LEGE nr. 95 din 26 februarie 2002pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori din 20 aprilie 2001 şi 10 iulie 2001 între Ministerul Finanţelor Publice din România şi Ministerul Finanţelor din Federaţia Rusa la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind reglementarea reciprocă a creanţelor financiare în ruble transferabile, rezultate din Acordul şi Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a U.R.S.S. în anii 1984-1988, din 19 iulie 1984, şi din contul de lichidare nr. 2 în ruble transferabile, semnat la Moscova la 18 august 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 6/2000
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 5 martie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICArticolele 3 şi 4 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind reglementarea reciprocă a creanţelor financiare în ruble transferabile, rezultate din Acordul şi Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a U.R.S.S. în anii 1984-1988, din 19 iulie 1984, şi din contul de lichidare nr. 2 în ruble transferabile, semnat la Moscova la 18 august 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 6/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 27 ianuarie 2000, aprobată prin Legea nr. 164/2000, se modifica după cum urmează:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"1. Suma în dolari S.U.A. menţionată la art. 2 va fi achitată de către partea rusa până la 31 decembrie 2002 prin livrări de mărfuri industriale de origine rusa.2. Livrările de mărfuri se vor realiza pe bază de contracte încheiate de companiile comerciale autorizate de către părţi, la nivelul preţurilor de pe piaţa mondială la produse similare. Părţile se vor informa reciproc asupra companiilor autorizate menţionate.Mărfurile livrate în contul achitării creanţelor financiare, convenite conform prezentului acord, vor fi expediate până cel târziu la 31 decembrie 2002."2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Părţile au convenit ca, în cazul imposibilităţii finalizarii livrărilor de mărfuri pentru stingerea datoriei părţii ruse la termenul prevăzut la art. 3, acestea vor stabili noi termene pentru finalizarea acestor livrări, printr-un schimb de scrisori între ministerele finanţelor din cele doua tari."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU--------------