LEGE nr. 92 din 26 februarie 2002pentru aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administraţie al Colegiului Europei şi a plăţii cotizatiei anuale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 5 martie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă participarea României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administraţie al Colegiului Europei, precum şi plata sumei de 20.000 euro, reprezentând cotizatia anuală de participare.  +  Articolul 2Cotizatia se plăteşte anual, începând cu anul 2002, din sumele alocate cu aceasta destinaţie de la bugetul de stat în bugetul Ministerului Integrării Europene.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU------------