ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 45 din 11 aprilie 2002privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantităţii de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială "Letea" - S.A. Bacau
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 12 aprilie 2002    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, se aproba scoaterea din rezervele de stat, cu titlu de împrumut, în condiţiile art. 1502 din Codul civil, pe termen de 180 de zile, a cantităţii de 1.100 tone hârtie de ziar care va fi acordată Societăţii Comerciale "Letea" - S.A. Bacau. (2) Restituirea împrumutului prevăzut la alin. (1) se face eşalonat, potrivit unui grafic stabilit de Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat şi de Societatea Comercială "Letea" - S.A. Bacau.  +  Articolul 2În cazul nerestituirii împrumutului în conformitate cu prevederile art. 1, pentru facturare, valoarea produsului şi a taxei pe valoarea adăugată aferente se calculează de Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat la preţul pieţei, iar, după aplicarea prevederilor art. 5 alin. 3 din Legea nr. 82/1992, republicată, Societatea Comercială "Letea" - S.A. Bacau va suporta în continuare, pentru fiecare zi de întârziere la plata, şi penalităţile prevăzute de lege pentru creanţele bugetare, până la lichidarea debitului respectiv.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul Autorităţii pentru Privatizareşi Administrarea Participatiilor Statului,Ovidiu Tiberiu MusetescuPreşedintele Administraţiei Naţionalea Rezervelor de Stat,Adrian Gurau--------------