LEGE nr. 313 din 19 februarie 1879pentru anularea clauzei penale din oarecare contracte şi pentru adaosul unui aliniat la articolul 1089 din Codul civil
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 20 februarie 1879     +  Articolul 1Clauza penală, aflată în contracte de împrumuturi sau de prestaţii în natura, este şi va ramanea anulată, oricare va fi data actului a cărui executare se cere, însă numai dacă termenul exigibilitatii creanţei va cădea în urma promulgării acestei legi. Judecătorul, în caz de împrumut, va putea condamna numai la plata dobânzii prevăzută de art. 1589 din Codul civil, sau, în caz de alte obligaţiuni, la daune-interese, conform art. 1084 din Codul civil.  +  Articolul 2Dacă clauza penală nu va fi stipulată direct, ci va fi deghizată sub o alta forma, sau va rezultă din condiţiunile actului, judecătorul va aprecia şi va putea anula din contract aceea ce ar avea caracterul de clauza penală, putând aplica, după cazuri, art. 1589 sau art. 1084 din Codul civil.  +  Articolul 3La art. 1089 din Codul civil se adauga următorul aliniat: "Clauza prin care, de mai înainte şi în momentul formării unei convenţiuni alta decât o convenţiune comercială, se va stipula dobînda la dobânzile datorate pentru un an, sau pentru mai puţin ori mai mult de un an, sau la alte venituri viitoare, se va declara nulă". Această lege s-a votat de Senat, în şedinţa sa de la 29 ianuarie 1879, şi s-a adoptat cu majoritate de 35 voturi, contra a 11. Vicepreşedinte, C. Bosianu (L.S.S.) Secretar, G. Leaca Această lege s-a votat de Adunarea deputaţilor, în şedinţa de la 15 februarie 1879, şi s-a adoptat cu majoritate de 57 voturi, contra a 11, fiind şi 1 abţinere. Vicepreşedinte, G. Hasnas (L.S.A.D.) Secretar, V. Calcantraur. Promulgăm această lege şi ordonăm ca să fie investită cu sigiliul Statului şi publică prin Monitorul Oficial; iar ministrul nostru secretar de stat la departamentul justiţiei este însărcinat cu executarea decretului de faţa. Dat în Bucureşti, la 19 februarie 1879 (L.S.St.) CAROL ------