DECRET nr. 165 din 30 iulie 1948pentru executarea în regie de către Primăria Municipiului Ploiesti, a lucrărilor edilitare la lotul de 74 locuinţe muncitoresti din Ploiesti, construite de Casa Construcţiilor, prin derogare dela dispoziţiunile art. 42 din legea Casei Construcţiilor, Nr. 561 din 30 Iulie 1942
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 30 iulie 1948     +  Articolul 1Prin derogare dela dispoziţiunile art. 42 din legea Casei construcţiilor Nr. 561 din 30 Iulie 1942, se autoriza Casa construcţiilor ca în loc să execute ea însăşi lucrările de apa, canalizare şi lumina electrica pe străzi şi pavaje, la lotul de 74 locuinţe muncitoresti din Ploiesti, sa avanseze Primăriei Municipiului Ploiesti, sumele necesare pentru aceste lucrări.  +  Articolul 2În acest scop, Casa construcţiilor va pune la dispoziţia Primăriei Municipiului Ploiesti un fond în valoare de lei 16.000.000, pentru executarea acestor lucrări.Acest fond va fi folosit numai la executarea lucrărilor de apa, canalizare şi lumina electrica pe străzi; lucrările de pavaje şi extinderea conductelor de gaze, se vor executa din fondul pe care Primăria îl are disponibil în bugetul pe exerciţiul 1948-1949.  +  Articolul 3Sumele puse la dispoziţie de către Casa construcţiilor vor fi înscrise de Primăria Municipiului Ploiesti în bugetul pe exerciţiile 1949/1950 şi 1950/1951 şi rambursate în câte doua transe egale, la 1 Mai şi 1 Septemvrie ale fiecărui exerciţiu.  +  Articolul 4Termenul de executarea tuturor lucrărilor este de 3 luni, dela data cînd Casa construcţiilor va pune la dispoziţia Primăriei avansul stabilit de comun acord, printr-o convenţie ce se va încheia ulterior între Casa construcţiilor şi Primăria Municipiului Ploiesti.În aceasta convenţie se vor fixa şi celelalte chestiuni de amănunt, în vederea executării lucrărilor.-----------