HOTĂRÂRE nr. 1.359 din 27 decembrie 2001privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 18 februarie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe atesta apartenenţa la domeniul public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-101*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────── Notă *) Anexele nr. 1-101 se publică ulterior.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul administraţiei publice,Octav Cozmancap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de stat────────────────