HOTĂRÂRE nr. 201 din 28 februarie 2002pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluste
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 22 martie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele tehnice privind calitatea apelor pentru moluste, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul apelorşi protecţiei mediului,Petru LificiuMinistrul agriculturii,alimentaţiei şipădurilor,Ilie SarbuMinistrul industrieişi resurselor,Dan Ioan Popescu  +  AnexăNORMA 28/02/2002