HOTĂRÂRE nr. 100 din 7 februarie 2002pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinescă apele de suprafaţa utilizate pentru potabilizare şi a Normativului privind metodele de măsurare şi frecventa de prelevare şi analiza a probelor din apele de suprafaţa destinate producerii de apa potabilă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 19 februarie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 15 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţa utilizate pentru potabilizare, NTPA-013, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Normativul privind metodele de măsurare şi frecventa de prelevare şi analiza a probelor din apele de suprafaţa destinate producerii de apa potabilă, NTPA-014, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Prin autoritate publică centrala din domeniul apelor şi protecţiei mediului se înţelege Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, iar prin autoritate competentă în domeniul gospodăririi apelor se înţelege Compania Naţionala "Apele Române" - S.A.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul apelor şi protecţiei mediului,Petru LificiuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartos  +  Anexa 1NORMA 07/02/2002  +  Anexa 2NORMATIV 07/02/2002