LEGE nr. 81 din 26 februarie 2002pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontiera Române
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontiera Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 29 iunie 2001, cu următoarele modificări:1. Articolul 2 devine articolul 1.2. Articolul 1 devine articolul 2.3. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În toate acţiunile pe care le desfăşoară în zona de competenţa personalul Poliţiei de Frontiera Române are obligaţia sa prevină şi sa combata starile de pericol la adresa României, determinate de criminalitatea transfrontaliera şi de migratia ilegala."4. La articolul 23, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În îndeplinirea activităţilor de cercetare penală politistul de frontieră are competenţa teritorială corespunzătoare unităţii poliţiei de frontieră din care face parte."5. La articolul 44, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 44. - (1) Poliţia de Frontiera Română poate asigura, cu plata, conform tarifelor legale, la cererea agenţilor economici interesaţi, paza transporturilor pe apa a unor valori importante, precum şi a transportului armelor, muniţiilor, materialelor explozive, stupefiantelor, al substanţelor toxice sau radioactive ori al altor materii sau substanţe periculoase........................................................................... (3) Veniturile realizate din paza executată de Poliţia de Frontiera Română se reţin integral de către aceasta ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, care vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor materiale şi de capital. Sumele rămase necheltuite la sfârşitul fiecărui an se reportează în anul următor, având aceeaşi destinaţie."6. Articolul 45 va avea următorul cuprins:"Art. 45. - Ziua Poliţiei de Frontiera Române se sarbatoreste, în fiecare an, la 24 iulie."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,PAUL PACURARUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-------------