HOTĂRÂRE nr. 337 din 9 iulie 1993pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 6 august 1993  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICCircumscripţia fiecărei judecătorii şi a parchetului de pe lângă aceasta se stabileşte potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  NICOLAE VĂCĂROIU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul justiţiei,

  Petre Ninosu
   +  AnexăJUDEŢUL ALBA1. JUDECĂTORIA ALBA IULIAcu sediul în municipiul Alba IuliaMUNICIPIU1. Alba Iulia    ORAŞE  1. Cugir 2. Zlatna    COMUNE  1. Almaşu Mare 9. Întregalde  2. Berghin 10. Meteş  3. Blandiana 11. Mihalţ  4. Ceru-Băcăinţi 12. Săliştea  5. Ciugud 13. Sîntimbru  6. Cricău 14. Şibot  7. Galda de Jos 15. Vinţu de Jos  8. Ighiu2. JUDECĂTORIA AIUDcu sediul în oraşul Aiud    ORAŞE  1. Aiud 2. Ocna Mureş    COMUNE  1. Fărău 8. Ponor  2. Hopîrta 9. Rădeşti  3. Livezile 10. Rîmeţ  4. Lopadea Nouă 11. Rimetea  5. Lunca Mureşului 12. Stremţ  6. Mirăslău 13. Teiuş  7. Noşlac 14. Unirea3. JUDECĂTORIA BLAJcu sediul în municipiul BlajMUNICIPIU1. Blaj    COMUNE  1. Cenade 6. Roşia de Secaş  2. Cergău 7. Sîncel  3. Cetatea de Baltă 8. Şona  4. Crăciunelu de Jos 9. Valea Lungă  5. Jidvei4. JUDECĂTORIA CÎMPENIcu sediul în oraşul Cîmpeni    ORAŞE  1. Abrud 2. Cîmpeni    COMUNE  1. Albac 11. Mogoş  2. Arieşeni 12. Ocoliş  3. Avram Iancu 13. Poiana Vadului  4. Baia de Arieş 14. Poşaga  5. Bistra 15. Roşia Montană  6. Bucium 16. Sălciua  7. Ciuruleasa 17. Scărişoara  8. Gîrda de Sus 18. Sohodol  9. Horea 19. Vadu Moţilor 10. Lupşa 20. Vidra5. JUDECĂTORIA SEBEŞcu sediul în oraşul SebeşORAŞE1. Sebeş    COMUNE  1. Cîlnic 6. Pianu  2. Daia Română 7. Săsciori  3. Doştat 8. Şpring  4. Gîrbova 9. Şugag  5. OhabaJUDEŢUL ARAD1. JUDECĂTORIA ARADcu sediul în municipiul AradMUNICIPIU1. Arad    ORAŞE  1. Curtici 2. Nădlac    COMUNE  1. Fîntînele 9. Şemlac  2. Felnac 10. Sagu  3. Iratoşu 11. Şeitin  4. Livada 12. Şiria  5. Macea 13. Şofronea  6. Pecica 14. Vinga  7. Peregu Mare 15. Vladimirescu  8. Secusigiu 16. Zimandu Nou2. JUDECĂTORIA CHIŞINEU-CRIŞcu sediul în oraşul Chişineu-CrişORAŞE1. Chişineu-Criş    COMUNE  1. Apateu 7. Şintea Mare  2. Grăniceri 8. Socodor  3. Mişca 9. Şepreuş  4. Olari 10. Şimand  5. Pilu 11. Zărand  6. Sîntana 12. Zerind3. JUDECĂTORIA GURAHONŢcu sediul în comuna GurahonţORAŞE1. Sebiş    COMUNE  1. Almaş 8. Hălmagiu  2. Brazii 9. Hălmăgel  3. Buteni 10. Igneşti  4. Chisindia 11. Moneasa  5. Dezna 12. Pleşcuţa  6. Dieci 13. Vîrfurile  7. Gurahonţ4. JUDECĂTORIA INEUcu sediul în oraşul Ineu    ORAŞE  1. Ineu 2. Pîncota    COMUNE  1. Archiş 8. Hăşmaş  2. Beliu 9. Seleuş  3. Bîrsa 10. Şicula  4. Bocsig 11. Şilindia  5. Cărand 12. Tauţ  6. Cermei 13. Tîrnova  7. Craiva5. JUDECĂTORIA LIPOVAcu sediul în oraşul LipovaORAŞE1. Lipova    COMUNE  1. Bata 8. Păuliş  2. Bîrzova 9. Petriş  3. Birchiş 10. Săvîrşin  4. Conop 11. Şiştarovăţ  5. Covăsinţ 12. Vărădia de Mureş  6. Dorgoş 13. Zăbrani  7. GhiorocJUDEŢUL ARGEŞ1. JUDECĂTORIA CÎMPULUNGcu sediul în oraşul CîmpulungORAŞE1. Cîmpulung    COMUNE  1. Albeştii de Muscel 14. Hîrtieşti  2. Aninoasa 15. Lereşti  3. Bălileşti 16. Mihăeşti  4. Berevoeşti 17. Mioarele  5. Boteni 18. Poienarii de Muscel  6. Bughea de Jos 19. Rucăr  7. Cetăţeni 20. Schitu Goleşti  8. Coşeşti 21. Stîlpeni  9. Davideşti 22. Stoeneşti 10. Dîmbovicioara 23. Ţiteşti 11. Dîrmăneşti 24. Valea Mare-Pravăţ 12. Dragoslavele 25. Vlădeşti 13. Godeni2. JUDECĂTORIA COSTEŞTIcu sediul în oraşul CosteştiORAŞE1. Costeşti    COMUNE  1. Bîrla 11. Recea  2. Buzoiesti 12. Rociu  3. Căldăraru 13. Săpata  4. Hîrseşti 14. Slobozia  5. Izvoru 15. Stolnici  6. Lunca Corbului 16. Suseni  7. Miroşi 17. Ştefan cel Mare  8. Mozăceni 18. Teiu  9. Negraşi 19. Ungheni 10. Popeşti3. JUDECĂTORIA CURTEA DE ARGEŞcu sediul în oraşul Curtea de ArgeşORAŞE1. Curtea de Argeş    COMUNE  1. Albeştii de Argeş 11. Mălureni  2. Arefu 12. Muşăteşti  3. Băiculeşti 13. Nucşoara  4. Brăduleţ 14. Pietroşani  5. Cepari 15. Poienarii de Argeş  6. Cicăneşti 16. Sălătrucu  7. Ciofrîngeni 17. Şuici  8. Corbeni 18. Tigveni  9. Corbi 19. Valea Danului 10. Domneşti 20. Valea Iaşului4. JUDECĂTORIA PITEŞTIcu sediul în municipiul PiteştiMUNICIPIU1. Piteşti    ORAŞE  1. Colibaşi 2. Topoloveni    COMUNE  1. Albota 16. Drăganu  2. Bascov 17. Leordeni  3. Băbana 18. Mărăcineni  4. Beleţi-Negreşti 19. Merişani  5. Bogaţi 20. Miceşti  6. Boţeşti 21. Morăreşti  7. Bradu 22. Moşoaia  8. Budeasa 23. Oarja  9. Călineşti 24. Poiana Lacului 10. Căteasca 25. Priboieni 11. Ciomăgeşti 26. Răteşti 12. Cocu 27. Ştefăneşti 13. Cotmeana 28. Uda 14. Cuca 29. Vedea 15. DobreştiJUDEŢUL BACĂU1. JUDECĂTORIA BACĂUcu sediul în municipiul BacăuMUNICIPIU1. Bacău    COMUNE  1. Buhoci 16. Negri  2. Cleja 17. Nicolae Bălcescu  3. Coloneşti 18. Onceşti  4. Corbasca 19. Orbeni  5. Dămieneşti 20. Parava  6. Fărăoani 21. Plopana  7. Filipeni 22. Răcăciuni  8. Hemeiuş 23. Răchitoasa  9. Huruieşti 24. Roşiori 10. Izvoru Berheciului 25. Sascut 11. Letea Veche 26. Săuceşti 12. Lipova 27. Secuieni 13. Luizi-Călugăra 28. Tătărăşti 14. Măgura 29. Traian 15. Mărgineni 30. Valea Seacă2. JUDECĂTORIA BUHUŞIcu sediul în oraşul BuhuşiORAŞE1. Buhuşi    COMUNE  1. Balcani  2. Bereşti-Bistriţa  3. Blăgeşti  4. Filipeşti  5. Gîrleni  6. Racova3. JUDECĂTORIA MOINEŞTIcu sediul în oraşul Moineşti    ORAŞE  1. Moineşti 3. Dărmăneşti  2. Comăneşti    COMUNE  1. Agăş 8. Palanca  2. Ardeoani 9. Pîrjol  3. Asău 10. Poduri  4. Bereşti-Tazlău 11. Scorţeni  5. Brusturoasa 12. Solonţ  6. Ghimeş-Făget 13. Strugari  7. Măgireşti 14. Zemeş4. JUDECĂTORIA ONEŞTIcu sediul în municipiul OneştiMUNICIPIU1. Oneşti    ORAŞE  1. Slănic-Moldova 2. Tîrgu Ocna    COMUNE  1. Bîrsăneşti 10. Livezi  2. Berzunţi 11. Mănăstirea Caşin  3. Bogdăneşti 12. Oituz  4. Caşin 13. Pîrgăreşti  5. Căiuţi 14. Sănduleni  6. Coţofăneşti 15. Ştefan cel Mare  7. Dofteana 16. Tîrgu Trotuş  8. Gura Văii 17. Urecheşti  9. Helegiu5. JUDECĂTORIA PARINCEAcu sediul în comuna Parîncea    COMUNE  1. Dealu Morii 7. Pînceşti  2. Găiceana 8. Podu Turcului  3. Glăvăneşti 9. Stănişeşti  4. Horgeşti 10. Tamaş  5. Motoşeni 11. Ungureni  6. Parincea 12. VultureniJUDEŢUL BIHOR1. JUDECĂTORIA ALEŞDcu sediul în oraşul AleşdORAŞE1. Aleşd    COMUNE  1. Aştileu 8. Măgeşti  2. Auşeu 9. Şinteu  3. Borod 10. Şuncuiuş  4. Bratca 11. Tileagd  5. Brusturi 12. Ţeţchea  6. Bulz 13. Vadu Crişului  7. Lugaşu de Jos 14. Vîrciorog2. JUDECĂTORIA BEIUŞcu sediul în oraşul Beiuş    ORAŞE  1. Beiuş 3. Dr. Petru Groza  2. Nucet 4. Vaşcău    COMUNE  1. Budureasa 15. Lazuri de