HOTĂRÂRE nr. 1.272 din 8 decembrie 1990privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în industrie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 13 bis din 21 ianuarie 1991  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează societăţile comerciale pe acţiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate şi capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Societăţile comerciale pe acţiuni, înfiinţate potrivit prezentei hotărîri, se vor organiza şi vor funcţiona în conformitate cu statutul propriu al fiecărei societăţi prevăzut în anexele nr. 2 (2.1*-2.123* şi 2.a*).  +  Articolul 3În conformitate cu art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, în perioada în care statul este acţionar unic, atribuţiile adunării generale a acţionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor statului, care îşi desfăşoară activităţile specifice conform anexelor de la art. 2 din prezenta hotărîre.Ministerul Resurselor şi Industriei, prin reprezentanţii săi în consiliile imputernicitilor statului, va sprijini consiliile de administraţie ale societăţilor comerciale în luarea deciziilor privind realizarea contractelor comerciale la nivelul comenzilor lansate de Ministerul Apărării Naţionale şi conservarea capacităţilor destinate producţiei de apărare.  +  Articolul 4Societăţile comerciale pe acţiuni înfiinţate realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil şi Codul comercial român, cu excepţiile prevăzute de lege.Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiţii prin balanţe materiale se va face în conformitate cu reglementările stabilite de către Guvern, potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 15/1990.  +  Articolul 5Societăţile comerciale nou înfiinţate îşi vor definitivă capitalul social pe baza reevaluarii patrimoniului în condiţiile prevăzute de lege, activitate care se va finaliza pînă la data de 15 decembrie 1990.  +  Articolul 6Pe data înfiinţării societăţilor comerciale pe acţiuni, unităţile economice de stat, prevăzute în anexa nr. 1 se desfiinţează.Activul şi pasivul unităţilor de stat care se desfiinţează se preiau de către societăţile comerciale înfiinţate.Personalul care trece la societăţile comerciale se considera transferat în interesul serviciului şi beneficiază timp de trei luni de salariul tarifar avut şi de sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcţii cu niveluri de salarizare mai mici.  +  Articolul 7Anexele nr. 1, 2 3 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.  +  Articolul 8Orice dispoziţii contrare prezentei hotărîri se abroga.---------- Notă *) Anexele nr. 2.1-2.123 şi nr. 2 a se comunică unităţilor interesate. Statutului cadru al societăţilor comerciale înfiinţate potrivit art. 1 este cuprins în anexa nr. 2.PRIM-MINISTRUPETRE ROMANBucureşti, 8 decembrie 1990.Nr. 1.272.  +  Anexa 1
                 
    LISTA  societăţilor comerciale care se înfiinţează în baza Legii nr. 15/1990
    Nr. crt.Denumirea societăţii comercialeForma juridicăSediulObiectul principal de activitateCapital social iniţialDenumirea unităţilor care îşi încetează activitatea
    structura**) conform bilanţului la 30.06.1990 (mil. lei)
    localitatea, judeţul
    0123456
    1."Filvatex" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Buzău, aleea Industriilor nr. 17, judeţul BuzăuProducerea şi comercializarea firelor şi ţesăturilor de bumbac şi tip bumbac; producerea şi comercializarea vatei medicinale.503,2 ─────────────── (432,6+117,5)Întreprinderea textilă Buzău
    2."Asco" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Bacău, str. Milcov nr. 2-4, judeţul BacăuProducerea de confecţii; activitate de cercetare-proiectare; activitate de reparaţii şi puneri în funcţiune agregate şi utilaje; comercializarea bunurilor şi serviciilor realizate; activitate de import-export.263,6 ─────────────── (150,8+203,6)Întreprinderea de confecţii Bacău Întreprinderea de confecţii Oneşti
    3."Fiba" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Baloteşti, Sector agricol IlfovProducerea de fire groase şi subţiri din cînepă, fire subţiri din in şi tip in, ţesături din in şi tip in în amestec cu bumbac; confecţii din ţesături de in, tip in în amestec cu bumbac; prestări servicii în domeniul mecanic şi textil; cercetare şi creaţie proprie; activitate de comerţ exterior; comercializarea bunurilor şi serviciilor realizate.258,8 ─────────────── (206,2+82,9)Întreprinderea "Filatura şi finisajul" Baloteşti
    4."Confecţii corturi şi prelate auto" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Baloteşti, Sector agricol IlfovProducerea de corturi militare şi prelate auto; prestări servicii în domeniul mecanic şi al confecţiilor; comercializarea bunurilor şi serviciilor realizate; activitate de comerţ exterior.22,4 ─────────────── (1,6+27,9)Întreprinderea "Filatura şi finisajul" Baloteşti
    5."Pielorex" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Bucureşti, şos. Giurgiului nr. 33, sector 4Preindustrializarea, prelucrarea şi comercializarea pieilor.227,4 ─────────────── (155,1+73,7)Întreprinderea "Tăbăcăria minerală" Jilava
    6."Antilopa" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Bucureşti, str. Dudeşti nr. 44, sector 3Proiectarea, producerea şi comercializarea de încălţăminte, semifabricate pentru încălţăminte, produse injectate, articole de marochinărie şi articole de protecţie.210,7 ─────────────── (100,5+152)Întreprinderea de piele şi încălţăminte "Progresul" Bucureşti
    7."Confarg" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Curtea de Argeş, str. Victoriei nr. 5, judeţul ArgeşFabricarea şi comercializarea de confecţii textile pe piaţa internă şi externă; executarea de lucrări privind întreţinerea şi repararea utilajelor; prestarea de servicii în domeniul creaţiei vestimentare; executarea de documentaţii tehnice şi asistenţă tehnologică de specialitate; alte activităţi - transport, gospodării anexe.203,4 ─────────────── (135,7+116,1)Întreprinderea de confecţii Curtea de Argeş
    8."Romanofir" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Tălmaciu, Piaţa 6 Martie nr. 17, judeţul SibiuProducerea şi comercializarea firelor şi aţei de cusut de bumbac şi tip bumbac.177,6 ─────────────── (154,1+75,6)Întreprinderea textilă Tălmaciu
    9."Filatura de bumbac" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Huşi, str. Drînceni nr. 2, judeţul VasluiProducerea şi comercializarea firelor de bumbac şi tip bumbac.176,8 ─────────────── (149,6+26,5)Întreprinderea "Filatura de bumbac" Huşi
    10."Dunatex" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Calafat, str. V.I. Lenin nr. 2 judeţul DoljProducerea şi comercializarea firelor de bumbac şi tip bumbac; producerea şi comercializarea semifabricatelor, ţesăturilor crude de bumbac şi tip bumbac.175 ─────────────── (125,6+77,6)Întreprinderea textilă Calafat
    11."Texromed" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Mediaş, str. George Topîrceanu nr. 16, judeţul SibiuProducerea şi comercializarea firelor şi ţesăturilor de bumbac şi tip bumbac.159 ─────────────── (115,7+75)Întreprinderea textilă "Tîrnava" Mediaş
