HOTĂRÂRE nr. 263 din 13 martie 2002privind transmiterea fără plata a unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului de Interne
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 26 martie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea fără plata a unui imobil, proprietate publică a statului, situat în municipiul Bacau, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului de Interne.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Ioan Mircea PascuMinistru de interne,Ioan RusMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexă
             
    DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care se transmite fără plată în administrarea Ministerului de Interne
    Locul unde este situat imobilul care se transmitePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCodul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale care alcătuiesc domeniul public al statuluiCaracteristicile tehnice
    Municipiul Bacău, str. Ştefan Guşe, judeţul BacăuMinisterul Apărării NaţionaleMinisterul de InterneCazarma 3020 Bacău 8.29.09-nr. 106920Teren = 19.709,3 m2
  -------------