HOTĂRÂRE nr. 182 din 28 februarie 2002privind lista autorităţilor contractante care au obligaţia de a aplica prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice şi produsele care urmează să fie achiziţionate prin procedura de licitaţie electronică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 5 martie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Autorităţile contractante prevăzute în anexa nr. 1 au obligaţia să aplice procedura de licitaţie electronică pentru atribuirea oricărui contract de achiziţie publică având ca obiect unul dintre produsele prevăzute în anexa nr. 2 şi a cărui valoare nu depăşeşte 200.000 euro.  +  Articolul 2Autorităţile contractante prevăzute în anexa nr. 1 au obligaţia de a publică în Sistemul electronic de achiziţii publice anunţul de participare şi anunţul de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru atribuirea, prin una dintre procedurile prevăzute în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, a unui contract de achiziţie publică având o valoare de cel puţin 40.000 euro.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informatiei,Adriana Ticau,secretar de statMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1                                     LISTA             ministerelor şi a instituţiilor din subordine care au                   obligaţia de a utiliza Sistemul electronic                              de achiziţii publice
           
    Nr. crt.MinisterulInstituţiile din subordine care utilizează Sistemul electronic de achiziţii publice
    1.Ministerul Tineretului şi Sportului-  
    2.Ministerul Culturii şi Cultelor-  
    3.Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale1.Direcţiile generale de muncă şi solidaritate socială judeţene şi a municipiului Bucureşti
    2.Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu delegare de ordonator principal de credite şi finanţare din bugetul asigurărilor sociale de stat
    3.Casele judeţene de pensii şi a municipiului Bucureşti
    4.Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă
    5.Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu delegare de ordonator principal de credite şi finanţare din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj
    6.Agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă
    7.Inspecţia Muncii, cu finanţare din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    4.Ministerul Apărării Naţionale-  
    5.Secretariatul General al Guvernului1.Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie
    2.Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
    3.Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
    4.Regia Autonomă "Locato"
    5.Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare
    6.Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor
    6.Ministerul Finanţelor Publice1.42 direcţii generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti
    2.Direcţia Generală a Vămilor
    3.Oficiul Concurenţei
    7.Ministerul Justiţiei1.Institutul Naţional al Magistraturii
    2.Centrul de Pregătire a Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate
    3.Serviciul Independent de Protecţie şi Anticorupţie
    4.Institutul Naţional de Expertize Criminalistice
    5.Direcţia Generală a Penitenciarelor
    6.Direcţia Medicală
    8.Ministerul Sănătăţii şi Familiei1.Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti
    2.Institutul de Sănătate Publică Bucureşti
    3.Institutul de Sănătate Publică "Prof. dr. Iuliu Moldovan" Cluj-Napoca
    4.Institutul de Sănătate Publică Iaşi
    5.Institutul de Sănătate Publică "Prof. dr. Leonida Georgescu" Timişoara
    6.Institutul Oncologic "Prof. dr. Alexandru Trestioreanu" Bucureşti
    7.Institutul Oncologic "Prof. dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca
    8.Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. dr. Marius Nasta" Bucureşti
    9.Institutul de Endocrinologie "C. I. Parhon" Bucureşti
    10.Institutul Clinic Fundeni Bucureşti
    11.Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca
    12.Centrul de Cardiologie Iaşi
    13.Centrul de Boli Cardiovasculare Târgu Mureş
    9.Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului1.Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
    2.Compania Naţională "Apele Române" - S.A.
    3.Compania Naţională "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A.