Beiuş  2. Bunteşti 16. Lunca  3. Căbeşti 17. Olcea  4. Căpîlna 18. Pietroasa  5. Cărpinet 19. Pocola  6. Cîmpani 20. Pomezeu  7. Ceica 21. Răbăgani  8. Cociuba Mare 22. Remetea  9. Criştioru de Jos 23. Rieni 10. Curăţele 24. Roşia 11. Dobreşti 25. Sîmbăta 12. Drăgăneşti 26. Şoimi 13. Finiş 27. Tărcaia 14. Holod 28. Uileacu de Beiuş3. JUDECĂTORIA MARGHITAcu sediul în oraşul Marghita    ORAŞE  1. Marghita 2. Valea lui Mihai    COMUNE  1. Abram 10. Popeşti  2. Abrămuţ 11. Săcueni  3. Balc 12. Sălacea  4. Boianu Mare 13. Spinuş  5. Buduslău 14. Suplacu de Barcău  6. Cherechiu 15. Şimian  7. Chişlaz 16. Tarcea  8. Curtuişeni 17. Tăuteu  9. Derna 18. Viişoara4. JUDECĂTORIA ORADEAcu sediul în municipiul OradeaMUNICIPIU1. OradeaORAŞE1. Salonta    COMUNE  1. Avram Iancu 14. Husasău de Tinca  2. Batăr 15. Ineu  3. Biharia 16. Lăzăreni  4. Borş 17. Mădăras  5. Cefa 18. Nojorid  6. Cetariu 19. Osorhei  7. Ciuhoi 20. Săcădat  8. Ciumeghiu 21. Sălard  9. Copăcel 22. Sînmartin 10. Diosig 23. Sîntandrei 11. Drăgeşti 24. Sîrbi 12. Girişu de Criş 25. Tinca 13. Hidişelu de Sus 26. TulcaJUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD1. JUDECĂTORIA BECLEANcu sediul în oraşul BecleanORAŞE1. Beclean    COMUNE  1. Braniştea 8. Nuşeni  2. Căianu Mic 9. Petru Rareş  3. Chiochiş 10. Spermezeu  4. Chiuza 11. Şieu Odorhei  5. Ciceu-Giurgeşti 12. Şintereag  6. Lechinţa 13. Tîrlişua  7. Matei 14. Uriu2. JUDECĂTORIA BISTRIŢAcu sediul în municipiul BistriţaMUNICIPIU1. Bistriţa    COMUNE  1. Bistriţa Bîrgăului 11. Monor  2. Budacu de Jos 12. Prundu Bîrgăului  3. Budeşti 13. Silivaşu de Cîmpie  4. Cetate 14. Sînmihaiu de Cîmpie  5. Galaţii Bistriţei 15. Şieu  6. Josenii Bîrgăului 16. Şieu-Măgheruş  7. Livezile 17. Şieuţ  8. Mărişelu 18. Teaca  9. Miceştii de Cîmpie 19. Tiha Bîrgăului 10. Milaş 20. Urmeniş3. JUDECĂTORIA NĂSĂUDcu sediul în oraşul Năsăud    ORAŞE  1. Năsăud 2. Sîngeorz-Băi*ST    COMUNE  1. Coşbuc 11. Parva  2. Dumitra 12. Rebra  3. Feldru 13. Rebrişoara  4. Ilva Mare 14. Rodna  5. Ilva Mică 15. Romuli  6. Leşu 16. Slava  7. Lunca Ilvei 17. Şanţ  8. Maieru 18. Telciu  9. Măgura Ilvei 19. Zagra 10. NimigeaJUDEŢUL BOTOŞANI1. JUDECĂTORIA BOTOŞANIcu sediul în municipiul BotoşaniMUNICIPIU1. Botoşani    COMUNE  1. Albeşti 16. Prăjeni  2. Băluşeni 17. Răchiţi  3. Bucecea 18. Rauşeni  4. Călăraşi 19. Roma  5. Copălău 20. Româneşti  6. Corni 21. Santa Mare  7. Cristeşti 22. Stăuceni  8. Curteşti 23. Suliţa  9. Flămînzi 24. Todireni 10. Frumuşica 25. Truşeşti 11. Gorbăneşti 26. Tudora 12. Hlipiceni 27. Unţeni 13. Lunca 28. Vlădeni 14. Mihai Eminescu 29. Vorona 15. Nicşeni2. JUDECĂTORIA DĂRĂBANIcu sediul în oraşul DărăbaniORAŞE1. Dărăbani    COMUNE  1. Conceşti 6. Păltiniş  2. Coţuşca 7. Rădăuţi-Prut  3. Havîrna 8. Suharău  4. Hudeşti 9. Viişoara  5. Mileanca3. JUDECĂTORIA DOROHOIcu sediul în oraşul DorohoiORAŞE1. Dorohoi    COMUNE  1. Brăeşti 9. Ibăneşti  2. Broşcăuţi 10. Leorda  3. Cordăreni 11. Mihăileni  4. Corlăţeni 12. Pomîrla  5. Cristineşti 13. Şendriceni  6. Dresca 14. Văculeşti  7. George Enescu 15. Vîrfu Cîmpului  8. Hilişeu-Horia4. JUDECĂTORIA SĂVENIcu sediul în oraşul SăveniORAŞE1. Săveni    COMUNE  1. Avrămeni 9. Mitoc  2. Dîngeni 10. Ripiceni  3. Dobîrceni 11. Ştefăneşti  4. Drăguşeni 12. Ştiubieni  5. Durneşti 13. Ungureni  6. Hăneşti 14. Vlăsineşti  7. Manoleasa 15. Vorniceni  8. MihălăşeniJUDEŢUL BRAŞOV1. JUDECĂTORIA BRAŞOVcu sediul în municipiul BraşovMUNICIPIU1. Braşov    ORAŞE  1. Codlea 3. Săcele  2. Predeal    COMUNE  1. Bod 8. Harman  2. Budila 9. Măieruş  3. Cristian 10. Prejmer  4. Dumbrăviţa 11. Sînpetru  5. Feldioara 12. Tărlungeni  6. Ghimbav 13. Teliu  7. Hălchiu 14. Vama Buzăului2. JUDECĂTORIA FĂGĂRAŞcu sediul în municipiul FăgăraşMUNICIPIU1. FăgăraşORAŞE1. Victoria    COMUNE  1. Beclean 7. Recea  2. Cincu 8. Şercaia  3. Hîrseni 9. Şinca  4. Lisa 10. Şoarş  5. Mîndra 11. Ucea  6. Părău 12. Viştea                            13. Voila3. JUDECĂTORIA RUPEAcu sediul în oraşul RupeaORAŞE1. Rupea    COMUNE  1. Apaţa 7. Jibert  2. Buneşti 8. Ormeniş  3. Caţa 9. Racoş  4. Comana 10. Ticuşu  5. Hoghiz 11. Ungra  6. Homorod4. JUDECĂTORIA ZĂRNEŞTIcu sediul în oraşul Zărneşti    ORAŞE  1. Rîşnov 2. ZărneştiCOMUNE1. Bran2. Fundata3. Moieciu4. Poiana Mărului5. VulcanJUDEŢUL BRĂILA1. JUDECĂTORIA BRĂILAcu sediul în municipiul BrăilaMUNICIPIU1. Brăila    COMUNE  1. Chiscani 10. Salcia Tudor  2. Frecăţei 11. Scorţaru Nou  3. Gemenele 12. Siliştea  4. Gropeni 13. Tichileşti  5. Mărăşu 14. Traian  6. Măxineni 15. Tudor Vladimirescu  7. Movila Miresii 16. Unirea  8. Rîmnicelu 17. Vădeni  9. Romanu2. JUDECĂTORIA FĂUREIcu sediul în oraşul Făurei    ORAŞE  1. Făurei 2. Ianca    COMUNE  1. Cireşu 7. Racoviţă  2. Dudeşti 8. Surdila-Găiseanca  3. Galbenu 9. Surdila-Greci  4. Grădiştea 10. Şuţeşti  5. Jirlău 11. Vişani  6. Mircea Vodă3. JUDECĂTORIA ÎNSURĂŢEIcu sediul în oraşul ÎnsurăţeiORAŞE1. Însurăţei    COMUNE  1. Bărăganul 7. Tufeşti  2. Berteştii de Jos 8. Ulmu  3. Bordei Verde 9. Victoria  4. Ciocile 10. Viziru  5. Roşiori 11. Zăvoaia  6. StăncuţaJUDEŢUL BUZĂU1. JUDECĂTORIA BUZĂUcu sediul în municipiul BuzăuMUNICIPIU1. Buzău    COMUNE  1. Amaru 18. Mihăileşti  2. Beceni 19. Movila Banului  3. Berca 20. Năieni  4. Bisoca 21. Pietroasele  5. Breaza 22. Poşta Cîlnău  6. Căneşti 23. Săgeata  7. Cernăteşti 24. Săhăteni  8. Chiliile 25. Săpoca  9. Costeşti 26. Săruleşti 10. Gălbinaşi 27. Scorţoasa 11. Gherăseni 28. Stîlpu 12. Largu 29. Tisău 13. Lopătari 30. Ţinteşti 14. Luciu 31. Ulmeni 15. Mărăcineni 32. Vadu Paşii 16. Mînzăleşti 33. Verneşti 17. Merei 34. Vintilă Vodă2. JUDECĂTORIA PĂTÎRLAGELEcu sediul în comuna PătîrlageleORAŞE1. Nehoiu    COMUNE  1. Bozioru 9. Gura Teghii  2. Brăeşti 10. Măgura  3. Calvini 11. Odăile  4. Cătina 12. Pănătău  5. Chiojdu 13. Pătîrlagele  6. Cislău 14. Pîrscov  7. Colţi 15. Siriu  8. Cozieni 16. Vipereşti3. JUDECĂTORIA POGOANELEcu sediul în oraşul PogoaneleORAŞE1. PogoaneleCOMUNE1. Brădeanu2. C.A. Rosetti3. Cilibia4. Glodeanu Sărat5. Glodeanu-Siliştea6. Padina7. Ruşeţu8. Scutelnici9. Smeeni4. JUDECĂTORIA RÎMNICU SĂRATcu sediul în oraşul Rîmnicu SăratORAŞE1. Rîmnicu Sărat    COMUNE  1. Balta Albă 12. Podgoria  2. Bălăceanu 13. Puieşti  3. Blăjani 14. Racoviţeni  4. Boldu 15. Rîmnicelu  5. Buda 16. Robeasca  6. Cochirleanca 17. Topliceni  7. Ghergheasa 18. Valea Rîmnicului  8. Grebănu 19. Valea Salciei  9. Mărgăriteşti 20. Vîlcelele 10. Murgeşti 21. Zărneşti 11. Pardoşi 22. ZiduriJUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN1. JUDECĂTORIA BOZOVICIcu sediul în