HOTĂRÂRE nr. 150 din 20 februarie 2002privind organizarea în România a celei de-a 5-a Reuniuni a Comitetului de Coordonare a procesului Reuniunii Ministrilor Apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC) şi a celei de-a 7-a Reuniuni a Comitetului Director Politico-Militar (PMSC) al Forţei Multinationale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 26 februarie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă organizarea în România a celei de-a 5-a Reuniuni a Comitetului de Coordonare a procesului Reuniunii Ministrilor Apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC) şi a celei de-a 7-a Reuniuni a Comitetului Director Politico-Militar (PMSC) al Forţei Multinationale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE) în luna martie 2002.  +  Articolul 2Cheltuielile determinate de organizarea şi desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 1, pentru 45 de personalităţi străine, se vor încadra în limitele stabilite prin normele legale în vigoare şi se vor suporta din bugetul Ministerului Apărării Naţionale prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 şi pct. 5 lit. B din Normele privind organizarea în ţara a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Ioan Mircea Pascup. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu-------------