    4.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - I.N.C.D.P.M. Bucureşti
    10.Ministerul Educaţiei şi Cercetării1.Institutul de Fizică Atomică Bucureşti
    2.Institutul Naţional de Informare şi Documentare din Bucureşti
    3.Consiliul Naţional al Bibliotecilor
    4.Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
    5.Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti
    6.Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti
    7.Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
    8.Universitatea din Bucureşti
    9.Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti
    10.Academia de Studii Economice din Bucureşti
    11.Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti
    12.Universitatea de Arte din Bucureşti
    13.Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "Ion Luca Caragiale" din Bucureşti
    14.Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti
    15.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti
    16.Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
    17.Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad
    18.Universitatea din Bacău
    19.Universitatea de Nord din Baia Mare
    20.Universitatea "Transilvania" din Braşov
    21.Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
    22.Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
    23.Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
    24.Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca
    25.Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca
    26.Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca
    27.Universitatea "Ovidius" din Constanţa
    28.Universitatea Maritimă din Constanţa
    29.Universitatea din Craiova
    30.Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova
    31.Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi
    32.Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
    33.Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
    34.Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
    35.Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi
    36.Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi
    37.Universitatea din Oradea
    38.Universitatea din Petroşani
    39.Universitatea din Piteşti
    40.Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
    41.Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa
    42.Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
    43.Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
    44.Universitatea "Valachia" din Târgovişte
    45.Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu
    46.Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş
    47.Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş
    48.Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş
    49.Universitatea "Politehnica" din Timişoara
    50.Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara
    51.Universitatea de Vest din Timişoara
    52.Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara
    53.Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti
    54.Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din Iaşi
    55.Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca
    56.Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" din Timişoara
    57.Centrul Naţional pentru Programe de Formare Profesională "Leonardo da Vinci"
    58.Agenţia Naţională "Socrates"
    59.Oficiul Naţional pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date ROEDUNET
    60.Oficiul Român TEMPUS
    61.Agenţia Spaţială Română
    62.Centrul European UNESCO pentru Învăţământul Superior (CEPES)
    11.Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei1.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti
    2.Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti
    3.Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A.
    4.Compania Naţională "Poşta Română" - S.A.
    5.Inspectoratul General pentru Comunicaţii*)
    12.Ministerul Industriei şi Resurselor-  
    13.Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul-  
    14.Ministerul de Interne-  
    15.Ministerul Dezvoltării şi Prognozei-  
    16.Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie1.Centrul de Formare şi Management pentru Comerţ Bucureşti
    17.Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor1.Direcţia sanitară veterinară a judeţului Arad
    2.Direcţia sanitară veterinară a judeţului Bacău
    3.Direcţia sanitară veterinară a judeţului Bihor
    4.Direcţia sanitară veterinară a judeţului Braşov
    5.Direcţia sanitară veterinară a judeţului Cluj
    6.Direcţia sanitară veterinară a judeţului Constanţa
    7.Direcţia sanitară veterinară a judeţului Galaţi
    8.Direcţia sanitară veterinară a judeţului Iaşi
    9.Direcţia sanitară veterinară a judeţului Prahova
    10.Direcţia sanitară veterinară a judeţului Timiş
    11.Direcţia sanitară veterinară a municipiului Bucureşti
    18.Ministerul Administraţiei Publice-41 prefecturi
    19.Ministerul Informaţiilor Publice-  
    20.Ministerul Afacerilor Externe-  
    21.Ministerul Integrării Europene-  
    22.Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei-  
    23.Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului-  
    24.Ministerul Turismului-  
      *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 180/2002, reprodusa la pag. 4 din       acest număr.
   +  Anexa 2                                LISTA DE PRODUSE
         
    LISTA DE PRODUSE
    Codul CPSA în care este inclus produsulDenumirea produsuluiNota
    AProduse ale agriculturii  
    0113.10Cartofi1 şi 2
    0117.1Fructe1 şi 2
    0121.20Lapte de vacă1 şi 2
    0125.2Ouă1 şi 2
    AEProduse ale industriei alimentare, băuturi, tutun  
    1511.14Carne de porcine congelată1 şi 2
    1561.10Orez decorticat1 şi 2
    EProduse ale industriei textile  
    1740.11Cuverturi, pături şi pleduri1
    EEProduse ale industriei celulozei, hârtiei, cartonului  
    2112.12Hârtie şi carton sub formă de foi sau coli  
    2123Articole de papetărie, şcolare şi comerciale  
    2222.13Formulare imprimate (tichete, bilete, formulare administrative)  
    EFProduse naturale şi ale industriei de prelucrare a ţiţeiului  
    2441.51Vitamine naturale şi de sinteză; provitamine naturale şi concentrate1
    2441.54Antibiotice (cefalosporine, aminoglicozide, beta-lactamide) şi sărurile lor1
    2442.24Pansamente şi catguturi (pansamente, vată, plasture şi articole similare)1
    2451.32Produse pentru curăţare  
    2524.27Articole şcolare şi de birou din material plastic  
    EKProduse ale industriei construcţiilor metalice  
    2875.23Mici articole metalice de birou  
    2861Articole metalice de birou (articole de tăiat)  
    EMProduse şi echipamente electrice şi optice  
    3001Consumabile pentru fax şi copiatoare  
    3310.15Aparate medicale diverse (seringi)1
    3663.2Articole de scris  
      NOTA 1: Se aplica pentru Ministerul Sănătăţii şi Familiei.    NOTA 2: Se aplica pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării.-------------