    12."Catex" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Călăraşi, str. Eroilor nr. 1-3, judeţul CălăraşiConfecţionarea produselor de îmbrăcăminte pentru bărbaţi, femei şi copii; comercializarea produselor executate pe piaţa internă şi externă; executarea de documentaţii tehnice şi asistenţă tehnologică de specialitate; executarea de lucrări privind întreţinerea şi repararea utilajelor; alte activităţi - gospodării anexe, cantină.156,5 ─────────────── (85,3+132,8)Întreprinderea de confecţii Călăraşi
    13."Uzitex" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Bucureşti, calea Dudeşti nr. 188, sector 3Producerea şi comercializarea firelor şi ţesăturilor de bumbac şi tip bumbac.139,5 ─────────────── (121,2+37,8)Întreprinderea textilă Bucureşti
    14."Decoratex" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Gheorgheni, str. Kossuth Lajos nr. 224, judeţul HarghitaProducerea de ţesături tip lînă pentru stofe de mobilă şi pluşuri; comercializarea bunurilor realizate.129,6 ─────────────── (106,5+28,1)Întreprinderea de stofe de mobilă şi ţesături tehnice Gheorgheni
    15."Pionierul" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Bucureşti, str. Tăbăcari nr. 7, sector 4Fabricarea de încălţăminte, piei tăbăcite mineral, articole din cauciuc, piese de schimb şi SDV pentru industria de încălţăminte, pielărie şi cauciuc; comercializarea produselor realizate.120 ─────────────── (50,7+112,8)Întreprinderea de piele şi încălţăminte "Pionierul" Bucureşti
    16."Robuc" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Comuna Bucovăţ, judeţul DoljProducerea şi comercializarea de semifabricate din piele, articole de marochinărie, articole de sport, de protecţie, de încălţăminte şi îmbrăcăminte de piele şi înlocuitori.115,7 ─────────────── (93,4+38,6)Întreprinderea "Tăbăcăria" Bucovăţ - Craiova
    17."Rotrico" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.a.)Roşiori de Vede, str. Oltului nr. 59, judeţul TeleormanProducerea şi comercializarea pe piaţa internă şi externă A produselor tricotate şi perdelelor; servicii pentru terţi; activitate şi operaţiuni de import-export.111 ─────────────── (95,9+60)Întreprinderea de tricotaje Roşiorii de Vede
    18."Iaşi conf." - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Iaşi, str. Ţuţora nr. 26, judeţul IaşiConceperea, proiectarea, producerea, prezentarea şi comercializarea produselor de confecţii; activitate de import-export prin societăţi specializate sau compartimente proprii; prestări de servicii în domeniul conceperii şi proiectării produselor de confecţii, prezentări de modă, comercializarea produselor de confecţii, întreţinere şi reparaţii utilaje.109,7 ─────────────── (116,5+108,2)Întreprinderea de confecţii Iaşi
    19."Banatim" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Timişoara, str. Ştefan cel Mare nr. 58, judeţul TimişProducerea şi comercializarea de încălţăminte, tocuri, cuie şi pînză impregnată.101,5 ─────────────── (36+95)Întreprinderea de încălţăminte "Banatul" Timişoara
    20."Modcotton Aurora" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Bucureşti, calea Rahovei nr. 240, sector 5Producerea şi comercializarea ţesăturilor din bumbac şi tip bumbac.100,9 ─────────────── (67,5+66,5)Întreprinderea textilă "Aurora" Bucureşti
    21."Suport textil" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Bucureşti, şos. Viilor nr. 56, sector 5Producerea şi comercializarea de ţesături din bumbac şi tip bumbac, suporturi textile, articole tehnice şi confecţii textile.67,5 ─────────────── (52,5+15,7)Întreprinderea textilă "Aurora" Bucureşti
    22."Vigotex" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Bucureşti, str. Garoafei nr. 1, sector 5Producerea şi comercializarea de semifabricate - fire şi ţesături tip vigonie.18,4 ─────────────── (15,9+5,2)Întreprinderea textilă "Aurora" Bucureşti
    23."Saltex" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Salonta, str. Ghestului nr. 4, judeţul BihorProducerea şi comercializarea semifabricatelor - ţesături crude de bumbac şi tip bumbac.96,2 ─────────────── (73,2+44,3)Întreprinderea "Ţesătoria de bumbac" Salonta
    24."Meropa" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.a.)Hunedoara, b-dul Traian nr. 9, judeţul HunedoaraProducerea şi comercializarea pe piaţa internă şi externă A tricotajelor din lînă şi tip lînă; servicii pentru terţi; activitate şi operaţiuni de import-export.90,5 ─────────────── (70,9+42,4)Întreprinderea de tricotaje Hunedoara
    25."Tricotaje" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.a.)Feteşti, str. Călăraşi nr. 505, judeţul IalomiţaProducerea şi comercializarea pe piaţa internă şi externă A produselor tricotate din fire de bumbac şi tip bumbac; servicii pentru terţi; activitate şi operaţiuni de import-export.88,7 ─────────────── (69,3+45,1)Întreprinderea de tricotaje Feteşti
    26."Siderma" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Bucureşti, str. Compozitorilor nr. 49, sector 6Producerea şi comercializarea de înlocuitori de piele, materiale textile neţesute şi alte materiale chimizate.87,3 ─────────────── (62,5+55,7)Întreprinderea de piele sintetică Bucureşti
    27."Tesintex" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Adjud, str. 30 Decembrie nr. 17, judeţul VranceaProducerea de fire groase, ţesături groase şi confecţii textile; comercializarea produselor realizate.82,6 ─────────────── (65,2+29,3)Întreprinderea de ţesături groase "Integrata" Adjud
    28."Moldofil" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Cîmpulung Moldovenesc, calea Transilvaniei nr. 141 bis, judeţul SuceavaProducerea şi comercializarea firelor din bumbac şi tip bumbac.82,4 ─────────────── (66,3+25,7)Întreprinderea "Filatura de bumbac" Câmpulung Moldovenesc
    29."Crinul" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.a.)Bucureşti, str. Logofăt Tăutu nr. 66, sector 3Producerea şi comercializarea pe piaţa internă şi externă a tricotajelor din bumbac şi tip bumbac, A tricoturilor din bumbac, tip bumbac şi poliester; servicii pentru terţi; activitate de import-export.80,6 ─────────────── (36,3+70,8)Întreprinderea de tricotaje "Crinul" Bucureşti
    30."Confecţia" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Tg. Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 129, judeţul GorjFabricarea de confecţii textile; comercializarea produselor pe piaţa internă şi externă; prestarea de servicii privind întreţinerea şi repararea utilajelor.79,8 ─────────────── (60,1+105,2)Întreprinderea de confecţii Tîrgu Jiu
    31."Modeon" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Oneşti, str. Victor Babeş nr. 5, judeţul BacăuProducerea de confecţii; activitate de cercetare-proiectare; activitate de reparaţii şi puneri în funcţiune de agregate şi utilaje; comercializarea bunurilor şi serviciilor realizate; activitate de import-export.77,9 ─────────────── (47,4+78)Întreprinderea de confecţii Oneşti
    32."Duras" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.a.)Nehoiu, str. Bisericii nr. 5, judeţul BuzăuProducerea şi comercializarea pe piaţa internă A tricotajelor şi tricoturilor din bumbac şi tip bumbac; servicii pentru terţi.75,4 ─────────────── (59,2+24,6)Întreprinderea de tricotaje Nehoiu
    33."Valden" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Vălenii de Munte, str. Cuza Vodă nr. 47, judeţul PrahovaProducerea de ţesături tip mătase, confecţii textile, piese de schimb şi accesorii; prestări de servicii în domeniul industriei textile, comercializarea bunurilor şi serviciilor realizate.73,3 ─────────────── (63,6+19,9)Întreprinderea "Ţesătoria de mătase" Vălenii de Munte
