HOTĂRÂRE nr. 181 din 28 februarie 2002pentru aprobarea Normelor metodologice privind implementarea Sistemului electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 5 martie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor şi taxelor locale,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice privind implementarea Sistemului electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informatiei,Adriana Ticau,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1NORMA 28/02/2002