HOTĂRÂRE nr. 234 din 13 martie 2002pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.295/2001 privind suplimentarea bugetului Ministerului Industriei și Resurselor din Fondul de rezerva bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2002 pentru restructurarea industriei de apărare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 21 martie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICArticolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.295/2001 privind suplimentarea bugetului Ministerului Industriei și Resurselor din Fondul de rezerva bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2002 pentru restructurarea industriei de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 29 decembrie 2001, se modifica și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Suma prevăzută la art. 1 se utilizează și pentru finanțarea activităților de transformare în parcuri industriale a agenților economici din sectorul producției de apărare, în trimestrul I al anului 2002.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul industriei și resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  ---------