    34."Confecţia" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Tulcea, str. Victoriei nr. 57, judeţul TulceaFabricarea de confecţii textile; comercializarea produselor pe piaţa internă şi externă; prestarea de servicii în domeniul asistenţei tehnice şi reparaţii de utilaje din industria de confecţii; alte activităţi.72 ─────────────── (86,8+84,5)Întreprinderea de confecţii Tulcea
    35."Savconf" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)comuna Săveni, judeţul BotoşaniProducerea de confecţii; activitate de cercetare-proiectare; activitate de reparaţii; activitate de import-export; comercializarea bunurilor şi serviciilor realizate.68,8 ─────────────── (34+43,8)Întreprinderea de confecţii Săveni
    36."Tricomel" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.a.)Cîmpeni, str. Horea nr. 54, judeţul AlbaProducerea şi comercializarea pe piaţa internă şi externă A produselor tricotate; servicii pentru terţi; activităţi şi operaţiuni de import-export.60,8 ─────────────── (46,5+37,6)Întreprinderea de tricotaje Cîmpeni
    37."Romtex" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Gheorgheni, str. Kossuth Lajos nr. 222, judeţul HarghitaProducerea de fire şi sfori din in şi cînepă şi piese de schimb; comercializarea produselor realizate.60,6 ─────────────── (26,6+27,9)Întreprinderea "Filatura de in şi cînepă" Gheorgheni
    38."Bumbacul" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Cisnădie, str. Proletarilor nr. 5, judeţul SibiuProducerea şi comercializarea firelor de bumbac şi tip bumbac.59,4 ─────────────── (42,5+32,1)Întreprinderea textilă Cisnădie
    39."Montana" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Cîmpulung Moldovenesc, calea Transilvaniei nr. 141 bis, judeţul SuceavaProducerea şi comercializarea de încălţăminte.56,8 ─────────────── (36,7+45,1)Întreprinderea de încălţăminte Cîmpulung Moldovenesc
    40."Tricotaje" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.a.)Motru, str. Severinului nr. 17, judeţul GorjProducerea şi comercializarea pe piaţa internă A produselor tricotate tip lînă; servicii pentru terţi.51,5 ─────────────── (38,8+20,4)Întreprinderea de tricotaje Motru
    41."Garofiţa" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Timişoara, str. Pestalozzi nr. 20, judeţul TimişProducerea de ţesături tip mătase, galanterie şi confecţii; comercializarea produselor realizate.39,6 ─────────────── (38,7+24,9)Întreprinderea textilă "Garofiţa" Timişoara
    42."Filatura de in-cînepă" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Cristuru Secuiesc, str. Bicazului nr. 115, judeţul HarghitaProducerea de fire şi sfori groase din in şi cînepă; comercializarea produselor realizate.21,5 ─────────────── (14+14,3)Întreprinderea "Filatura de in-cînepă" Cristuru
    43."Tîrnava mică" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Tîrnăveni, str. Avram Iancu nr. 272, judeţul MureşProducerea şi comercializarea produselor de îmbrăcăminte pentru bărbaţi, femei şi copii, pentru piaţa internă şi externă; crearea de noi modele pentru testarea pieţei interne şi externe; alte activităţi.21,2 ─────────────── (5,6+14,5)Întreprinderea de confecţii Tîrnăveni
    44."Stil" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Strehaia, str. Republicii nr. 252, judeţul MehedinţiConfecţionarea produselor de îmbrăcăminte; comercializarea produselor pe piaţa internă; prestarea de servicii privind întreţinerea şi repararea utilajelor.12,9 ─────────────── (3,9+24,5)Întreprinderea de confecţii Strehaia
    45."Romatex" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Bucureşti, str. Ion Ghica nr. 13, sector 3Operaţiuni de import-export, cooperări; activităţi de service, intermediere şi reprezentare; comercializarea de mărfuri prin magazine proprii; alte servicii şi prestaţii, în general orice acte de comerţ în înţelesul Codului comercial român, în condiţii de autonomie valutară şi financiară.5,6 ─────────────── (0+41,1)Întreprinderea de comerţ exterior "Romatex" Bucureşti
    46."Cuarţ" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Baia Mare, str. Victoriei nr. 146, judeţul MaramureşExecutarea de lucrări de prospecţiuni şi explorări geologice şi protecţia mediului, de deschideri şi pregătiri pentru noi mine, valorificare de substanţe minerale utile, lucrări topografice, analize de laborator fizico-chimice şi mineralogo-petrografice, elaborare de proiecte, studii şi expertize pentru prospecţiuni, consulting, prestare de servicii în domeniul turismului şi alimentaţiei publice, operaţiuni de comerţ exterior.625 ─────────────── (363+144)Întreprinderea de prospecţiuni şi explorări geologice "IPEG" Maramureş, Baia Mare
    47."Formin" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Caransebeş, str. 30 Decembrie nr. 1, judeţul TimişExecutarea de prospecţiuni şi explorări geologice pentru substanţe minerale utile; executarea de analize fizico-chimice de laborator pentru probele geologice; executarea de lucrări de deschideri şi pregătire de noi mine; executarea de lucrări de foraj pentru studii hidro-geologice şi alimentări cu apă; realizarea de documentaţii, studii geologice şi consulting; prelucrarea automată a datelor geologice şi economice: executarea de servicii specifice obiectului de activitate al societăţii.411,4 ─────────────── (246+127,8)Întreprinderea de prospecţiuni şi explorări geologice "IPEG" Banatul, Caransebeş
    48."Minexfor" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Deva, str. Minerului nr. 2, judeţul HunedoaraExecutarea de lucrări de prospecţiuni şi explorări geologice pentru substanţe minerale utile, lucrări de foraj pentru studii hidrologice, captări gaze naturale, valorificarea aurului din aluviuni, valorificare eşantioane aurifere şi flori de mină, lucrări pentru deschideri de mină, operaţiuni de comerţ exterior.387,4 ─────────────── (216,7+85,6)Întreprinderea de prospecţiuni şi explorări geologice "IPEG" Hunedoara
    49."Geolex" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Miercurea-Ciuc, str. Gh. Doja nr. 6, judeţul HarghitaExecutarea de lucrări de prospecţiuni şi explorări geologice pentru substanţe minerale utile şi pentru protecţia mediului; executarea de lucrări de foraj pentru studii hidro-geologice şi alimentare cu apă; îmbutelierea şi comercializarea apelor minerale; operaţiuni de comerţ exterior în domeniu.232,9 ─────────────── (127,8+48,4)Întreprinderea de prospecţiuni şi explorări geologice "IPEG" Harghita, Miercurea-Ciuc
    50."Geasol" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Craiova, str. România Muncitoare nr. 56, judeţul DoljCercetări geologice, hidrogeologice şi deschideri de mine; lucrări de asecare; foraje de exploatare pentru ape potabile şi industriale.132 ─────────────── (102+52,8)Întreprinderea de prospecţiuni şi explorări geologice "IPEG" Oltenia, Craiova
    51."Hidrosib" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Sibiu, str. Ştefan cel Mare nr. 193, judeţul SibiuProducerea, comercializarea, inclusiv import-export, engineering, consulting, servicii în domeniile: echipamente hidraulice pentru distribuţie şi reglare presiune şi debite, elemente hidraulice de siguranţă şi instalaţii hidraulice complexe.858,7 ─────────────── (629,7+212,2)Întreprinderea "Balanţa" - Sibiu
