ORDIN nr. 117 din 28 februarie 2002privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, construcţie, amenajare şi reglementare sanitară a funcţionarii obiectivelor şi a activităţilor desfăşurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerţului, şi a Procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piaţa a substanţelor şi produselor noi sau importate pentru prima data şi destinate utilizării ori consumului uman
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 18 martie 2002    Ministrul sănătăţii şi familiei,având în vedere prevederile art. 15 lit. c) din Legea nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, ale Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena şi sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,vazand Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică nr. DB/2.139 din 28 februarie 2002,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedurile de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, construcţie, amenajare şi reglementare sanitară a funcţionarii obiectivelor şi a activităţilor desfăşurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerţului, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Procedurile de reglementare sanitară a punerii pe piaţa a substanţelor şi produselor noi sau importate pentru prima data şi destinate utilizării ori consumului uman, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Ministerul Sănătăţii şi Familiei va elabora, în termen de 180 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, Metodologia de realizare a studiului de impact asupra sănătăţii şi de abilitare a instituţiilor care pot efectua aceste studii.  +  Articolul 5Tarifele de avizare şi autorizare sanitară, avizare sanitară şi notificare a substanţelor şi a produselor noi, precum şi de consultanţa de specialitate vor fi stabilite, prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 331/1999 privind aprobarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor obiectivelor şi de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătăţii publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 16 iunie 1999.  +  Articolul 7Direcţia generală de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, direcţiile de sănătate publică şi institutele de sănătate publică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea lui.Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartos  +  Anexa 1PROCEDURA 28/02/2002  +  Anexa 2PROCEDURA 28/02/2002