RECTIFICARE nr. 544 din 12 octombrie 2001
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 26 februarie 2002    În Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001, se face următoarea rectificare:- la art. 5 alin. (3), în loc de "... în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a." se va citi "... în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a."-------------