ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 7 februarie 2002pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 18 februarie 2002  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 29 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:- Anexele nr. 1A, nr. 1B şi nr. 2 se modifica şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1A, nr. 1B şi nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 2Cuantumul valorii de referinţa sectoriala, prevăzută în anexele nr. 1B şi nr. 2, se va indexa prin hotărâre a Guvernului, în raport cu creşterea preţurilor de consum.  +  Articolul 3 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică începând cu data de 1 martie 2002. (2) Pe data prevăzută la alin. (1) se abroga art. I pct. 2^2 şi 2^3 şi art. I^1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 66/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 6 iunie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 647/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 16 ianuarie 2002.  +  Articolul 4Legea nr. 142/1999, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlament, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────────Ministrul culturii şi cultelor,Razvan TheodorescuMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1A
                  FUNCŢIILE ŞI COEFICIENŢII DE MULTIPLICARE
       pentru stabilirea indemnizaţiilor personalului din conducerea cultelor
        religioase şi a unităţilor de cult recunoscute în România, asimilate
                     funcţiilor de demnitate publică
           Valoarea de referinţa sectoriala la nivelul lunii martie
                           2002 = 1.638.000 lei.
  Nr. crt. Funcţia Numărul maxim de posturi*) Coeficientul de multiplicare
  1. Patriarh 1 20,300
  2. 3. Mitropolit Arhiepiscop, şef rabin, muftiu, episcop - şef de cult 10 15 18,700 17,600
  4. Episcop, preşedinte uniune, prim-delegat, episcop vicar patriarhal 31 15,400
  5. Episcop vicar, episcop coajutor, episcop auxiliar, arhiereu vicar 23 13,000
  ──────────────── Notă *) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizarii personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat.
   +  Anexa 1B
                      FUNCŢIILE ŞI COEFICIENŢII DE MULTIPLICARE
        pentru stabilirea salariilor de baza ale personalului din conducerea
         cultelor religioase şi a unităţilor de cult recunoscute în România
          Valoarea de referinţa sectoriala la nivelul lunii martie
                        2002 = 1.181.000 lei.
  Nr. crt. Funcţia Numărul maxim de posturi*) Coeficientul de multiplicare
  1. Vicepreşedinte uniune, delegat, vicar independent, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal 37 6,000
  2. Secretar patriarhal, inspector general bisericesc, vicar administrativ eparhial 31 5,200
  3. Consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop, secretar la Cancelaria Sfantului Sinod 549 3,600
  4. Staret, superioară, egumen 365 2,700
  ──────────────── Notă *) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizarii personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat.
   +  Anexa 2
                            PERSONALUL CLERICAL
     angajat în unităţile care aparţin cultelor religioase recunoscute în România
           Valoarea de referinţa sectoriala la nivelul lunii martie
                        2002 = 1.181.000 lei.
  ┌─────────────────────────────────┬────────────────┬───────────────────────────┐│ │Numărul maxim │ Coeficientul ││ Funcţia │ de │ de multiplicare ││ │ posturi*) ├──────────────┬────────────┤│ │ │ minim │ maxim │├─────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┤│Preot, diacon, vestitor, pastor, │ │ │ ││imam │ 13.800 │ │ │├─────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┤│1. Cu studii superioare │ 10.127 │ │ │├─────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┤│ - grad I │ 1.565 │ 1,755 │ 2,310 │├─────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┤│ - grad II │ 3.860 │ 1,470 │ 1,950 │├─────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┤│ - definitiv │ 2.161 │ 1,370 │ 1,855 │├─────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┤│ - debutant │ 2.541 │ 1,300 │ - │├─────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┤│2. Cu studii medii │ 3.673 │ │ │├─────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┤│ - grad I │ 315 │ 1,370 │ 1,855 │├─────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┤│ - grad II │ 772 │ 1,300 │ 1,635 │├─────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┤│ - definitiv │ 1.445 │ 1,290 │ 1,540 │├─────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┤│ - debutant │ 1.141 │ 1,290 │ - │└─────────────────────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────┘────────────────── Notă *) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizarii personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat.──────────────────