DECRET nr. 164 din 30 iulie 1948pentru declararea de utilitate publică şi expropriere a Sanatoriului Dr. Antoniu, situat în Bucureşti, str. Arh. Mincu Nr. 7
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 30 iulie 1948     +  Articolul UNICSe declara de utilitate publică şi se exproprieaza, trecând în proprietatea Statului Roman şi folosinţă Ministerului Sănătăţii, imobilul, teren şi construcţie, formând Sanatoriul Dr. Antoniu, împreună cu tot inventarul mobil, situat în Bucureşti, strada Arhitect Ion Mincu Nr. 7, avînd următoarele limite şi vecinătăţi: la Nord-Est, pe o lungime de 27,60 ml, cu Căminul de Studenţi Politehnica, pe o lungime de 22 ml, cu proprietatea d-lui Botezatu Constantin şi pe o lungime de 28,60 ml, cu proprietatea d-lui General Dancovici Alexandru; la Sud-Est pe o lungime de 88,80 ml, cu str. Arh. Ion Mincu şi pe o lungime de 22,80 ml, cu proprietatea d-nei Maria Nicolau; la Sud-Vest, pe o lungime de 39,60 ml, cu proprietatea d-nei Maria Nicolau şi pe o lungime de 18,00 ml, cu proprietatea arhitect Fischer Ferdinand şi pe o lungime de 18,00 ml cu proprietatea moştenitorii Smara Gheorghiu, la Nord-Vest, pe o lungime de 87 ml, cu strada M. Ionescu.Aceasta declarare de utilitate publică şi expropriere se face în scopul de a funcţiona Spitalul de Urgenta al Ministerului Sănătăţii.Trecerea în proprietatea Statului Roman şi folosinţă Ministerului Sănătăţii se face pe data şi în puterea prezentului decret, fără îndeplinirea oricărei alte formalităţi.Indemnitatea exproprierii se va stabili ulterior, de către Curtea Bucureşti, după procedura urgenta, prevăzută de legea de expropriere pentru cauza de utilitate publică.-----------