ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 21 martie 2002privind modificarea cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 29 martie 2002  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Începând cu luna martie 2002 coeficienţii de multiplicare pentru funcţiile didactice prevăzute la cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 23 februarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se înlocuiesc cu valorile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 2Salariile de baza ale personalului din cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar, altul decât cel didactic cuprins în anexa, sunt mai mari cu 5% faţă de cele prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei şi cercetării,Ecaterina AndronescuMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexă    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 = 1.179.613 lei*1)                              ÎNVĂŢĂMÂNT            I. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul didactic                          din învăţământul preuniversitar                              Funcţii didactice
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorVechimea în învăţământ
    până la 2 ani2-6 ani6-10 ani10-14 ani14-18 ani18-22 ani22-25 ani25-30 ani30-35 ani35-40 anipeste 40 de ani
    1.ProfesorS                      
      - cu grad didactic I   --2,6342,7442,8152,8522,9963,1043,2123,3573,465
      - cu grad didactic II   -2,2022,2382,2742,3102,3822,4912,6342,7072,8152,923
      - definitiv   -2,0572,0942,1292,2022,2382,3822,4912,5992,7072,779
      - debutant   2,021----------
    2.ProfesorSSD                      
      - cu grad didactic I   --2,2022,2382,3102,3822,4912,6342,7072,8152,923
      - cu grad didactic II   -2,0212,0572,1292,2022,2382,3822,4912,5992,7072,779
      - definitiv   -1,9641,9711,9781,9862,0212,0572,2022,2742,3462,455
      - debutant   1,949----------
    3.Institutor IS                      
      - cu grad didactic I   --2,2022,2382,3102,3822,4912,6342,7072,8152,923
      - cu grad didactic II   -1,9861,9992,0212,0572,1292,2022,3102,4182,4912,599
      - definitiv   -1,9641,9711,9781,9862,0212,0572,1292,2022,3102,382
      - debutant   1,949----------
    4.Institutor IISSD                      
      - cu grad didactic I   --2,1292,2022,2382,3102,4182,5632,6712,7442,852
      - cu grad didactic II   -1,9491,9861,9992,0212,0572,1292,2382,3462,4182,526
      - definitiv   -1,9201,9281,9351,9491,9862,0212,0942,1662,2742,346
      - debutant   1,913----------
    5.Învăţător, educatoare, educator, maistru- instructorM                      
      - cu grad didactic I   --2,0572,1292,2022,2382,3822,4912,5992,7072,779
      - cu grad didactic II   -1,9131,9491,9861,9992,0212,0572,2022,2742,3462,455
      - definitiv   -1,8911,8981,9061,9131,9492,0212,0572,1292,2382,310
      - debutant   1,877----------
    6.Profesor, învăţător, educatoare, educator, maistru-instructor, cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate*)M1,6341,6361,6381,6401,6431,6461,6601,6751,6971,7681,841
  *1) Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 include şi creşterea salariala acordată în prima etapa în baza Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 187/2001. Notă *) Funcţiile se ocupa potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.--------