    52."Balanţa" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Sibiu, str. Guşteriţei nr. 21-23, judeţul SibiuProducerea, comercializare, inclusiv import-export, engineering, consulting, servicii în domeniile: aparate de măsură şi control mase, instalaţii de dozare şi cîntărire, aparate de verificat duritatea, utilaje de ambalat pentru industria alimentară.193,4 ─────────────── (64,6+119,4)Întreprinderea "Balanţa" - Sibiu
    53."F.S.R." - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Rîşnov, str. Cîmpului nr. 1, judeţul BraşovProducerea şi comercializarea de burghie elicoidale, scule pentru prelucrarea găurilor şi găurilor adînci, scule de frezat, truse de scule, scule pentru piatră, beton şi minerit, scule speciale, utilaje şi instalaţii specifice producţiei de scule, prestări de servicii în domeniile cercetare-proiectare şi informatică.766,5 ─────────────── (543,9+288,6)Întreprinderea de scule - Rîşnov
    54."Electroturris" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Turnu Măgurele, str. Portului nr. 7, judeţul TeleormanProducerea şi comercializarea de maşini electrice şi utilaje tehnologice pentru industria chimică.728,2 ─────────────── (683,6+164)Întreprinderea de maşini electrice Turnu Măgurele
    55."Tmc" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Filiaşi, str. Uzinei nr. 2, judeţul DoljFabricarea şi comercializarea de motoare electrice, transformatoare şi condensatoare.667,9 ─────────────── (478,4+469,5)Întreprinderea de transformatoare şi motoare electrice - Filiaşi
    56."Iame" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Sf. Gheorghe, str. Constructorilor nr. 2, judeţul CovasnaProducerea şi comercializarea de instalaţii electrice auto, articole tehnice şi electrotehnice, motoare electrice.544,6 ─────────────── (444,8+172,4)Întreprinderea de aparataj electric auto şi motoare electrice - Sf. Gheorghe
    57."Simex" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Bucureşti, b-dul Miciurin nr. 7 a, sector 1Efectuarea de operaţiuni comerciale de import-export în nume propriu, cu materii prime, materiale şi produse electrotehnice, electronice, de livrări complexe, bunuri de larg consum alimentare şi nealimentare, inclusiv de folosinţă îndelungată, comercializarea acestora prin depozite şi reţea de magazine sau puncte de desfacere, transporturi interne şi internaţionale, prestări de servicii.494,5 ─────────────── (19,2+3098)Baza de aprovizionare şi desfacere A Centralei industriale pentru echipamente de automatizare Bucureşti
    58."Acumulatorul" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Bucureşti, b-dul Biruinţei nr. 98, sector 2Fabricarea şi comercializarea de elemente şi acumulatoare acide cu plumb, separatori din PCV, utilaje şi accesorii aferente.426,7 ─────────────── (238,1+199,4)Întreprinderea "Acumulatorul" Bucureşti
    59."Emailul" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Mediaş, str. Carpaţi nr. 19, judeţul SibiuProducerea şi comercializarea articolelor de uz casnic din tablă emailată (vase, articole igienice), vase din oţel inoxidabil, jucării, firme, emailuri, frite, coloranţi, decalcomanii, diverse prestaţii; activităţi de proiectare utilaje, SDV-uri specifice domeniului de activitate.376,1 ─────────────── (328,5+185,3)Întreprinderea "Emailul" - Mediaş
    60."Optium" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.a.)Arad, str. Aurel Vlaicu nr. 139-151, judeţul AradProducerea şi comercializarea la intern şi la export A umbrelelor de ploaie şi soare, cărucioarelor pentru copii, articolelor optice şi accesorii, jocurilor logice, activităţi de service.103 ─────────────── (68,5+29,4)Întreprinderea de bunuri metalice Arad
    61."Alcor" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Botoşani, str. Manoleşti Deal nr. 46 bis, judeţul BotoşaniProducerea şi comercializarea de izolatori electrici capă-tijă din sticlă călită, cărămizi şi plăci din sticlă presată, obiecte din sticlă pentru industrie şi menaj.83,3 ─────────────── (93,8+63,8)Întreprinderea de izolatori electrici din sticlă - Botoşani
    62."Infoservice" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Bucureşti, str. Cluceru Sandu nr. 2, sector 2Microproducţie în domeniul electronicii şi electrotehnicii, servicii informatice, service pentru tehnică de calcul, utilaje de producţie, aparatură electrocasnică şi electronică.72 ─────────────── (55,6+10,9)Întreprinderea "Infoservice" Bucureşti
    63."Infa" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Bucureşti, calea Floreasca nr. 159, sector 1Producerea şi comercializarea de produse, servicii şi prestaţii informatice: activităţi de proiectare, fabricaţii şi montaje structuri hardware şi soft-ware, servicii de import-export, vînzări, cumpărări şi prestări.30 ─────────────── (47+3)Centrul de calcul electronic "CIEA" Bucureşti
    64."Mefin" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 10-16, sector 2Efectuarea de operaţiuni de export-import, cooperări de mărfuri şi servicii, în nume propriu şi/sau pe bază de comision, comercializări de mărfuri prin magazine proprii, în principal în domeniul industriei de mecanică fină, în ţară şi străinătate, activităţi de service şi consulting, şcolarizare, asistenţă tehnică, intermediere.9,7 ─────────────── (0,8+90)Direcţia de comerţ exterior "Mefin" - Bucureşti
    65."Romelectro" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Bucureşti, calea Dorobanţilor nr. 60, sector 1Operaţiuni de comerţ exterior (import-export) în domeniul producţiei transportului şi distribuţiei energiei electrice, servicii şi activităţi.24,4 ─────────────── (20,2+156,5)Întreprinderea de comerţ exterior "Romelectro" Bucureşti
    66."Termoenerg" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.a.)Bucureşti, calea 13 Septembrie nr. 168-184, sector 5Execuţia şi comercializarea în ţară şi străinătate A lucrărilor de montaj şi reparaţii la utilajele şi instalaţiile energetice şi tehnologice; producerea de utilaje şi echipamente pentru construcţii-montaj şi alte industrii, lucrări de mecanizare şi transport tehnologic, inclusiv servicii şi asistenţă tehnică.386,1 ─────────────── (187,2+246,9)Întreprinderea- antrepriză de montaj şi reparaţii centrale termice Bucureşti
    - Antrepriza Sud
    - Antrepriza Olteni
    - Secţiile producţie industrială
    - Secţia utilaj transport
    67."Termovest" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.a.)Timişoara, str. Victor Vladdelamarina nr. 1, judeţul TimişExecuţia şi comercializarea în ţară şi străinătate A lucrărilor de montaj şi reparaţii la utilaje şi instalaţii energetice şi tehnologice, producerea de utilaje şi echipamente pentru construcţii-montaj şi alte industrii, lucrări de mecanizare şi transport tehnologic, inclusiv servicii şi asistenţă tehnică.103,5 ─────────────── (55,2+75,6)Întreprinderea- antrepriză de montaj şi reparaţii centrale termice Bucureşti
    - Antrepriza Vest Timişoara
    68."Termorep" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.a.)Hunedoara, str. Ştefan cel Mare nr. 1, judeţul HunedoaraExecuţia şi comercializarea în ţară şi străinătate A lucrărilor de montaj şi reparaţii la utilaje şi instalaţii energetice şi tehnologice, producerea de utilaje şi echipamente pentru construcţii-montaj şi alte industrii, lucrări de mecanizare şi transport tehnologic, inclusiv servicii şi asistenţă tehnică.77,5 ─────────────── (40,4+58,4)Întreprinderea- antrepriză de montaj şi reparaţii centrale termice Bucureşti
