HOTĂRÂRE nr. 216 din 7 martie 2002pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, ingrasarii şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 14 martie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 8 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, ingrasarii şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, ingrasarii şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului şi Ministerul Administraţiei Publice vor urmări modul de aplicare a prezentelor norme metodologice.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul Autorităţii pentru Privatizareşi Administrarea Participatiilor Statului,Ovidiu Tiberiu MusetescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1NORMA 07/03/2002