HOTĂRÂRE nr. 4 din 20 martie 2002privind suplimentarea participării României, în cadrul Operaţiunii "FINGAL" din Afghanistan, cu 10 ofiţeri de stat major din Ministerul Apărării Naţionale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 26 martie 2002    Având în vedere solicitarea Preşedintelui României, adresată celor două Camere ale Parlamentului, pentru a aproba suplimentarea participării României, în cadrul Operaţiunii "FINGAL" din Afghanistan, cu 10 ofiţeri de stat major din Ministerul Apărării Naţionale, care să îşi desfăşoare activitatea la Comandamentul Forţei Internaţionale pentru Asistenţa de Securitate din Afghanistan,în temeiul prevederilor art. 5 alin. 1 din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994, modificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 13/2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 398/2001, şi ale art. 1 pct. 27 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului,Parlamentul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă suplimentarea participării României, în cadrul Operaţiunii "FINGAL" din Afghanistan, cu 10 ofiţeri de stat major din Ministerul Apărării Naţionale, care îşi vor desfăşura activitatea la Comandamentul Forţei Internaţionale pentru Asistenţa de Securitate din Afghanistan.  +  Articolul 2Finanţarea participării la aceasta misiune va fi reglementată prin hotărâre a Guvernului.Aceasta hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 20 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU-------------