    - Antrepriza Hunedoara
    69."Moldoterm" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Bacău, str. Orizontului nr. 44, judeţul BacăuExecuţia şi comercializarea în ţară şi străinătate a lucrărilor de montaj şi reparaţii la utilaje şi instalaţii energetice şi tehnologice, producerea de utilaje şi echipamente pentru construcţii-montaj şi alte industrii, lucrări de mecanizare şi transport tehnologic, inclusiv servicii şi asistenţă tehnică.38 ─────────────── (21,3+45,1)"I.A.M.R.C.T." - Bucureşti
    - Antrepriza de montaj şi reparaţii centrale termice Est Bacău
    70."Romturbo- vulcan" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.a.)Piatra-Neamţ, Aleea Tiparului bl. C2, judeţul NeamţExecuţia şi comercializarea în ţară şi străinătate A lucrărilor de montaj, reparaţii şi confecţii de utilaje energetice, instalaţii şi echipamente tehnologice şi termomecanice pentru industria chimică, petrolului, lemnului, celulozei şi hîrtiei, cimentului, servicii de asistenţă tehnică, consulting-engineering.9,8 ─────────────── (4+7,8)Întreprinderea- antrepriză de montaj şi reparaţii centrale termice Bucureşti
    - Antrepriza de montaj şi reparaţii centrale termice Est Bacău
    - Şantierul E. 4 Neamţ
    71."Autoro" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Colibaşi, str. Uzinei nr. 1, judeţul ArgeşStudii complexe de marketing, studii de optimizarea cooperărilor între societăţile comerciale, valorificarea superioară a licenţelor, contractarea centralizată de materii prime, materiale şi componente auto.127,6 ─────────────── (500+127,1)Centrala Industrială de autoturisme Piteşti
    72."Mirdip" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Mîrşa, judeţul SibiuPrestări de servicii în domeniul informaţional şi informatică, instruire personal, consulting, prestări servicii pentru populaţie, inclusiv asistenţă tehnică.17,4 ─────────────── (19+0,2)Centrul de calcul Mîrşa
    73."Fluidconcept" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.a.)Bucureşti, str. Ziduri Moşi nr. 25, sector 2Prestări de servicii în domeniul cercetării, proiectării şi comercializării în ţară şi străinătate A documentaţiilor tehnice pentru pompe, ventilatoare, maşini şi mecanisme hidraulice şi pneumatice, instalaţii şi componente anexe, inclusiv asistenţă tehnică şi service.13,7 ─────────────── (9,5+6,1)Centrul de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică pentru pompe şi ventilatoare Bucureşti
    74."Viromet" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Victoria, Aleea Uzinei nr. 8, judeţul BraşovProducerea şi comercializarea de metanol, aldehidă formică, răşini sintetice, nitroceluloză pentru lacuri, schimbători de ioni şi alte produse chimice organice şi anorganice, lucrări specifice la terţi şi prestarea de alte servicii.1486 ─────────────── (1345+419)Combinatul chimic "Victoria"
    75."Plastor" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.a.)Orăştie, str. Codrului nr. 24, judeţul HunedoaraProducerea şi comercializarea la intern şi export A articolelor din mase plastice, spume poliuretanice, semirigide, oxid de fier roşu şi galben, scule şi dispozitive, piese de schimb.435,9 ─────────────── (366,7+220,5)Întreprinderea chimică Orăştie
    76."Chimenerg" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Craiova, Drumul E 70, km 6, judeţul DoljProducerea, cercetarea, elaborarea de tehnologii şi proiectarea instalaţiilor pentru obţinerea de combustibil nuclear, agent de răcire şi moderare a reactorilor nucleari, concentrarea de pămînturi rare, reactivi şi pămînturi rare şi alte activităţi şi servicii în domeniu.48,2 ─────────────── (84+0,1)Centrala industrială de îngrăşăminte chimice - secţia de inginerie tehnologică, cercetare- proiectare Craiova
    77."Tecodata" - S.a.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Bucureşti, str. Theodor Pallady nr. 53A, sector 3Prelucrarea automată A datelor pe sisteme de calcul şi alte prestări de servicii în activitatea de informatică.28,2 ─────────────── (24,4+5,3)Centrul de calcul al societăţii "Sintofarm"
    78."Gecsat" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Tîrnăveni, str. Armatei nr. 82, judeţul MureşProducerea şi comercializarea de geamuri trase, ceramică menaj, maşini şi utilaje.337,7 ─────────────── (283,4+103,8)Întreprinderea de geamuri Tîrnăveni
    79."Feroneria" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Arad, str. 6 Vînători nr. 63, judeţul AradProducerea şi comercializarea feroneriei pentru mobilă, binale, accesorii, scule şi piese de schimb.228,4 ─────────────── (163,8+70)Întreprinderea de articole metalice pentru mobilă şi binale Arad
    80."Stiteh" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Bucureşti, b-dul Muncii nr. 171, sector 3Producerea şi comercializarea aparaturii de laborator, termometre, sticlărie termică de menaj şi ambalaje, geamuri prelucrate şi mobilier din geam, obiecte decorative din sticlă şi geam şi alte produse din sticlă.137,2 ─────────────── (82,6+58,4)Întreprinderea de sticlărie Bucureşti
    81."Mobimod" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Tecuci, str. Ana Ipătescu nr. 5, judeţul GalaţiProducerea şi comercializarea de mobilă corp; artă, bucătării, scaune şi alte produse din lemn.111,5 ─────────────── (106,1+17)Fabrica de mobilă Tecuci din Întreprinderea de prelucrare a lemnului Galaţi
    82."Basti" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Ploieşti, str. Rezervoarelor nr. 2, judeţul PrahovaProducerea şi comercializarea de butelii, borcane, baloane şi alte produse din sticlă precum şi ambalajele aferente acestora.101,3 ─────────────── (87,3+33,4)Întreprinderea de sticlărie Prahova - Ploieşti
    83."Madexin" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.a.)Botoşani, str. mobilei nr. 1, judeţul BotoşaniProducerea şi comercializarea Mobilei şi diverselor articole din lemn.70,1 ─────────────── (78,2+46,3)Întreprinderea de prelucrare A lemnului Botoşani
    84."Gama" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.a.)Galaţi, str. Ştefan cel Mare nr. 13, judeţul GalaţiProducerea şi comercializarea de mobilă corp, artă, bucătării, scaune, mobilier naval şi alte produse din lemn.61,7 ─────────────── (79,7+74)Întreprinderea de prelucrare A lemnului Galaţi
    85."Termodensirom" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Bucureşti, b-dul Muncii nr. 171, sector 3Producerea şi comercializarea de termometre, termodensimetre, aparatură de laborator, sticlărie tehnică, geamuri prelucrate, obiecte decorative.15,6 ─────────────── (8,1+7,8)Întreprinderea de sticlărie Bucureşti
    86."Imperial" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.a.)Turnu Măgurele, str. Dunării nr. 10, judeţul TeleormanProducerea şi comercializarea pe piaţa internă şi externă A tricotajelor din bumbac şi tip bumbac; servicii terţi; activitate şi operaţiuni import-export.267,3 ─────────────── (231,2+34,5)Întreprinderea de tricotaje Turnu Măgurele
    87."Artin" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Zalău, bd. Mihai Viteazu nr. 97, judeţul SălajProducerea de ţesături subţiri tip in-cînepă, bumbac şi confecţii textile; comercializarea produselor realizate.255,3 ─────────────── (207,9+58,9)Întreprinderea de in "Integrata" Zalău
