HOTĂRÎRE Nr. 371 din 28 iulie 1993privind acordarea, în prima intervenţie, a ajutoarelor umanitare populaţiei sinistrate, ca urmare a unor situaţii excepţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 217 din 3 septembrie 1993    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Ajutoarele umanitare de prima intervenţie cu bunuri şi produse din rezervele materiale naţionale se acordă de către Guvern prin Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale.În acest scop, potrivit art. 1 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele materiale naţionale, pentru protecţia populaţiei în situaţii excepţionale determinate de calamitati naturale, epidemii, incendii, fenomene sociale sau economice şi conjuncturi externe sunt constituite stocuri de produse agroalimentare, bunuri de uz personal şi colectiv, materiale sanitare şi materiale pentru construit şi reparat locuinţe şi anexe gospodăreşti.  +  Articolul 2Ajutoarele umanitare acordate în condiţiile prevăzute la art. 1 sunt cu titlu gratuit şi se aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 3Solicitarile de ajutoare umanitare pentru populaţia sinistrata se transmit de către prefectii judeţelor afectate de calamitati naturale, la Departamentul pentru Administraţie Publică Locală.  +  Articolul 4Departamentul pentru Administraţie Publică Locală împreună cu Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale şi, după caz, alte organe abilitate, analizează necesitatea, oportunitatea şi posibilitatea acordării ajutoarelor umanitare solicitate şi fac propuneri corespunzătoare Guvernului pentru aprobarea acestora.  +  Articolul 5În baza aprobării Guvernului, Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale organizează transportul şi predarea ajutoarelor respective preşedinţilor comisiilor şi comandamentelor de apărare locale din zonele sinistrate, organizate conform prevederilor hotărârilor Guvernului nr. 531/1992 şi nr. 615/1992, pe baza propunerilor înaintate de către prefecţi.  +  Articolul 6Transportul se efectuează, de regula, pe calea ferată şi cu mijloace auto sau, după caz, şi cu alte mijloace de transport. Modul de suportare a cheltuielilor aferente se stabileşte de Guvern o dată cu aprobarea ajutoarelor umanitare.La solicitarea Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale, Ministerul Transporturilor şi Ministerul Apărării Naţionale vor colabora la transportarea cu operativitate a ajutoarelor în zonele sinistrate.  +  Articolul 7În termen de 15 zile de la încheierea acţiunii de distribuire a ajutoarelor umanitare, prefectii vor inainta la Departamentul pentru Administraţie Publică Locală şi la Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale rapoarte justificative asupra modului de distribuire a ajutoarelor.  +  Articolul 8La solicitarea agenţilor economici din zonele sinistrate sau a altor persoane juridice afectate de calamitati naturale, se pot acorda ajutoare materiale şi produse, cu titlu de împrumut sau cu scoaterea definitivă din rezervele naţionale, cu plata, potrivit legii.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:--------------Secretar de stat, şeful Departamentului pentru Administraţie Publică Locală,Octav CozmancaSecretar de stat, şeful Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale,general-maior Constantin Dinca------------