HOTĂRÂRE nr. 28 din 24 octombrie 2005privind Regulamentul Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 25 octombrie 2005    Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul Senatului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Regulamentul prevăzut la art. 1 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Regulamentul Senatului, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 2 februarie 2001, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 24 octombrie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
    PREȘEDINTELE SENATULUI
    NICOLAE VĂCĂROIU
    București, 24 octombrie 2005.Nr. 28.  +  ANEXĂREGULAMENTUL SENATULUI-----