    88."Milcofil" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Focşani, bd. Independenţei nr. 17, judeţul VranceaProiectarea, producerea şi comercializarea firelor, palelor tip lînă şi tricotajelor; prestări servicii pentru terţi; activitate de import-export; studii şi cercetări în domeniu.335,4 ─────────────── (257,1+97,6)Întreprinderea "Filatura de lînă pieptănată" Focşani Întreprinderea "Pieptănăria de celofibră" Focşani
    89."Sinmatex" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Bistriţa, str. Industriei nr. 3 judeţul Bistriţa-NăsăudFabricarea de ţesături tip mătase; fabricarea de piese de schimb şi accesorii textile; activitate import-export; activitate de proiectare; comercializarea produselor realizate.176,1 ─────────────── (156,7+52,5)Întreprinderea "Ţesătoria de mătase" Bistriţa
    90."Cochet" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.a.)Sibiu, str. Nicolae Teclu nr. 29-31, judeţul SibiuProducerea şi comercializarea pe piaţa internă şi externă A tricotajelor tip mătase şi tip lînă; servicii terţi; activitate şi operaţiuni import-export.140,7 ─────────────── (93+110,4)Întreprinderea de tricotaje Sibiu
    91."Dantex" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Satu Mare, str. Drumul Botizului nr. 9, judeţul Satu MareProducerea articolelor de pasmanterie; activitate de proiectare; prestări servicii în ţară şi străinătate: activitate de comerţ exterior; comercializarea bunurilor şi serviciilor realizate.121,9 ─────────────── (115,2+39,7)Întreprinderea textilă "Solidaritatea" Satu Mare
    92."Intex" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Păuleşti, str. Principală nr. 1 judeţul PrahovaProducerea de ţesături subţiri; confecţii textile; activitate de comerţ interior şi exterior; comercializarea produselor realizate.116,5 ─────────────── (135,9+85,3)Întreprinderea "Intex" Păuleşti
    93."Clujana" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Cluj-Napoca, P-ţa 1 Mai nr. 4-5, judeţul ClujProducerea şi comercializarea pieilor, confecţionarea încălţămintei din piele, înlocuitori, tălpilor din cauciuc, tălpilor sintetice, articolelor tehnice, calapoadelor, accesoriilor, pieselor de schimb şi utilajelor.595,9 ─────────────── (344,1+398,2)Combinatul de piele şi încălţăminte "Clujana" Cluj-Napoca
    94."Spumotim" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Timişoara, calea Buziaşului nr. 22, judeţul TimişProducerea şi comercializarea spumelor poliuretanice, articolelor camping, marochinărie, diverselor confecţii şi încălţăminte.223,2 ─────────────── (151,8+104,1)Întreprinderea de spume poliurelanice Timişoara
    95."Flaros" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Bucureşti, str. Bella Breiner nr. 67-93, sector 3Producerea şi comercializarea semifabricatelor din piele, încălţămintei, marochinăriei, articolelor tehnice de protecţie specială, articolelor de sport din piele şi înlocuitori; operaţiuni de comerţ exterior cu produse diverse.198 ─────────────── (80,1+209,8)Întreprinderea de piele şi încălţăminte Bucureşti
    96."Guban" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Timişoara, bd. Eroilor nr. 30-40, judeţul TimişProducerea şi comercializarea încălţămintei, marochinăriei, pielii artificiale, accesorii metalice, corpuri de iluminat, folii şi produse chimice.159,6 ─────────────── (97,9+165)Întreprinderea de mase plastice şi încălţăminte "Victoria" Timişoara
    97."Textila- Unirea" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Bucureşti, str. Dristor nr. 91 sector 3Producerea de ţesături de toate tipurile, articole textile, tehnice, sfori, articole de frîngherie şi confecţii textile; prestări servicii către terţi; comercializarea bunurilor şi serviciilor realizate, pe piaţa internă şi externă.113,7 ─────────────── (61,5+80,9)Întreprinderea textilă "Unirea" Bucureşti
    98."Agnitex" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.a.)Agnita, str. 1 Decembrie nr. 3-7, judeţul SibiuProducerea şi comercializarea pe piaţa internă şi externă A tricotajelor tip lînă, tip bumbac, ciorapi tip lînă; servicii terţi; activitate şi operaţiuni de import-export.81,6 ─────────────── (50,7+42)Întreprinderea de mănuşi şi ciorapi Agnita
    99."Pantera" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Jimbolia, calea Moţilor nr. 19, judeţul TimişProducerea şi comercializarea de încălţăminte.57,9 ─────────────── (31,9+37,6)Întreprinderea de încălţăminte Jimbolia
    100."Texind" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Craiova, str. Mihai Vasilievici Frunze nr. 102, judeţul DoljProiectarea, producerea şi comercializarea firelor, ţesăturilor şi confecţiilor; prestări servicii şi asistenţă tehnică în ţară şi străinătate; activitate import-export; studii şi cercetări în domeniu.53,7 ─────────────── (41,8+16,9)Întreprinderea textilă "Independenţa" Craiova
    101."Alpina" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Reghin, str. Ierbuş nr. 10, judeţul MureşProducerea şi comercializarea materialelor, articolelor pentru sport şi încălţăminte.114,7 ─────────────── (71,4+82,7)Întreprinderea pentru materiale sportive Reghin
    102."Munplast" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Bucureşti, str. Compozitorilor nr. 45, sector 6Producerea şi comercializarea produselor prelucrate din mase plastice prin tehnologii de injecţie şi extrudere, din care: bunuri de larg consum, repere industriale, folie şi pungi polietilenă, înlocuitori piele, articole caşerate pentru industria de confecţii, încălţăminte, autoturisme, granule pvc., rondele şi nasturi poliester.96,4 ─────────────── (53,1+98,8)Întreprinderea de nasturi şi mase plastice Bucureşti
    103."Ardeleana" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Alba-Iulia, str. Morii nr. 8, judeţul AlbaProducerea şi comercializarea încălţămintei din piele şi înlocuitori.68,3 ─────────────── (48,4+59,8)Întreprinderea de încălţăminte "Ardeleana" Alba Iulia
    104."Argeşin" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Piteşti, str. Nicolae Bălcescu nr. 91, judeţul ArgeşProducerea şi comercializarea de încălţăminte.68 ─────────────── (32,3+52,6)Întreprinderea de încălţăminte Piteşti
    105."Filatura de bumbac" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Slobozia, str. Drumul Naţional 1A, judeţul IalomiţaProducerea şi comercializarea firelor de bumbac şi tip bumbac.75,8 ─────────────── (58,8+16,7)Filatura de bumbac Slobozia
    106."Venus" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Jimbolia, Calea Moţilor nr. 17, judeţul TimişProducerea şi comercializarea de nasturi, bunuri de larg consum din mase plastice, folii şi pungi din polietilenă, încălţăminte şi tălpi injectate.70 ─────────────── (54,7+26,5)Întreprinderea de nasturi Jimbolia
    107."Arpimex trading" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Bucureşti, str. Lipscani nr. 19, sector 3Operaţiuni de import, export, operaţiuni de intermediere şi cooperare, consulting, barter, lohn, consignaţie în domeniul comerţului exterior; asistenţă şi cooperări în lucrări vizînd retehnologizarea, protecţia mediului; activitate de consulting în domeniul financiar-contabil; sprijinirea societăţilor şi pregătirea personalului necesar.42,2 ─────────────── (28,5+224,2)Trustul "Rompeli" şi "I.C.E. Arpimex" Bucureşti
