HOTĂRÂRE nr. 321 din 4 aprilie 2002privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Sali de sport" prin Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I." - S.A.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 12 aprilie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale Legii nr. 72/1996 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Normele metodologice pentru derularea Programului "Sali de sport", construcţii noi, prin Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I." - S.A., prevăzute în anexa nr. 1. (2) Se aprobă Normele metodologice pentru derularea Programului "Sali de sport", finalizarea construcţiilor sistate, prin Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I." - S.A., prevăzute în anexa nr. 2. (3) Se aprobă Normele metodologice pentru derularea Programului "Sali de sport", finalizarea construcţiilor în curs de execuţie, prin Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I." - S.A., prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 2Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1NORMA 04/04/2002  +  Anexa 2NORMA 04/04/2002  +  Anexa 3NORMA 04/04/2002