HOTĂRÎREA Nr. 328 din 5 iulie 1993privind unele măsuri referitoare la tarifele de abonament pentru Radioteleviziune
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 170 din 21 iulie 1993  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Începând cu data de 1 iulie 1993, tarifele de abonament radio şi televizor se stabilesc potrivit anexei.  +  Articolul 2Până la apariţia legii privind tariful de abonament pe audiovizual se aplică în continuare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 695 din 8 octombrie 1991 cu privire la unele măsuri de aplicare a taxei anuale pe audiovizual şi a tarifelor de abonament.  +  Articolul 3Ministerul Finanţelor, Ministerul Comunicaţiilor şi Radioteleviziunea Română vor asigura punerea în aplicare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:------------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul comunicaţiilor,Andrei Chirica  +  Anexa TARIFELE LUNARE ale abonamentului pentru radioteleviziune
        - lei -
        TeleviziuneRadio
    1.Tariful de abonament stabilit pentru o familie280180
    2.Tariful de abonament datorat de agenţii economici care vând aparate de recepţie Radio-Tv., stabilit pentru fiecare unitate comercială în parte2.4001.600
    3.Tariful de abonament datorat de agenţii economici care repară aparate de recepţie Radio-Tv., stabilit pentru fiecare unitate economică de reparaţie900600
    4.Tariful de abonament datorat de instituţiile de stat, agenţii economici şi celelalte persoane juridice cu sediul în România (tarif/aparat)280180
    5.Tariful de abonament datorat de agenţii economici pentru unităţile hoteliere, moteluri, cabane sau pensiuni dotate cu aparate de recepţie Radio-Tv. (tarif/aparat)360240
  ---------------