comuna Bozovici    COMUNE  1. Bănia 5. Lăpuşnicel  2. Bozovici 6. Lăpuşnicu Mare  3. Dalboşeţ 7. Prigor  4. Eftimie Murgu 8. Şopotu Nou2. JUDECĂTORIA CARANSEBEŞcu sediul în oraşul Caransebeş    ORAŞE  1. Băile Herculane 3. Oţelu Roşu  2. Caransebeş    COMUNE  1. Armeniş 13. Luncaviţa  2. Băuţar 14. Marga  3. Bolvaşniţa 15. Mehadia  4. Buchin 16. Mehadica  5. Bucoşniţa 17. Obreja  6. Constantin Daicoviciu 18. Păltiniş  7. Copăcele 19. Rusca Montană  8. Cornea 20. Sacu  9. Cornereva 21. Slatina-Timiş 10. Domaşnea 22. Teregova 11. Glimboca 23. Topleţ 12. Iablaniţa 24. Turnu Ruieni                            25. Zăvoi3. JUDECĂTORIA MOLDOVA NOUĂcu sediul în oraşul Moldova NouăORAŞE1. Moldova Nouă    COMUNE  1. Berzasca 5. Pojejena  2. Cărbunari 6. Sicheviţa  3. Gîrnic 7. Socol  4. Pescari4. JUDECĂTORIA ORAVIŢAcu sediul în oraşul Oraviţa    ORAŞE  1. Anina 2. Oraviţa    COMUNE  1. Berlişte 8. Naidăş  2. Ciclova Română 9. Răcăşdia  3. Ciuchici 10. Sasca Montană  4. Ciudanoviţa 11. Ţicvaniu Mare  5. Forotic 12. Vărădia  6. Goruia 13. Vrani  7. Grădinari5. JUDECĂTORIA REŞIŢAcu sediul în municipiulMUNICIPIU1. ReşiţaORAŞE1. Bocşa    COMUNE  1. Berzovia 9. Lupac  2. Brebu 10. Măureni  3. Brebu Nou 11. Ocna de Fier  4. Caraşova 12. Ramna  5. Doclin 13. Tîrnova  6. Dognecea 14. Văliug  7. Ezeriş 15. Vermeş  8. Fîrliug 16. Zorlenţu MareJUDEŢUL CĂLĂRAŞI1. JUDECĂTORIA CĂLĂRAŞIcu sediul în municipiul CălăraşiMUNICIPIU1. Călăraşi    COMUNE  1. Alexandru Odobescu 11. Modelu  2. Borcea 12. Perişoru  3. Ciocăneşti 13. Roseţi  4. Cuza Vodă 14. Ştefan cel Mare  5. Dichiseni 15. Ştefan Vodă  6. Dorobanţu 16. Ulmu  7. Dragalina 17. Unirea  8. Grădiştea 18. Vîlcelele  9. Independenţa 19. Vlad Ţepeş 10. Jegălia2. JUDECĂTORIA LEHLIU-GARĂcu sediul în oraşul Lehliu-Gară    ORAŞE  1. Fundulea 2. Lehliu-Gară    COMUNE  1. Belciugatele 7. Lehliu  2. Dor Mărunt 8. Lupşanu  3. Dragoş Vodă 9. Nicolae Bălcescu  4. Frăsinet 10. Săruleşti  5. Gurbăneşti 11. Tămădău Mare  6. Ileana 12. Valea Argovei3. JUDECĂTORIA OLTENIŢAcu sediul în oraşul Olteniţa    ORAŞE  1. Budeşti 2. Olteniţa    COMUNE  1. Căscioarele 10. Nana  2. Chirnogi 11. Plătăreşti  3. Chiselet 12. Radovanu  4. Curcani 13. Sohatu  5. Frumuşani 14. Spanţov  6. Fundeni 15. Şoldanu  7. Luica 16. Ulmeni  8. Mînăstirea 17. Vasilaţi  9. MitreniJUDEŢUL CLUJ1. JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCAcu sediul în municipiul Cluj-NapocaMUNICIPIU1. Cluj-Napoca    COMUNE  1. Apahida 7. Floreşti  2. Baciu 8. Gilău  3. Căianu 9. Măguri-Răcătău  4. Chinteni 10. Pălatca  5. Cojocna 11. Suatu  6. Feleacu2. JUDECĂTORIA DEJcu sediul în municipiul DejMUNICIPIU1. Dej    COMUNE  1. Bobîlna 7. Mica  2. Căşeiu 8. Panticeu  3. Cîţcău 9. Recea Cristur  4. Chiuieşti 10. Unguraş  5. Cuzdrioara 11. Vad  6. Jichişu de Jos3. JUDECĂTORIA GHERLAcu sediul în oraşul GherlaORAŞE1. Gherla    COMUNE  1. Aluniş 11. Geaca  2. Aşchileu 12. Iclod  3. Bonţida 13. Jucu  4. Borşa 14. Mintiu Gherlii  5. Buza 15. Mociu  6. Cămăraşu 16. Sînmartin  7. Cătina 17. Sic  8. Corneşti 18. Ţaga  9. Dăbîca 19. Vultureni 10. Fizeşu Gherlii4. JUDECĂTORIA HUEDINcu sediul în oraşul HuedinORAŞE1. Huedin    COMUNE  1. Aghireşu 9. Mărgău  2. Beliş 10. Mărişel  3. Călăţele 11. Poieni  4. Căpuşu Mare 12. Rişca  5. Ciucea 13. Săcuieu  6. Gîrbău 14. Sîncraiu  7. Izvoru Crişului 15. Sînpaul  8. Mănăstireni5. JUDECĂTORIA TURDAcu sediul în municipiul TurdaMUNICIPIU1. TurdaORAŞE1. Cîmpia Turzii    COMUNE  1. Aiton 10. Moldoveneşti  2. Băişoara 11. Petreştii de Jos  3. Călăraşi 12. Ploscoş  4. Ceanu Mare 13. Sănduleşti  5. Ciurila 14. Săvădisla  6. Frata 15. Tritenii de Jos  7. Iara 16. Tureni  8. Luna 17. Valea Ierii  9. Mihai Viteazu 18. ViişoaraJUDEŢUL CONSTANŢA1. JUDECĂTORIA BĂNEASAcu sediul în comuna Băneasa    COMUNE  1. Adamclisi 6. Ion Corvin  2. Aliman 7. Lipniţa  3. Băneasa 8. Oltina  4. Deleni 9. Ostrov  5. Dobromir2. JUDECĂTORIA CONSTANŢAcu sediul în municipiul ConstanţaMUNICIPIU1. Constanţa    ORAŞE  1. Basarabi 4. Ovidiu  2. Eforie 5. Techirghiol  3. Năvodari    COMUNE  1. Agigea 7. Mihail Kogălniceanu  2. Cogealac 8. Mihai Viteazu  3. Corbu 9. Nicolae Bălcescu  4. Cumpăna 10. Săcele  5. Istria 11. Tîrguşor  6. Lumina 12. Valu lui Traian3. JUDECĂTORIA HÎRŞOVAcu sediul în oraşul HîrşovaORAŞE1. Hîrşova    COMUNE  1. Ciobanu 5. Pantelimon  2. Crucea 6. Saraiu  3. Gîrliciu 7. Topalu  4. Horia 8. Vulturu4. JUDECĂTORIA MANGALIAcu sediul în oraşul Mangalia    ORAŞE  1. Mangalia 2. Negru Vodă    COMUNE  1. Albeşti 8. Limanu  2. Amzacea 9. Mereni  3. Cerchezu 10. Pecineaga  4. Chirnogeni 11. Topraisar  5. Comana 12. Tuzla  6. Dumbrăveni 13. 23 August  7. Independenţa5. JUDECĂTORIA MEDGIDIAcu sediul în oraşul Medgidia    ORAŞE  1. Cernavodă 2. Medgidia    COMUNE  1. Castelu 6. Poarta Albă  2. Ciocîrlia 7. Raşova  3. Cobadin 8. Seimeni  4. Mircea Vodă 9. Siliştea  5. Peştera 10. TortomanuJUDEŢUL COVASNA1. JUDECĂTORIA ÎNTORSURA BUZĂULUIcu sediul în oraşul Întorsura BuzăuluiORAŞE1. Întorsura Buzăului    COMUNE  1. Barcani 3. Sita Buzăului  2. Dobîrlău2. JUDECĂTORIA SFÎNTU GHEORGHEcu sediul în municipiul Sfîntu GheorgheMUNICIPIU1. Sfîntu GheorgheORAŞE1. Baraolt    COMUNE  1. Aita Mare 9. Hăghig  2. Băţani 10. Ilieni  3. Belin 11. Malnaş  4. Bodoc 12. Ozun  5. Boroşneu Mare 13. Reci  6. Brăduţ 14. Valea Crişului  7. Chichiş 15. Vîlcele  8. Ghidfalău 16. Vîrghiş3. JUDECĂTORIA TÎRGU SECUIESCcu sediul în oraşul Tîrgu Secuiesc    ORAŞE  1. Covasna 2. Tîrgu Secuiesc    COMUNE  1. Brateş 8. Moacşa  2. Breţcu 9. Ojdula  3. Catalina 10. Poian  4. Cernat 11. Sînzieni  5. Comandău 12. Turia  6. Ghelinţa 13. Zagon  7. Lemnia 14. ZăbalaJUDEŢUL DÎMBOVIŢA1. JUDECĂTORIA GĂEŞTIcu sediul în oraşul GăeştiORAŞE1. Găeşti    COMUNE  1. Cobia 10. Mătăsaru  2. Corbii Mari 11. Mogoşani  3. Costeştii din Vale 12. Morteni  4. Crîngurile 13. Petreşti  5. Dragodana 14. Produleşti  6. Gura Foii 15. Şelaru  7. Gura Şuţii 16. Ulieşti  8. Hulubeşti 17. Valea Mare  9. Ludeşti 18. Vişina2. JUDECĂTORIA MORENIcu sediul în oraşul MoreniORAŞE1. MoreniCOMUNE1. Dărmăneşti2. Gura Ocniţei3. Iedera4. I.L. Caragiale5. Ocniţa6. Valea Lungă7. Vişineşti3. JUDECĂTORIA PUCIOASAcu sediul în oraşul Pucioasa    ORAŞE  1. Fieni 2. Pucioasa    COMUNE  1. Bezdead 6. Pietroşiţa  2. Buciumeni 7. Runcu  3. Glodeni 8. Şotînga  4. Moroeni 9. Vîrfuri  5. Moţăeni 10. Vulcana-Băi4. JUDECĂTORIA RĂCARIcu sediul în comuna RăcariORAŞE1. Titu    COMUNE  1. Braniştea 8. Odobeşti  2. Brezoaele 9. Poiana  3. Ciocăneşti 10. Potlogi  4. Conţeşti 11. Răcari  5. Cornăţelu 12. Sălcioara  