LEGE nr. 122 din 18 martie 2002pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 48 din 19 august 1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 24 august 1999, cu următoarele modificări:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței este autoritatea de stat responsabilă cu aplicarea prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.).2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței va elabora și va supune spre aprobare Guvernului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, norme privind aplicarea etapizata în trafic intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.).  +  Articolul IIOrdonanța Guvernului nr. 48/1999, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  PAUL PĂCURARU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  ----------