    108."Topliţa" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Topliţa, str. Ştefan cel Mare nr. 84 judeţul HarghitaProducerea şi comercializarea încălţămintei.41,1 ─────────────── (31+39,9)Întreprinderea de încălţăminte Topliţa
    109."Picoma" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Satu Mare str. Şt. O. Iosif nr. 6, judeţul Satu MareTăbăcirea şi comercializarea pieilor şi articolelor de marochinărie.22,2 ─────────────── (13,7+17,4)Întreprinderea de piele Satu Mare
    110."Filatura de in şi cînepă" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Luduş, str. 1 Mai nr. 20, judeţul MureşProducerea de fire groase de cînepă şi sfori; comercializarea bunurilor realizate.12,7 ─────────────── (8,9+8,4)Întreprinderea "Filatura de in-cînepă" Luduş
    111."Maşinexport- import industries" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Bucureşti, B-dul Republicii nr. 32, sector 3Realizarea de operaţiuni de export, import, cooperare economică internaţională şi de producţie, în special în domeniul construcţiilor de maşini, maşini-unelte, precum şi a altor operaţiuni comerciale cu diverse mărfuri, în raporturile cu străinătatea.30,8 ─────────────── (1,8+29)Întreprinderea de comerţ exterior "Maşinexport- import"
    112."Cominco" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Bucureşti, b-dul Magheru nr. 31 sector 1Activitatea de construcţii-montaj în ţară şi străinătate, în principal în domeniul minier, lucrări hidrotehnice, instalaţii de transport pe cablu, transporturi auto şi prestări de servicii, executare şi comercializare de prefabricate, betoane, confecţii metalice, produse de balastieră şi carieră, construcţii de locuinţe, drumuri, poduri, amenajări de teren.797,3 ─────────────── (608,6+317,6)Trustul Antrepriză generală de construcţii şi montaje miniere Bucureşti
    113."Acomin" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Cluj-Napoca, str. Căii Ferate nr. 10, judeţul ClujLucrări de construcţii-montaj în ţară şi străinătate în industria minieră, prestări de servicii în industria minieră, proiectare şi informatică în profilul de activitate, producerea şi comercializarea de prefabricate şi confecţii metalice, alte lucrări de construcţii-montaj civile şi industriale.81,1 ─────────────── (19,9+93,8)Grupul de şantiere construcţii montaje miniere Cluj
    114."Imgb" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.a.)Bucureşti, şos. Berceni nr. 104 sector 4Proiectarea, producerea şi comercializarea în ţară şi străinătate A utilajelor pentru forjare liberă pînă la 12.000 tf, utilajelor pentru industria metalurgică, refractară (fabrici de ciment), utilajelor pentru industria chimică, utilajelor pentru industria minereurilor metalifere şi nemetalifere, pieselor turnate şi forjate grele din oţeluri înalt aliate şi de mare puritate, inclusiv pentru destinaţie specială, blocurilor şi matriţelor, turbinelor, generatoarelor, motoarelor electrice mari, compresoarelor, pieselor de schimb, inclusiv servicii şi asistenţă tehnică.6923,4 ─────────────── (6480,9+3916,6)- "I.M.G.B."
    - "Fabrica de piese turnate şi forjate"
    - Secţia de elemente de structură
    - Secţia lingouri mari şi retopiri electrică sub zgură
    - Secţia forjă grea nr. 2
    - Secţia prese maşini-unelte
    - Secţia pompe şi vane
    - Secţia întreţinere şi reparaţii
    - Secţia energetică
    - Secţia utilaj greu
    115."Fecne" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.a.)Bucureşti, şos. Berceni nr. 104 sector 4Producerea şi comercializarea în ţară şi străinătate A echipamentelor pentru centralele nuclearo-electrice, pieselor de schimb, inclusiv servicii şi asistenţă tehnică.1084,1 ─────────────── (997,1+769,1)Întreprinderea de maşini grele Bucureşti
    - Secţia mecano- sudură grea din cadrul Fabricii pentru echipamente pentru C.N.E.
    116."Upetrolam" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.a.)Bucureşti, şos. Berceni nr. 104 sector 4Producerea şi comercializarea în ţară şi străinătate A prăjinilor grele şi de antrenare pentru foraj pînă la 10 km adîncime, cilindrelor de laminor pentru benzi la rece şi la cald, utilajelor pentru industria metalurgică, părţilor componente pentru fabrici de ciment, pinteni cîrmă pentru navele petroliere şi mineraliere între 80.000-165.000 dtw, rotirelor pentru hidroagregate, arborilor patelice pentru industria navală, inclusiv servicii şi asistenţă tehnică.392,8 ─────────────── (379,2+131)Întreprinderea de maşini grele Bucureşti
    - Secţia prelucrări mecanice prăjini grele
    117."Castumag" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.a.)Bucureşti, şos. Berceni nr. 104 sector 4Proiectarea, producerea şi comercializarea în ţară şi străinătate A componentelor pentru utilajele energetice clasice şi nucleare, metalurgice şi chimice, inclusiv servicii şi asistenţă tehnică.352,6 ─────────────── (191,1+284,1)Întreprinderea de maşini grele Bucureşti
    - Secţia mecano- sudură
    118."Univers SDV" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.a.)Bucureşti, şos. Berceni nr. 104 sector 4Proiectarea, producerea şi comercializarea în ţară şi străinătate A sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor, inclusiv servicii şi asistenţă tehnică.37,4 ─────────────── (87,7+14,3)Întreprinderea de maşini grele Bucureşti
    - Secţia sculărie
    119."Apsi" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Bucureşti, şos. Berceni nr. 104 sector 4Prestări de servicii informatice şi informaţionale, asistenţă tehnică (hard-ware, soft-ware), instruire, management, consulting, servicii pentru populaţie şi birou.25 ─────────────── (25,5+0)Întreprinderea de maşini grele Bucureşti
    - Centrul de calcul
    120."Faur" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.a.)Bucureşti, Bd. Muncii nr. 256, sector 3Producerea şi comercializarea în ţară şi străinătate A locomotivelor magistrale, mici şi mijlocii, motoarelor Diesel de putere între 350-1.500 CP - pentru grupuri de foraj şi energetice, autobasculante grele, locomotive şi pentru echiparea produselor speciale, echipamentelor de frînă pentru material rulant, utilajelor complexe, pieselor de schimb, pieselor turnate şi forjate, inclusiv servicii şi asistenţă tehnică.4897,7 ─────────────── (4201,3+1900,1)Întreprinderea "23 August" Bucureşti
    121."Rups" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Ploieşti, Platforma industrială Brazi, judeţul PrahovaProducerea şi comercializarea de piese de schimb, utilaje, subansamble, reparaţii capitale pentru instalaţii de rafinării şi petrochimice de pe platforma industrială Brazi.116,9 ─────────────── (104,5+21)Combinatul petrochimic Brazi
    122."Polichim" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Ploieşti, Platforma industrială Brazi, judeţul PrahovaProducerea şi comercializarea de cauciuc poliizoprenic, cauciuc polibutadienic, răşini de hidrocarburi şi alte produse chimice.1548 ─────────────── (1382,5+227)Combinatul petrochimic Brazi
    123."Petrochim" - S.A.Societate comercială pe acţiuni (S.A.)Ploieşti, Platforma industrială Brazi, judeţul PrahovaProducerea şi comercializarea de produse chimice şi petrochimice, combustibili şi carburanţi, promovarea şi punerea în aplicare a iniţiativelor de interes naţional în domeniul fabricaţiei acestora.6517,5 ─────────────── (5594,5+2257,4)Combinatul petrochimic Brazi
  ----------- Notă *) Mijloace fixe + mijloace circulante.