6. Crevedia 13. Slobozia Moară  7. Lunguleţu 14. Tărtăşeşti5. JUDECĂTORIA TÎRGOVIŞTEcu sediul în municipiul TîrgovişteMUNICIPIU1. Tîrgovişte  COMUNE  1. Aninoasa 15. Finta  2. Băleni 16. Lucieni  3. Bărbuleţu 17. Malu cu Flori  4. Bilciureşti 18. Măneşti  5. Brăneşti 19. Niculeşti  6. Bucşani 20. Nucet  7. Butimanu 21. Pucheni  8. Cîndeşti 22. Răzvad  9. Cojasca 23. Tătărani 10. Comişani 24. Ulmi 11. Corneşti 25. Văcăreşti 12. Dobra 26. Văleni-Dîmboviţa 13. Doiceşti 27. Voineşti 14. DragomireştiJUDEŢUL DOLJ1. JUDECĂTORIA BĂILEŞTIcu sediul în oraşul BăileştiORAŞE1. Băileşti    COMUNE  1. Afumaţi 10. Perişor  2. Bistreţ 11. Pleniţa  3. Caraula 12. Radovan  4. Cioroiaşi 13. Rast  5. Galicea Mare 14. Siliştea Crucii  6. Giubega 15. Urzicuţa  7. Izvoare 16. Vîrtop  8. Negoi 17. Verbiţa  9. Orodel2. JUDECĂTORIA CALAFATcu sediul în oraşul CalafatORAŞE1. Calafat    COMUNE  1. Cetate 6. Piscu Vechi  2. Ciupercenii Noi 7. Poiana Mare  3. Desa 8. Seaca de Cîmp  4. Maglavit 9. Unirea  5. Moţăţei3. JUDECĂTORIA CRAIOVAcu sediul în municipiul CraiovaMUNICIPIU1. Craiova    COMUNE  1. Almăj 26. Goieşti  2. Amărăştii de Jos 27. Işalniţa  3. Amărăştii de Sus 28. Leu  4. Apele Vii 29. Malu Mare  5. Bechet 30. Melineşti  6. Botoşeşti-Paia 31. Mîrşani  7. Brabova 32. Mischii  8. Bratovoeşti 33. Murgaşi  9. Breasta 34. Ostroveni 10. Bucovăţ 35. Pileşti 11. Bulzeşti 36. Podari 12. Carpen 37. Predeşti 13. Castranova 38. Robăneşti 14. Călăraşi 39. Sadova 15. Celaru 40. Sălcuţa 16. Cernele 41. Seaca de Pădure 17. Coşoveni 42. Şopot 18. Daneţi 43. Şimnicu de Sus 19. Dăbuleni 44. Teasc 20. Dioşti 45. Terpeziţa 21. Dobreşti 46. Teslui 22. Drăgoteşti 47. Ţuglui 23. Fărcaş 48. Vela 24. Gherceşti 49. Vîrvoru de Jos 25. Gogoşu4. JUDECĂTORIA FILIAŞIcu sediul în oraşul FiliaşiORAŞE1. Filiaşi    COMUNE  1. Argetoaia 5. Coţofenii din Dos  2. Brădeşti 6. Greceşti  3. Braloştiţa 7. Scăeşti  4. Cernăteşti 8. Secu5. JUDECĂTORIA SEGARCEAcu sediul în oraşul SegarceaORAŞE1. Segarcea    COMUNE  1. Bîrca 7. Giurgiţa  2. Calopăr 8. Goicea  3. Cerăt 9. Lipovu  4. Dranic 10. Măceşu de Jos  5. Gîngiova 11. Măceşu de Sus  6. Gighera 12. Valea StanculuiJUDEŢUL GALAŢI1. JUDECĂTORIA BEREŞTIcu sediul în oraşul BereştiORAŞE1. Bereşti    COMUNE  1. Bălăbăneşti 4. Cavadineşti  2. Bălăşeşti 5. Oancea  3. Bereşti-Meria 6. Suceveni2. JUDECĂTORIA GALAŢIcu sediul în municipiul GalaţiMUNICIPIU1. Galaţi    COMUNE  1. Braniştea 10. Piscu  2. Costache Negri 11. Scînteieşti  3. Frumuşiţa 12. Schela  4. Fundeni 13. Slobozia Conachi  5. Griviţa 14. Smîrdan  6. Independenţa 15. Şendreni  7. Lieşti 16. Tudor Vladimirescu  8. Nămoloasa 17. Tuluceşti  9. Pechea 18. Vînători3. JUDECĂTORIA TECUCIcu sediul în municipiul TecuciMUNICIPIU1. Tecuci    COMUNE  1. Barcea 11. Iveşti  2. Brăhăşeşti 12. Matca  3. Buciumeni 13. Movileni  4. Cerţeşti 14. Munteni  5. Corod 15. Nicoreşti  6. Cosmeşti 16. Priponeşti  7. Cudalbi 17. Ţepu  8. Drăgăneşti 18. Umbrăreşti  9. Ghidigeni 19. Valea Mărului 10. Gohor4. JUDECĂTORIA TÎRGU BUJORcu sediul în oraşul Tîrgu BujorORAŞE1. Tîrgu Bujor    COMUNE  1. Băleni 8. Jorăşti  2. Băneasa 9. Măstăcani  3. Corni 10. Rediu  4. Cuca 11. Smulţi  5. Drăguşeni 12. Vîrlezi  6. Fîrţăneşti 13. Vlădeşti  7. FolteştiJUDEŢUL GIURGIU1. JUDECĂTORIA BOLINTIN-VALEcu sediul în oraşul Bolintin-ValeORAŞE  1. Bolintin-Vale 2. Mihăileşti    COMUNE  1. Bolintin-Deal 9. Grădinari  2. Bucşani 10. Joiţa  3. Bulbucata 11. Letca Nouă  4. Buturugeni 12. Mîrşa  5. Clejani 13. Ogrezeni  6. Crevedia-Mare 14. Roata de Jos  7. Floreşti-Stoeneşti 15. Ulmi  8. Găiseni 16. Vînătorii Mici2. JUDECĂTORIA GIURGIUcu sediul în municipiul GiurgiuMUNICIPIU1. Giurgiu    COMUNE  1. Adunaţii-Copăceni 16. Izvoarele  2. Băneasa 17. Mihai Bravu  3. Călugăreni 18. Oinacu  4. Colibaşi 19. Prundu  5. Comana 20. Putineiu  6. Daia 21. Răsuceni  7. Frăteşti 22. Schitu  8. Găujani 23. Singureni  9. Ghimpaţi 24. Slobozia 10. Gogoşari 25. Stăneşti 11. Goştinu 26. Stoeneşti 12. Gostinari 27. Toporu 13. Greaca 28. Valea Dragului 14. Hotarele 29. Vărăşti 15. Iepureşti 30. VedeaJUDEŢUL GORJ1. JUDECĂTORIA MOTRUcu sediul în oraşul MotruORAŞE1. Motru    COMUNE  1. Bolboşi 6. Mătăsari  2. Borăscu 7. Padeş  3. Cătunele 8. Samarineşti  4. Drăgoteşti 9. Slivileşti  5. Glogova 10. Văgiuleşti2. JUDECĂTORIA NOVACIcu sediul în oraşul NovaciORAŞE1. Novaci    COMUNE  1. Alimpeşti 5. Crasna  2. Baia de Fier 6. Polovragi  3. Bengeşti-Ciocadia 7. Roşia de Amaradia  4. Bumbeşti-Piţic 8. Săcelu4. JUDECĂTORIA TÎRGU CĂRBUNEŞTIcu sediul în oraşul Tîrgu Cărbuneşti    ORAŞE  1. Tîrgu Cărbuneşti 2. Ţicleni    COMUNE  1. Albeni 11. Licurici  2. Aninoasa 12. Logreşti  3. Bărbăteşti 13. Prigoria  4. Berleşti 14. Săuleşti  5. Bustuchin 15. Scoarţa  6. Căpreni 16. Stejari  7. Cruşeţ 17. Stoina  8. Dănciuleşti 18. Turburea  9. Hurezani 19. Tînţăreni 10. Jupîneşti 20. Vladimir4. JUDECĂTORIA TÎRGU JIUcu sediul în municipiul Tîrgu JiuMUNICIPIU1. Tîrgu Jiu    ORAŞE  1. Bumbeşti-Jiu 2. Rovinari    COMUNE  1. Arcani 14. Muşeteşti  2. Bălăneşti 15. Negomir  3. Băleşti 16. Peştişani  4. Bîlteni 17. Plopşoru  5. Brăneşti 18. Runcu  6. Ciuperceni 19. Schela  7. Cîlnic 20. Stăneşti  8. Dăneşti 21. Teleşti  9. Drăguţeşti 22. Tismana 10. Fărcăşeşti 23. Turceni 11. Godineşti 24. Turcineşti 12. Ioneşti 25. Urdări 13. LeleştiJUDEŢUL HARGHITA1. JUDECĂTORIA GHEORGHENIcu sediul în GheorgheniORAŞE1. Gheorgheni    COMUNE  1. Ciumani 5. Remetea  2. Ditrău 6. Suseni  3. Joseni 7. Voşlăbeni  4. Lăzarea2. JUDECĂTORIA MIERCUREA-CIUCcu sediul în municipiul Miercurea-CiucMUNICIPIU1. Miercurea-Ciuc    ORAŞE  1. Băile Tuşnad 2. Bălan    COMUNE  1. Cîrţa 9. Plăieşii de Jos  2. Ciucsîngeorgiu 10. Siculeni  3. Dăneşti 11. Sîncrăieni  4. Frumoasa 12. Sîndominic  5. Lunca de Jos 13. Sînmartin  6. Lunca de Sus 14. Sînsimion  7. Mihăileni 15. Tuşnad  8. Păuleni-Ciuc3. JUDECĂTORIA ODORHEIU SECUIESCcu sediul în municipiul Odorheiu SecuiescMUNICIPIU1. Odorheiu Secuiesc    ORAŞE  1. Cristuru Secuiesc 2. Vlăhiţa    COMUNE  1. Atid 12. Mereşti  2. Avrămeşti 13. Mugeni  3. Brădeşti 14. Ocland  4. Căpîlniţa 15. Praid  5. Corund 16. Săcel  6. Dîrjiu 17. Secuieni  7. Dealu 18. Simoneşti  8. Feliceni 19. Ulieş  9. Lueta 20. Vărşag 10. Lupeni 21. Zetea 11. Mărtiniş4. JUDECĂTORIA TOPLIŢAcu sediul în oraşul Topliţa    ORAŞE  1. Borsec 2. Topliţa    COMUNE  1. Bilbor 4. Sărmaş  2. Corbu 5. Subcetate  3. Gălăuţaş 6. TulgheşJUDEŢUL HUNEDOARA1. JUDECĂTORIA BRADcu sediul în oraşul BradORAŞE1. Brad    COMUNE  1. Baia de Criş 8. Crişcior  2. Băiţa 9. Luncoiu de Jos  3. Bătrîna 10. Ribiţa  