ORDIN nr. 46 din 30 ianuarie 2002pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I 2002
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 15 februarie 2002    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,în temeiul:- art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999;- art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Pentru semestrul I 2002, începând cu luna martie valoarea nominală indexata a unui tichet de masa, stabilită potrivit prevederilor art. 31 alin. (3) teza a II-a, alin. (4) şi (5) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, este de 45.000 lei.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii şisolidarităţii sociale,Marian Sarbu────────────────