea asistenţei medicale pe bază de reciprocitate în domeniul sănătăţii va fi întocmită şi aprobată prin ordin comun al ministrului de interne şi al ministrului sănătăţii şi familiei, ce va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,GHEORGHE BUZATUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,BOGDAN NICULESCU-DUVAZ------------