4. Blăjeni 11. Tomeşti  5. Buceş 12. Vaţa de Jos  6. Bucureşci 13. Vălişoara  7. Bulzeştii de Sus2. JUDECĂTORIA DEVAcu sediul în municipiul DevaMUNICIPIU1. DevaORAŞE1. Simeria    COMUNE  1. Băcia 9. Ilia  2. Brănişca 10. Lăpugiu de Jos  3. Burjuc 11. Rapoltu Mare  4. Cîrjiţi 12. Şoimuş  5. Certeju de Sus 13. Veţel  6. Dobra 14. Vorţa  7. Gurasada 15. Zam  8. Hărău3. JUDECĂTORIA HAŢEGcu sediul în oraşul HaţegORAŞE1. Haţeg    COMUNE  1. Baru 7. Rîu de Mori  2. Boşorod 8. Sarmizegetuza  3. Bretea Română 9. Sălaşu de Sus  4. Densuş 10. Sîntămăria-Orlea  5. Pui 11. Toteşti  6. Răchitova 12. Unirea4. JUDECĂTORIA HUNEDOARAcu sediul în municipiul HunedoaraMUNICIPIU1. HunedoaraORAŞE1. Călan    COMUNE  1. Bunila 5. Lunca Cernii de Jos  2. Cerbăl 6. Pestişu Mic  3. Ghelari 7. Teliucu Inferior  4. Lelese 8. Topliţa5. JUDECĂTORIA ORĂŞTIEcu sediul în oraşul OrăştieORAŞE1. Orăştie    COMUNE  1. Balşa 5. Orăştioara de Sus  2. Beriu 6. Romoş  3. Geoagiu 7. Turdaş  4. Mărtineşti6. JUDECĂTORIA PETROŞANIcu sediul în municipiul PetroşaniMUNICIPIU1. Petroşani    ORAŞE  1. Aninoasa 4. Uricani  2. Lupeni 5. Vulcan  3. PetrilaCOMUNE1. BăniţaJUDEŢUL IALOMIŢA1. JUDECĂTORIA FETEŞTIcu sediul în oraşul Feteşti    ORAŞE  1. Feteşti 2. Ţăndărei    COMUNE  1. Borduşani 6. Săveni  2. Făcăeni 7. Stelnica  3. Giurgeni 8. Sudiţi  4. Mihail Kogălniceanu 9. Valea Ciorii  5. Movila 10. Vlădeni2. JUDECĂTORIA SLOBOZIAcu sediul în municipiul SloboziaMUNICIPIU1. Slobozia    COMUNE  1. Albeşti 10. Gheorghe Doja  2. Amara 11. Gheorghe Lazăr  3. Andrăşeşti 12. Griviţa  4. Bucu 13. Miloşeşti  5. Căzăneşti 14. Munteni-Buzău  6. Ciochina 15. Perieţi  7. Ciulniţa 16. Reviga  8. Cocora 17. Scînteia  9. Cosîmbeşti3. JUDECĂTORIA URZICENIcu sediul în oraşul UrziceniORAŞE1. Urziceni    COMUNE  1. Adîncata 12. Fierbinţi-Tîrg  2. Alexeni 13. Gîrbovi  3. Armăşeşti 14. Grindu  4. Axintele 15. Ion Roată  5. Balaciu 16. Jilavele  6. Bărcăneşti 17. Manasia  7. Brazii 18. Moviliţa  8. Ciocîrlia 19. Sălcioara  9. Coşereni 20. Sfîntu Gheorghe 10. Drăgoeşti 21. Sineşti 11. Dridu 22. Valea MăcrişuluiJUDEŢUL IAŞI1. JUDECĂTORIA HÎRLĂUcu sediul în oraşul HîrlăuORAŞE1. Hîrlău    COMUNE  1. Belceşti 6. Deleni  2. Cepleniţa 7. Erbiceni  3. Coarnele Caprei 8. Focuri  4. Cotnari 9. Pluguri  5. Cucuteni 10. Scobinţi2. JUDECĂTORIA IAŞIcu sediul în municipiul IaşiMUNICIPIU1. Iaşi    COMUNE  1. Andrieşeni 22. Podu Iloaiei  2. Aroneanu 23. Popeşti  3. Bîrnova 24. Popricani  4. Bivolari 25. Probota  5. Bosia 26. Rediu  6. Ciurea 27. Româneşti  7. Dagîţa 28. Schitu Duca  8. Dobrovăţ 29. Scînteia  9. Dumeşti 30. Sineşti 10. Golăieşti 31. Şcheia 11. Grajduri 32. Şipote 12. Gropniţa 33. Tansa 13. Holboca 34. Tomeşti 14. Horleşti 35. Trifeşti 15. Ipatele 36. Ţibana 16. Leţcani 37. Ţibăneşti 17. Mădîrjac 38. Ţigănaşi 18. Mironeasa 39. Ţuţora 19. Miroslava 40. Victoria 20. Mogoşeşti 41. Vlădeni 21. Movileni 42. Voineşti3. JUDECĂTORIA PAŞCANIcu sediul în oraşul Paşcani    ORAŞE  1. Paşcani 2. Tîrgu Frumos    COMUNE  1. Alexandru I. Cuza 13. Moţca  2. Bălţaţi 14. Oţeleni  3. Brăeşti 15. Ruginoasa  4. Butea 16. Sireţel  5. Cristeşti 17. Stolniceni-Prăjescu  6. Hălăuceşti 18. Strunga  7. Heleşteni 19. Tătăruşi  8. Lespezi 20. Tîrgu Frumos  9. Lungani 21. Todireşti 10. Mirceşti 22. Valea Seacă 11. Mirosloveşti 23. Vînători 12. Mogoşeşti-Siret4. JUDECĂTORIA RĂDUCĂNENIcu sediul în comuna Răducăneni   COMUNE  1. Ciorteşti 6. Gorban  2. Comarna 7. Grozeşti  3. Costuleni 8. Moşna  4. Cozmeşti 9. Prisăcani  5. Dolheşti 10. RăducăneniJUDEŢUL MARAMUREŞ1. JUDECĂTORIA BAIA MAREcu sediul în municipiul Baia MareMUNICIPIU1. Baia Mare    ORAŞE  1. Baia Sprie 3. Seini  2. Cavnic    COMUNE  1. Ardusat 13. Oarţa de Jos  2. Ariniş 14. Recea  3. Asuaju de Sus 15. Remetea Chioarului  4. Băiţa de sub Codru 16. Satulung  5. Băseşti 17. Săcălăşeni  6. Bicaz 18. Sălsig  7. Boiu Mare 19. Şişeşti  8. Cicîrlău 20. Şomcuta Mare  9. Dumbrăviţa 21. Tăuţii Măgherăuş 10. Fărcaşa 22. Ulmeni 11. Groşi 23. Valea Chioarului 12. Mireşu Mare2. JUDECĂTORIA DRAGOMIREŞTIcu sediul în comuna Dragomireşti    COMUNE  1. Bogdan Vodă 5. Rozavlea  2. Botiza 6. Săcel  3. Dragomireşti 7. Săliştea de Sus  4. Ieud 8. Strîmtura3. JUDECĂTORIA SIGHETU MARMAŢIEIcu sediul în municipiul Sighetu MarmaţieiMUNICIPIU1. Sighetu Marmaţiei    COMUNE  1. Bîrsana 8. Ocna Şugatag  2. Bocicoiu Mare 9. Remeţi  3. Budeşti 10. Rona de Jos  4. Călineşti 11. Rona de Sus  5. Cîmpulung la Tisa 12. Sarasău  6. Deseşti 13. Săpînţa  7. Giuleşti 14. Vadu Izei4. JUDECĂTORIA TÎRGU LĂPUŞcu sediul în oraşul Tîrgu LăpuşORAŞE1. Tîrgu Lăpuş    COMUNE  1. Băiuţ 5. Cupşeni  2. Cerneşti 6. Lăpuş  3. Copalnic Mănăştur 7. Suciu de Sus  4. Coroieni 8. Vima Mică5. JUDECĂTORIA VIŞEU DE SUScu sediul în oraşul Vişeu de Sus    ORAŞE  1. Borşa 2. Vişeu de Sus    COMUNE  1. Bistra 5. Poienile de sub Munte  2. Leordina 6. Repedea  3. Moisei 7. Ruscova  4. Petrova 8. Vişeu de JosJUDEŢUL MEHEDINŢI1. JUDECĂTORIA BAIA DE ARAMAcu sediul în oraşul Baia de AramaORAŞE1. Baia de Arama    COMUNE  1. Bala 4. Obîrşia-Cloşani  2. Balta 5. Ponoarele  3. Izverna2. JUDECĂTORIA DROBETA-TURNU SEVERINcu sediul în municipiul Drobeta-Turnu SeverinMUNICIPIU1. Drobeta-Turnu Severin    COMUNE  1. Bîlvăneşti 9. Husnicioara  2. Brezniţa-Ocol 10. Ilovăţ  3. Burila Mare 11. Izvoru Bîrzii  4. Căzăneşti 12. Malovăţ  5. Devesel 13. Prunişor  6. Godeanu 14. Şimian  7. Gogoşu 15. Şişeşti  8. Hinova 16. Şovarna3. JUDECĂTORIA ORŞOVAcu sediul în oraşul OrşovaORAŞE1. Orşova    COMUNE  1. Cireşu 4. Iloviţa  2. Dubova 5. Podeni  3. Ieşelniţa 6. Sviniţa4. JUDECĂTORIA STREHAIAcu sediul în oraşul StrehaiaORAŞE1. Strehaia    COMUNE  1. Bîcleş 7. Floreşti  2. Brezniţa-Motru 8. Greci  3. Broşteni 9. Grozeşti  4. Butoieşti 10. Stîngăceaua  5. Corcova 11. Tîmna  6. Dumbrava 12. Voloiac5. JUDECĂTORIA VÎNJU MAREcu sediul în oraşul Vînju MareORAŞE1. Vînju Mare    COMUNE  1. Bălăciţa 11. Pădina  2. Corlăţel 12. Pătulele  3. Cujmir 13. Poroina Mare  4. Dîrvari 14. Pristol  5. Gîrla Mare 15. Punghina  6. Gruia 16. Rogova  7. Jiana 17. Salcia  8. Livezile 18. Vînători  9. Obîrşia de Cîmp 19. Vînjuleţ 10. Oprişor 20. VlădaiaJUDEŢUL MUREŞ1. JUDECĂTORIA LUDUŞcu sediul în oraşul Luduş    ORAŞE  1. Iernut 2. Luduş    COMUNE  1. Aţintiş 8. Miheşu de Cîmpie  2. Bichiş 9. Papiu Ilarian  3. Bogata 10. Sărmaşu  4. Cheţani 11. Sînger  5. Cucerdea 12. Tăureni  6. Cuci 13. Valea Largă  7. Iclănzel 14. Zau de Cîmpie2. JUDECĂTORIA REGHINcu sediul în oraşul ReghinORAŞE1. Reghin    COMUNE  1. Aluniş 13. Hodac  2. Batoş 14. Ibăneşti  3. Băla 