ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 20 februarie 2002pentru reglementarea unor măsuri fiscale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 26 februarie 2002    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga art. 10 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaraţii de livrare a tutunului brut, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 29 decembrie 2001.  +  Articolul 2Începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 73/2002 şi până la data de 31 decembrie 2002 se suspenda art. 17 alin. (3) şi art. 19-23 din Legea nr. 73/2002 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi alimentare în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 8 februarie 2002.  +  Articolul 3Articolul 62 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 3 august 2001, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 62. - (1) Contribuabilii au obligaţia sa completeze şi să depună la organul fiscal competent o declaraţie de venit global, precum şi declaraţii speciale, până la data de 30 aprilie a anului următor celui de realizare a venitului. (2) Declaraţiile speciale se completează pentru fiecare categorie de venit şi pe fiecare loc de realizare a acestuia. (3) Organul fiscal competent prevăzut la alin. (1) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. (4) Contribuabilii care realizează venituri dintr-o singura sursa, sub forma de salarii, la funcţia de baza, pe întregul an fiscal, pentru care angajatorul a efectuat operaţiunile prevăzute la art. 27, nu au obligaţia să depună declaraţiile de venit global. De asemenea, contribuabilii care realizează venituri a căror impunere este finala nu au obligaţia să depună declaraţia specială pentru aceste venituri."  +  Articolul 4Alineatul (2) al articolului 39 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, se modifica şi va avea următorul cuprins:"(2) În vederea executării amenzii organele prevăzute la alin. (1) vor comunică din oficiu organelor de specialitate, conform prevederilor legale privind executarea creanţelor bugetare, în a căror rază teritorială domiciliază sau îşi are sediul contravenientul, procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, neatacat în termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicării acestuia, ori, după caz, dispozitivul hotărârii judecătoreşti irevocabile prin care s-a soluţionat plângerea."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu---------------