LEGE nr. 118 din 15 martie 2002pentru instituirea indemnizației de merit
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Pentru realizari deosebite și pentru recompensarea unei activități de notorietate în domeniul culturii, științei și sportului se instituie indemnizația de merit.  +  Articolul 2Indemnizația de merit se acordă personalitatilor române de prestigiu ale științei, culturii și sportului.  +  Articolul 3Propunerile pentru acordarea indemnizației de merit se întocmesc anual de către:a) Academia Română;b) Ministerul Culturii și Cultelor;c) Ministerul Educației și Cercetării;d) Ministerul Tineretului și Sportuluiși se înaintează pentru nominalizare Comisiei naționale pentru acordarea indemnizației de merit.  +  Articolul 4(1) Prin prezenta lege se înființează Comisia naționala pentru acordarea indemnizației de merit, compusa din președintele Academiei Române, președinții comisiilor de cultura și ai comisiilor de muncă de la Senat și de la Camera Deputaților, ministrul culturii și cultelor, ministrul educației și cercetării, ministrul tineretului și sportului, președinții uniunilor de creație recunoscute de Asociația Naționala a Uniunilor de Creație.(2) Regulamentul de funcționare a Comisiei naționale pentru acordarea indemnizației de merit, precum și criteriile de atribuire a indemnizației de merit se stabilesc de către aceasta împreună cu Secretariatul General al Guvernului.  +  Articolul 5(1) Cuantumul lunar al indemnizației de merit este egal cu 3 salarii minime brute pe țara și este neimpozabil.(2) Numărul total de indemnizații de merit este de 1.500.(3) Numărul de indemnizații de merit acordate anual se stabilește prin legea bugetului de stat.  +  Articolul 6Suma necesară pentru achitarea indemnizațiilor de merit se suporta de la bugetul de stat.  +  Articolul 7În termen de 45 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin hotărâre a Guvernului se vor aproba normele de aplicare a legii și regulamentul de funcționare a Comisiei naționale pentru acordarea indemnizației de merit.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 21 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU ATHANASIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  ------