HOTĂRÂRE nr. 223 din 7 martie 2002privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.157/2001 pentru aprobarea Normelor privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 15 martie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICNormele privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.157 din 21 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 5 decembrie 2001, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Imnul naţional al altor state se intoneaza cu prilejul vizitelor, festivitatilor şi ceremoniilor oficiale cu caracter internaţional, împreună cu imnul naţional al României, înaintea acestuia."2. După articolul 23 se introduce articolul 23^1 cu următorul cuprins:"Art. 23^1. - Minorităţile etnice - constituite în organizaţii, uniuni sau asociaţii la nivel naţional - pot folosi la acţiunile specifice şi însemnele proprii."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────────Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban Mihailescu──────────────────