15. Ideciu de Jos  4. Beica de Jos 16. Lunca  5. Breaza 17. Lunca Bradului  6. Brâncoveneşti 18. Petelea  7. Chiheru de Jos 19. Răstoliţa  8. Cozma 20. Ruşii-Munţi  9. Crăieşti 21. Solovăstru 10. Deda 22. Stînceni 11. Fărăgău 23. Suseni 12. Gurghiu 24. Vătava3. JUDECĂTORIA SIGHIŞOARAcu sediul în municipiul SighişoaraMUNICIPIU1. Sighişoara    COMUNE  1. Albeşti 5. Saschiz  2. Apold 6. Veţca  3. Daneş 7. Viişoara  4. Nadeş 8. Vînători4. JUDECĂTORIA SÎNGEORGIU DE PĂDUREcu sediul în comuna Sîngeorgiu de PădureORAŞE1. Sovata    COMUNE  1. Bălăuşeri 4. Neaua  2. Fîntînele 5. Sîngeorgiu de Pădure  3. Ghindari5. JUDECĂTORIA TÎRGU MUREŞcu sediul în municipiul Tîrgu MureşMUNICIPIU1. Tîrgu Mureş    COMUNE  1. Acăţări 17. Ogra  2. Band 18. Pănet  3. Ceuaşu de Cîmpie 19. Păsăreni  4. Crăciuneşti 20. Pogăceaua  5. Cristeşti 21. Rîciu  6. Eremitu 22. Sîncraiu de Mureş  7. Ernei 23. Sîngeorgiu de Mureş  8. Găleşti 24. Sînpaul  9. Gheorghe Doja 25. Sînpetru de Cîmpie 10. Glodeni 26. Sîntana de Mureş 11. Gorneşti 27. Şăulia 12. Grebenişu de Cîmpie 28. Şincai 13. Hodoşa 29. Ungheni 14. Livezeni 30. Vărgata 15. Măgherani 31. Voivodeni 16. Miercurea Nirajului6. JUDECĂTORIA TÎRNĂVENIcu sediul în oraşul TîrnăveniORAŞE1. Tîrnăveni    COMUNE  1. Adămuş 5. Găneşti  2. Bahnea 6. Mica  3. Băgaciu 7. Suplac  4. Coroisînmartin 8. ZagărJUDEŢUL NEAMŢ1. JUDECĂTORIA BICAZcu sediul în oraşul BicazORAŞE1. Bicaz    COMUNE  1. Bicaz-Chei 7. Grinţieş  2. Bicazu Ardelean 8. Hangu  3. Borca 9. Poiana Teiului  4. Ceahlău 10. Tarcău  5. Dămuc 11. Taşca  6. Farcaşa2. JUDECĂTORIA PIATRA-NEAMŢcu sediul în municipiul Piatra-NeamţMUNICIPIU1. Piatra-Neamţ    COMUNE  1. Bîrgăuani 13. Piatra Şoimului  2. Bodeşti 14. Podoleni  3. Borleşti 15. Războieni  4. Cîndeşti 16. Rediu  5. Costişa 17. Roznov  6. Dobreni 18. Săvineşti  7. Dragomireşti 19. Ştefan cel Mare  8. Dumbrava Roşie 20. Tazlău  9. Gîrcina 21. Tupilaţi 10. Girov 22. Viişoara 11. Mărgineni 23. Zăneşti 12. Pîngăraţi3. JUDECĂTORIA ROMANcu sediul în municipiul RomanMUNICIPIU1. Roman    COMUNE  1. Bahna 13. Moldoveni  2. Bîra 14. Oniceni  3. Boteşti 15. Poienari  4. Bozieni 16. Români  5. Cordun 17. Sagna  6. Doljeşti 18. Săbăoani  7. Dulceşti 19. Secuieni  8. Făurei 20. Stăniţa  9. Gherăeşti 21. Tămăşeni 10. Horia 22. Trifeşti 11. Icuşeşti 23. Valea Ursului 12. Ion Creangă4. JUDECĂTORIA TÎRGU-NEAMŢcu sediul în oraşul Tîrgu-NeamţORAŞE1. Tîrgu-Neamţ    COMUNE  1. Agapia 8. Pipirig  2. Bălţăteşti 9. Răuceşti  3. Brusturi-Drăgăneşti 10. Timişeşti  4. Crăcăoani 11. Ţibucani  5. Grumăzeşti 12. Urecheni  6. Păstrăveni 13. Vînători-Neamţ  7. PetricaniJUDEŢUL OLT1. JUDECĂTORIA BALŞcu sediul în oraşul BalşORAŞE1. Balş    COMUNE  1. Baldovineşti 6. Morunglav  2. Bîrza 7. Oboga  3. Bobiceşti 8. Pîrşcoveni  4. Dobreţu 9. Voineasa  5. Iancu Jianu 10. Vulpeni2. JUDECĂTORIA CARACALcu sediul în oraşul Caracal    ORAŞE  1. Caracal 2. Drăgăneşti-Olt    COMUNE  1. Băbiciu 13. Oşica de Sus  2. Bucinişu 14. Radomireşti  3. Cezieni 15. Redea  4. Dăneasa 16. Rotunda  5. Deveselu 17. Scărişoara  6. Dobrosloveni 18. Seaca  7. Dobrun 19. Sprîncenata  8. Drăghiceni 20. Stoeneşti  9. Fălcoiu 21. Stoicăneşti 10. Fărcaşele 22. Traian 11. Gostavăţu 23. Văleni 12. Mihăeşti 24. Vlădila3. JUDECĂTORIA CORABIAcu sediul în oraşul CorabiaORAŞE1. Corabia    COMUNE  1. Brastavăţu 10. Rusăneşti  2. Cilieni 11. Studina  3. Gîrcov 12. Ştefan cel Mare  4. Giuvăreşti 13. Tia Mare  5. Grojdibodu 14. Urzica  6. Ianca 15. Vădastra  7. Izbiceni 16. Vădăstriţa  8. Obîrşia 17. Vişina  9. Orlea4. JUDECĂTORIA SCORNICEŞTIcu sediul în oraşul ScorniceştiORAŞE1. Scorniceşti    COMUNE  1. Bărăşti 9. Optaşi-Măgura  2. Coloneşti 10. Poboru  3. Corbu 11. Potcoava  4. Cungrea 12. Spineni  5. Făgeţelu 13. Tătuleşti  6. Icoana 14. Topana  7. Leleasca 15. Tufani  8. Oporelu5. JUDECĂTORIA SLATINAcu sediul în municipiul SlatinaMUNICIPIU1. SlatinaORAŞE1. Piatra-OLT    COMUNE  1. Brebeni 15. Perieţi  2. Brâncoveni 16. Pleşoiu  3. Cîrlogani 17. Priseaca  4. Coteana 18. Sîmbureşti  5. Crîmpoia 19. Schitu  6. Curtişoara 20. Slătioara  7. Dobroteasa 21. Strejeşti  8. Găneasa 22. Şerbăneşti  9. Grădinari 23. Teslui 10. Izvoarele 24. Valea Mare 11. Mărunţei 25. Verguleasa 12. Milcov 26. Vitomireşti 13. Movileni 27. Vîlcele 14. Nicolae Titulescu 28. VultureştiJUDEŢUL PRAHOVA1. JUDECĂTORIA CÎMPINAcu sediul în oraşul Cîmpina    ORAŞE  1. Băicoi 3. Cîmpina  2. Breaza    COMUNE  1. Adunaţi 10. Poiana Cîmpina  2. Băneşti 11. Proviţa de Jos  3. Brebu 12. Proviţa de Sus  4. Cocorăştii Mislii 13. Scorţeni  5. Cornu 14. Şotrile  6. Filipeştii de Pădure 15. Talea  7. Filipeştii de Tîrg 16. Telega  8. Floreşti 17. Valea Doftanei  9. Măgureni2. JUDECĂTORIA MIZILcu sediul în oraşul MizilORAŞE1. Mizil    COMUNE  1. Baba Ana 7. Fîntînele  2. Boldeşti-Grădiştea 8. Fulga  3. Călugăreni 9. Gura Vadului  4. Ceptura 10. Jugureni  5. Ciorani 11. Sălciile  6. Colceag 12. Tomşani3. JUDECĂTORIA PLOIEŞTIcu sediul în municipiul PloieştiMUNICIPIU1. Ploieşti    ORAŞE  1. Boldeşti-Scăeni 3. Urlaţi  2. Plopeni    COMUNE  1. Albeşti-Paleologu 17. Iordăcheanu  2. Apostolache 18. Lapoş  3. Ariceştii Rahtivani 19. Lipăneşti  4. Balta Doamnei 20. Măneşti  5. Bărcăneşti 21. Păuleşti  6. Berceni 22. Plopu  7. Blejoi 23. Poienarii Burchii  8. Brazi 24. Puchenii Mari  9. Bucov 25. Rîfov 10. Chiojdeanca 26. Salcia 11. Drăgăneşti 27. Sîngeru 12. Dumbrava 28. Şirna 13. Dumbrăveşti 29. Tătaru 14. Gheorghiţa 30. Tîrgşoru Vechi 15. Gorgota 31. Tinosu 16. Gornet-Cricov 32. Valea Călugărească4. JUDECĂTORIA SINAIAcu sediul în oraşul Sinaia    ORAŞE  1. Azuga 3. Comarnic  2. Buşteni 4. SinaiaCOMUNE1. Secăria5. JUDECĂTORIA VĂLENII DE MUNTEcu sediul în oraşul Vălenii de Munte    ORAŞE  1. Slănic 2. Vălenii de Munte    COMUNE  1. Aluniş 13. Măneciu  2. Ariceştii Zeletin 14. Păcureţi  3. Bălţeşti 15. Podenii Noi  4. Bertea 16. Poseşti  5. Cărbuneşti 17. Predeal-Sărari  6. Ceraşu 18. Starchiojd  7. Cosminele 19. Surani  8. Drajna 20. Şoimari  9. Gornet 21. Ştefeşti 10. Gura Vitioarei 22. Teişani 11. Izvoarele 23. Vărbilău 12. Măgurele 24. VîlcăneştiJUDEŢUL SATU MARE1. JUDECĂTORIA CAREIcu sediul în oraşul Carei    ORAŞE  1. Carei 2. Tăşnad    COMUNE  1. Acîş 11. Pir  2. Andrid 12. Pişcolt  3. Berveni 13. Sanislău  4. Căpleni 14. Santău  5. Căuaş 15. Săcăşeni  6. Cehal 16. Săuca  7. Craidorolţ 17. Supur  8. Foieni 18. Tiream  9. Moftin 19. Urziceni 10. Petreşti2. JUDECĂTORIA NEGREŞTI-OAŞcu sediul în oraşul Negreşti-OaşORAŞE1. Negreşti-Oaş    COMUNE  1. Bătarci 7. Oraşu Nou  2. Bixad 8. Tarna Mare  