HOTĂRÎREA Nr. 293 din 22 iunie 1993cu privire la modificarea art. 14 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome a Loteriilor şi Pronosticurilor Sportive din România, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 130 din 25 februarie 1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome a Loteriilor şi Pronosticurilor Sportive din România
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 148 din 2 iulie 1993    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICPrevederile articolului 14 alineatul 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome a Loteriilor şi Pronosticurilor Sportive din România, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 130/1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome a Loteriilor şi Pronosticurilor Sportive din România, se modifica şi va avea următorul conţinut:"Consiliul de administraţie se numeşte prin ordin al ministrului finanţelor şi este compus din 7 persoane."PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu-----------------