3. Călineşti-Oaş 9. Tîrşolţ  4. Cămărzana 10. Turţ  5. Certeze 11. Vama  6. Gherţa Mică3. JUDECĂTORIA SATU MAREcu sediul în municipiul Satu MareMUNICIPIU1. Satu Mare    COMUNE  1. Apa 14. Lazuri  2. Ardud 15. Livada  3. Bîrsău 16. Medieşu Aurit  4. Beltiug 17. Micula  5. Bogdand 18. Odoreu  6. Botiz 19. Păuleşti  7. Crucişor 20. Pomi  8. Culciu 21. Socond  9. Doba 22. Terebeşti 10. Dorolţ 23. Turulung 11. Halmeu 24. Valea Vinului 12. Hodod 25. Vetiş 13. Homoroade 26. Viile Satu MareJUDEŢUL SĂLAJ1. JUDECĂTORIA JIBOUcu sediul în oraşul JibouORAŞE1. Jibou    COMUNE  1. Băbeni 10. Ileanda  2. Bălan 11. Letca  3. Benesat 12. Lozna  4. Creaca 13. Năpradea  5. Cristolţ 14. Poiana Blenchii  6. Dragu 15. Rus  7. Gîlgău 16. Someş-Odorhei  8. Gîrbou 17. Surduc  9. Hida 18. Zalha2. JUDECĂTORIA ŞIMLEU SILVANIEIcu sediul în oraşul Şimleu SilvanieiORAŞE1. Şimleu Silvaniei    COMUNE  1. Bănişor 11. Marca  2. Bobota 12. Măerişte  3. Camăr 13. Nuşfalău  4. Carastelec 14. Pericei  5. Chieşd 15. Plopiş  6. Cizer 16. Şamşud  7. Crasna 17. Sărmăşag  8. Halmăşd 18. Sîg  9. Horoatu Crasnei 19. Valcău de Jos 10. Ip 20. Vîrşolţ3. JUDECĂTORIA ZALĂUcu sediul în municipiul ZalăuMUNICIPIU1. ZalăuORAŞE1. Cehu Silvaniei    COMUNE  1. Treznea-Agrij 9. Fildu de Jos  2. Almaşu 10. Hereclean  3. Bocşa 11. Meseşenii de Jos  4. Buciumi 12. Mirşid  5. Coşeiu 13. Românaşi  6. Crişeni 14. Sălăţig  7. Cuzăplac 15. Sînmihaiu Almaşului  8. Dobrin 16. ZimborJUDEŢUL SIBIU1. JUDECĂTORIA AGNITAcu sediul în oraşul AgnitaORAŞE1. Agnita    COMUNE  1. Alţina 6. Iacobeni  2. Bîrghiş 7. Marpod  3. Brădeni 8. Merghindeal  4. Bruiu 9. Mihăileni  5. Chirpăr 10. Nocrich2. JUDECĂTORIA AVRIGcu sediul în oraşul Avrig    ORAŞE  1. Avrig 2. Tălmaciu    COMUNE  1. Arpaşu de Jos 4. Porumbacu de Jos  2. Cîrţa 5. Racoviţa  3. Cîrţişoara 6. Turnu Roşu3. JUDECĂTORIA MEDIAŞcu sediul în municipiul MediaşMUNICIPIU1. Mediaş    ORAŞE  1. Copşa Mică 2. Dumbrăveni    COMUNE  1. Aţel 9. Laslea  2. Axente Sever 10. Micăsasa  3. Bazna 11. Moşna  4. Biertan 12. Şeica Mare  5. Blăjel 13. Şeica Mică  6. Brateiu 14. Tîrnava  7. Dîrlos 15. Valea Viilor  8. Hoghilag4. JUDECĂTORIA SĂLIŞTEcu sediul în comuna Sălişte    COMUNE  1. Apoldu de Jos 6. Orlat  2. Gura Rîului 7. Poiana Sibiului  3. Jina 8. Sălişte  4. Ludoş 9. Tilişca  5. Miercurea Sibiului5. JUDECĂTORIA SIBIUcu sediul în municipiul SibiuMUNICIPIU1. Sibiu    ORAŞE  1. Cisnădie 2. Ocna Sibiului    COMUNE  1. Cristian 8. Sadu  2. Loamneş 9. Şlimnic  2. Păuca 10. Şelimbăr  4. Poplaca 11. Şura Mare  5. Răşinari 12. Şura Mică  6. Rîu Sadului 13. Vurpăr  7. RoşiaJUDEŢUL SUCEAVA1. JUDECĂTORIA CÎMPULUNG MOLDOVENESCcu sediul în oraşul Cîmpulung MoldovenescORAŞE1. Cîmpulung Moldovenesc    COMUNE  1. Breaza 6. Moldoviţa  2. Frumosu 7. Pojorîta  3. Fundu Moldovei 8. Sadova  4. Izvoarele Sucevei 9. Vama  5. Moldova-Suliţa 10. Vatra Moldoviţei2. JUDECĂTORIA FĂLTICENIcu sediul în oraşul FălticeniORAŞE1. Fălticeni    COMUNE  1. Baia 10. Horodniceni  2. Bogdăneşti 11. Mălini  3. Boroaia 12. Preuteşti  4. Buneşti 13. Rădăşeni  5. Cornu Luncii 14. Rîşca  6. Dolhasca 15. Slatina  7. Dolheşti 16. Vadu Moldovei  8. Drăguşeni 17. Vultureşti  9. Forăşti3. JUDECĂTORIA GURA HUMORULUIcu sediul în oraşul Gura HumoruluiORAŞE1. Gura Humorului    COMUNE  1. Cacica 5. Ostra  2. Drăgoieşti 6. Păltinoasa  3. Frasin 7. Pîrteştii de Jos  4. Mănăstirea Humorului 8. Stulpicani                             9. Valea Moldovei4. JUDECĂTORIA RĂDĂUŢIcu sediul în oraşul Rădăuţi    ORAŞE  1. Rădăuţi 3. Solca  2. Siret    COMUNE  1. Arbore 14. Horodnic  2. Bălcăuţi 15. Marginea  3. Bilca 16. Muşeniţa  4. Brodina 17. Putna  5. Cajvana 18. Satu Mare  6. Calafindeşti 19. Straja  7. Dorneşti 20. Suceviţa  8. Emil Bodnaraş 21. Ulma  9. Frătăuţii Noi 22. Vicovu de Jos 10. Frătăuţii Vechi 23. Vicovu de Sus 11. Gălăneşti 24. Volovăţ 12. Grămeşti 25. Zamostea 13. Grăniceşti5. JUDECĂTORIA SUCEAVAcu sediul în municipiul SuceavaMUNICIPIU1. Suceava    COMUNE  1. Adîncata 11. Moara  2. Bosanci 12. Pătrăuţi  3. Botoşana 13. Salcea  4. Ciprian Porumbescu 14. Siminicea  5. Dărmăneşti 15. Stroieşti  6. Dumbrăveni 16. Şcheia  7. Fîntînele 17. Todireşti  8. Ipoteşti 18. Udeşti  9. Liteni 19. Vereşti 10. Mitocu Dragomirnei 20. Zvoriştea6. JUDECĂTORIA VATRA DORNEIcu sediul în oraşul Vatra DorneiORAŞE1. Vatra Dornei    COMUNE  1. Broşteni 6. Iacobeni  2. Cîrlibaba 7. Panaci  3. Crucea 8. Poiana Stampei  4. Dorna-Arini 9. Şaru Dornei  5. Dorna CandrenilorJUDEŢUL TELEORMAN1. JUDECĂTORIA ALEXANDRIAcu sediul în oraşul AlexandriaMUNICIPIU1. Alexandria    COMUNE  1. Bogdana 10. Mîrzăneşti  2. Brînceni 11. Nanov  3. Bujoreni 12. Orbeasca  4. Buzescu 13. Plosca  5. Călineşti 14. Poroschia  6. Drăgăneşti-Vlaşca 15. Purani  7. Furculeşti 16. Răsmireşti  8. Mavrodin 17. Ştorobăneasa  9. Măgura 18. Ţigăneşti2. JUDECĂTORIA ROŞIORI DE VEDEcu sediul în oraşul Roşiori de VedeORAŞE1. Roşiori de Vede    COMUNE  1. Balaci 13. Peretu  2. Călmăţuiu 14. Rădoieşti  2. Călmăţuiu de Sus 15. Săceni  4. Ciolăneşti 16. Scrioaştea  5. Crîngeni 17. Sfinţeşti  6. Dideşti 18. Siliştea Nouă  7. Dobroteşti 19. Stejaru  8. Drăcşenei 20. Troianul  9. Drăgăneşti-Vede 21. Vîrtoape 10. Măldăeni 22. Vedea 11. Necşeşti 23. Zîmbreasca 12. Olteni3. JUDECĂTORIA TURNU MĂGURELEcu sediul în municipiul Turnu MăgureleMUNICIPIU1. Turnu Măgurele    COMUNE  1. Ciuperceni 8. Putineiu  2. Crîngu 9. Salcia  3. Islaz 10. Seaca  4. Lisa 11. Segarcea-Vale  5. Liţa 12. Slobozia Mîndra  6. Lunca 13. Traian  7. Plopii-Slăviteşti4. JUDECĂTORIA VIDELEcu sediul în oraşul VideleORAŞE1. Videle    COMUNE  1. Băbiţa 10. Poeni  2. Blejeşti 11. Sîrbeni  3. Botoroaga 12. Scurtu Mare  4. Cosmeşti 13. Siliştea  5. Crevenicu 14. Talpa  6. Gălăteni 15. Tătărăştii de Jos  7. Gratia 16. Tătărăştii de Sus  8. Mereni 17. Trivalea-Moşteni  9. Moşteni5. JUDECĂTORIA ZIMNICEAcu sediul în oraşul ZimniceaORAŞE1. Zimnicea    COMUNE  1. Bragadiru 7. Năsturelu  2. Bujoru 8. Piatra  3. Cervenia 9. Pietroşani  4. Conţeşti 10. Smîrdioasa  5. Frumoasa 11. Suhaia  6. Izvoarele 12. ViişoaraJUDEŢUL TIMIŞ1. JUDECĂTORIA DETAcu sediul în oraşul DetaORAŞE1. Deta    COMUNE  1. Banloc 7. Jebel  2. Ciacova 8. Liebling  3. Denta 9. Moraviţa  4. Gătaia 10. Tormac  5. Giera 11. Voiteg  6. Jamu Mare2. JUDECĂTORIA FĂGETcu sediul în comuna Făget    COMUNE  1. Bîrna 7. Margina  2. Bethausen 8. Mănăştiur  3. Curtea 9. Ohaba Lungă  4. Dumbrava 10. Pietroasa  5. Făget 11. Tomeşti  6. Fîrdea 12. Traian Vuia3. JUDECĂTORIA LUGOJcu sediul în municipiul LugojMUNICIPIU1. LugojORAŞE1. Buziaş    COMUNE  1. Balinţ 10. Ghizela  2. Bara 11. Nădrag  3. Belinţ 12. Niţchidorf  4. Boldur 13. Racoviţa  5. Brestovăţ 14. Secaş  6. Coşteiu 15. Ştiuca  7. Criciova 16. Topolovăţu Mare  8. Darova 17. Victor Vlad Delamarina  9. Gavojdia4. JUDECĂTORIA SÎNNICOLAU MAREcu sediul în oraşul Sînnicolau MareORAŞE1. Sînnicolau Mare    COMUNE  1. Beba Veche 6. Lovrin  2. Cenad 7. Periam  3. Comloşu Mare 8. Sînpetru Mare  4. Dudeştii Vechi 9. Teremia Mare  5. Lenauheim 10. Variaş5. JUDECĂTORIA TIMIŞOARAcu sediul în municipiul TimişoaraMUNICIPIU1. TimişoaraORAŞE1. Jimbolia    COMUNE  1. Becicherecu Mic 14. Moşniţa Nouă  2. Biled 15. Orţişoara  3. Bogda 16. Peciu Nou  4. Cărpiniş 17. Pişchia  5. Cenei 18. Recaş  6. Chevereşu Mare 19. Remetea Mare  7. Dumbrăviţa 20. Sacoşu Turcesc  8. Foeni 21. Satchinez  9. Ghiroda 22. Săcălaz 10. Giarmata 23. Sînăndrei 11. Giroc 24. Sînmihaiu Român 12. Giulvăz 25. Şag 13. Maşloc 26. UivarJUDEŢUL TULCEA1. JUDECĂTORIA BABADAGcu sediul în oraşul BabadagORAŞE1. Babadag    COMUNE  1. Baia 7. Sarichioi  2. Beidaud 8. Slava Cercheză  3. Casimcea 9. Stejaru  4. Ceamurlia de Jos 10. Topolog  5. Ciucurova 11. Unirea  6. Mihai Bravu2. JUDECĂTORIA MACINcu sediul în oraşul MacinORAŞE1. Macin    COMUNE  1. Carcaliu 7. Jijila  2. Cerna 8. Luncaviţa  3. Dăeni 9. Ostrov  4. Dorobanţu 10. Peceneaga  5. Greci 11. Smîrdan  6. Grindu 12. Turcoaia                            13. 23 August3. JUDECĂTORIA TULCEAcu sediul în municipiul TulceaMUNICIPIU1. Tulcea    ORAŞE  1. Isaccea 2. Sulina    COMUNE  1. C.A. Rosetti 11. Maliuc  2. Ceatalchioi 12. Mihail Kogălniceanu  3. Chilia Veche 13. Nalbant  4. Crişan 14. Niculiţel  5. Frecăţei 15. Nufăru  6. Hamcearca 16. Sfîntu Gheorghe  7. Horia 17. Somova  8. Independenţa 18. Valea Nucarilor  9. Izvoarele 19. 1 Mai 10. MahmudiaJUDEŢUL VASLUI1. JUDECĂTORIA BÎRLADcu sediul în municipiul BîrladMUNICIPIU1. Bîrlad    COMUNE  1. Alexandru Vlahuţă 12. Perieni  2. Banca 13. Pogana  3. Băcani 14. Puieşti  4. Bogdăneşti 15. Roşieşti  5. Bogdăniţa 16. Tutova  6. Coroieşti 17. Viişoara  7. Dragomireşti 18. Vinderei  8. Ghergheşti 19. Voineşti  9. Griviţa 20. Vutcani 10. Iana 21. Zorleni 11. Iveşti2. JUDECĂTORIA HUŞIcu sediul în oraşul HuşiORAŞE1. Huşi    COMUNE  1. Arsura 8. Hoceni  2. Boţeşti 9. Lunca Banului  3. Buneşti-Avereşti 10. Olteneşti  4. Creţeşti 11. Pădureni  5. Dimitrie Cantemir 12. Stănileşti  6. Drînceni 13. Tătărani  7. Duda-Epureni 14. Vetrişoaia3. JUDECĂTORIA MURGENIcu sediul în comuna Murgeni    COMUNE  1. Berezeni 5. Găgeşti  2. Blăgeşti 6. Măluşteni  3. Epureni 7. Murgeni  4. Fălciu 8. Şuletea4. JUDECĂTORIA VASLUIcu sediul în municipiul VasluiMUNICIPIU1. VasluiORAŞE1. Negreşti    COMUNE  1. Albeşti 15. Micleşti  2. Băceşti 16. Muntenii de Jos  3. Bălteni 17. Oşeşti  4. Bogdana 18. Poieneşti  5. Codăeşti 19. Pungeşti  6. Costeşti 20. Rebricea  7. Dăneşti 21. Soleşti  8. Deleni 22. Ştefan cel Mare  9. Deleşti 23. Tanacu 10. Dumeşti 24. Tăcuta 11. Gîrceni 25. Todireşti 12. Ivăneşti 26. Văleni 13. Laza 27. Vultureşti 14. Lipovăţ 28. ZăpodeniJUDEŢUL VÎLCEA1. JUDECĂTORIA BĂLCEŞTIcu sediul în comuna Bălceşti    COMUNE  1. Bălceşti 8. Măciuca  2. Făureşti 9. Roşiile  3. Fîrtăţeşti 10. Stăneşti  4. Ghioroiu 11. Tetoiu  5. Grădiştea 12. Valea Mare  6. Laloşu 13. Zătreni  7. Livezi2. JUDECĂTORIA BREZOIcu sediul în oraşul Brezoi    ORAŞE  1. Brezoi 2. Călimăneşti    COMUNE  1. Berislăveşti 5. Perişani  2. Boişoara 6. Racoviţa  3. Cîineni 7. Sălătrucel  4. Malaia 8. Voineasa3. JUDECĂTORIA DRĂGĂŞANIcu sediul în oraşul DrăgăşaniORAŞE1. Drăgăşani    COMUNE  1. Amărăşti 10. Orleşti  2. Creţeni 11. Pesceana  3. Drăgoeşti 12. Prundeni  4. Glăvile 13. Scundu  5. Guşoeni 14. Suteşti  6. Ioneşti 15. Ştefăneşti  7. Lungeşti 16. Şuşani  8. Mădulari 17. Voiceşti  9. Olanu4. JUDECĂTORIA HOREZUcu sediul în oraşul HorezuORAŞE1. Horezu    COMUNE  1. Alunu 12. Păuşeşti  2. Bărbăteşti 13. Pietrari  3. Berbeşti 14. Popeşti  4. Cernişoara 15. Roeşti  5. Copăceni 16. Sineşti  6. Costeşti 17. Slătioara  7. Lădeşti 18. Stoeneşti  8. Lăpuşata 19. Stroeşti  9. Mateeşti 20. Tomşani 10. Măldăreşti 21. Vaideeni 11. Oteşani5. JUDECĂTORIA RÎMNICU VÎLCEAcu sediul în municipiul Rîmnicu VîlceaMUNICIPIU1. Rîmnicu Vîlcea    ORAŞE  1. Băile Govora 3. Ocnele Mari  2. Băile Olăneşti    COMUNE  1. Băbeni 11. Mihăeşti  2. Budeşti 12. Milcoiu  3. Bujoreni 13. Muereasca  4. Buneşti 14. Nicolae Bălcescu  5. Dăeşti 15. Păuşeşti-Măglaşi  6. Dănicei 16. Runcu  7. Frînceşti 17. Stoileşti  8. Galicea 18. Şirineasa  9. Goleşti 19. Vlădeşti 10. GoranuJUDEŢUL VRANCEA1. JUDECĂTORIA ADJUDcu sediul în oraşul AdjudORAŞE1. Adjud    COMUNE  1. Bogheşti 5. Pufeşti  2. Corbiţa 6. Rugineşti  3. Homocea 7. Tănăsoaia  4. Păuneşti2. JUDECĂTORIA FOCŞANIcu sediul în municipiul FocşaniMUNICIPIU1. FocşaniORAŞE1. Odobeşti    COMUNE  1. Andreiaşu de Jos 23. Năneşti  2. Băleşti 24. Năruja  3. Bîrseşti 25. Nereju  4. Boloteşti 26. Nistoreşti  5. Bordeşti 27. Paltin  6. Broşteni 28. Poiana Cristei  7. Cîmpineanca 29. Reghiu  8. Cîrligele 30. Sihlea  9. Chiojdeni 31. Slobozia Bradului 10. Ciorăşti 32. Slobozia Ciorăşti 11. Coteşti 33. Suraia 12. Dumbrăveni 34. Tătăranu 13. Dumitreşti 35. Tîmboeşti 14. Garoafa 36. Tulnici 15. Goleşti 37. Urecheşti 16. Gugeşti 38. Valea Sării 17. Gura Caliţei 39. Vînători 18. Jariştea 40. Vîrteşcoiu 19. Jitia 41. Vidra 20. Măicăneşti 42. Vintileasca 21. Mera 43. Vrîncioaia 22. Milcovul 44. Vulturu3. JUDECĂTORIA PANCIUcu sediul în oraşul Panciu    ORAŞE  1. Mărăşeşti 2. Panciu    COMUNE  1. Cîmpuri 5. Soveja  2. Fitioneşti 6. Străoane  3. Moviliţa 7. Ţifeşti  4. Răcoasa 8. Vizantea-LiveziMUNICIPIUL BUCUREŞTI1. JUDECĂTORIA SECTORULUI 12. JUDECĂTORIA SECTORULUI 23. JUDECĂTORIA SECTORULUI 34. JUDECĂTORIA SECTORULUI 45. JUDECĂTORIA SECTORULUI 56. JUDECĂTORIA SECTORULUI 6cu sediile în municipiul Bucureşti7. JUDECĂTORIA Nr. 1 A SECTORULUI AGRICOL ILFOVcu sediul în municipiul Bucureşti    COMUNE  1. Afumaţi 13. Dragomireşti-Vale  2. Berceni 14. Găneasa  3. Bragadiru 15. Glina  4. Brăneşti 16. Jilava  5. Cernica 17. Măgurele  6. Chiajna 18. Pantelimon  7. Ciorogîrla 19. Petrăchioaia  8. Clinceni 20. Popeşti-Leordeni  9. Cornetu 21. Tunari 10. Dărăşti-Ilfov 22. Vidra 11. Dobroiesti 23. Voluntari 12. Domneşti 24. 30 Decembrie8. JUDECĂTORIA Nr. 2 A SECTORULUI AGRICOL ILFOVcu sediul în oraşul BufteaORAŞE1. Buftea    COMUNE  1. Baloteşti 8. Moara Vlăsiei  2. Chitila 9. Mogoşoaia  3. Ciolpani 10. Nuci  4. Corbeanca 11. Otopeni  5. Dascălu 12. Periş  6. Grădiştea 13. Snagov  7. Gruiu 14. Ştefăneştii de Jos-------