   +  Anexa 2 STATUTUL*)Societăţii comerciale ...... - S.A.------------- Notă *) Denumirea, sediul şi capitalul social pentru fiecare societate în parte sînt cele prevăzute în anexa nr. 1 la hotărîre.  +  Capitolul I Denumirea, forma juridică, sediul, durata  +  Articolul 1Denumirea societăţiiDenumirea societăţii este societatea comercială "......" - S.A.În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi alte acte emanind de la societate, denumirea societăţii va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul social şi numărul de înregistrare.  +  Articolul 2Forma juridică a societăţiiSocietatea comercială "......" - S.A. este persoana juridică română, avînd forma juridică de societate pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.  +  Articolul 3Sediul societăţiiSediul societăţii este în România, localitatea......., strada...... nr. ... Sediul societăţii poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotărîrii adunării generale a acţionarilor, potrivit legii.Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agenţii situate şi în alte localităţi din ţara şi străînătate.  +  Articolul 4Durata societăţiiDurata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înregistrării în registrul comerţului.  +  Capitolul II Scopul şi obiectul de activitate al societăţii  +  Articolul 5Scopul societăţii este producerea, şi comercializarea produselor ......................, promovarea şi punerea în aplicare a iniţiativelor de interes naţional în domeniul fabricaţiei .........., domenii conexe şi realizarea de beneficii.  +  Articolul 6Obiectul de activitate al societăţii este:.............................................................  +  Capitolul III Capitatul social, acţiunile  +  Articolul 7Capitatul socialCapitalul social iniţial este fixat la suma de ...... mil. lei împărţit în ...... acţiuni nominative în valoare nominală de .... lei fiecare, în întregime subscrise de acţionar.Capitalul social iniţial împărţit în acţiuni nominative de .... lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acţionar unic şi vărsat în întregime la data constituirii societăţii.Capitalul social iniţial este deţinut integral de statul român, ca acţionar unic, pînă la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către terţe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condiţiile legii.  +  Articolul 8AcţiunileAcţiunile nominative ale societăţii vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.Acţiunile vor purta timbrul sec al societăţii şi semnătura a doi administratori.Societatea va tine evidenta acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, care se păstrează la sediul societăţii.  +  Articolul 9Reducerea sau mărirea capitalului socialCapitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărîrii adunării generale extraordinare a acţionarilor în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 10Drepturi şi obligaţii decurgînd din acţiuniFiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv la alte drepturi prevăzute în statut.Deţinerea acţiunii implica adeziunea de drept la statut.Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.Obligaţiile societăţii sînt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acţionarii răspund în limita valorii acţiunilor pe care le deţin.Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii personale ale acţionarilor. Un creditor al unui acţionar poate formula pretenţii asupra părţii din beneficiul societăţii ce i se va repartiza de către adunarea generală a acţionarilor sau a cotei-părţi cuvenite acestuia la lichidarea societăţii, efectuate în condiţiile prezentului statut.  +  Articolul 11Cesiunea acţiunilorAcţiunile sînt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaşte decît un proprietar pentru fiecare acţiune.Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau terţi se face în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.  +  Articolul 12Pierderea acţiunilorÎn cazul pierderii unor acţiuni, proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi sa facă public faptul prin presa, în cel puţin 2 ziare de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul societăţii. După 6 luni va putea obţine un duplicat al acţiunii.  +  Capitolul IV Adunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 13AtribuţiiAdunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al societăţii, care decide asupra activităţii acesteia şi asigura politica ei economică şi comercială.Adunările generale ale acţionarilor sînt ordinare şi extraordinare şi au următoarele atribuţii principale: a) aproba structura organizatorică a societăţii şi numărul de posturi, precum şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie; b) alege membrii consiliului de administraţie şi ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanţi, le stabileşte remunerarea, îi descarca de activitate şi îi revoca; c) alege directorul general, îl descarca de activitate şi îl revoca; directorul general este şi preşedintele consiliului de administraţie; d) stabilesc salarizarea personalului angajat, în funcţie de studii şi munca efectivă prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege; e) stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de administraţie, directorului general, membrilor comitetului de direcţie şi comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legii; f) stabilesc bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate pe exerciţiul următor; g) examinează, aproba sau modifica bilanţul şi contul de beneficii şi pierderi după analizarea raportului consiliului de administraţie şi al comisiei de cenzori, aproba repartizarea beneficiului; h) hotărăsc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale şi a garanţiilor; aproba orice fel de credit financiar acordat de societate; i) hotărăsc cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea de sucursale, filiale şi agenţii; j) hotărăsc cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi la cesiunea acţiunilor; k) hotărăsc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum şi la transformarea formei juridice a societăţii; l) hotărăsc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţii; m) analizează rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele societăţii cu referire la profit şi dividende, poziţia pe piaţa interna şi internaţionala, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii; n) hotărăsc cu privire la actionarea în justiţie a membrilor consiliului de administraţie, directorului general şi a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societăţii; o) hotărăsc în orice alte probleme privind societatea.Hotărîrile în problemele prevăzute la lit. j), k) şi l), vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societăţii, în perioada în care statul este acţionar unic.Atribuţiile adunărilor generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor se diferenţiază potrivit legii.  +  Articolul 14Convocarea adunării generale a acţionarilorAdunarea generală a acţionarilor se convoacă de preşedintele consiliului de administraţie sau de unul dintre vicepreşedinţi, pe baza împuternicirii data de preşedinte.Adunările generale ordinare au loc cel puţin o dată pe an, la doua luni de la încheierea exerciţiului economico-financiar, pentru examinarea bilanţului şi a contului de beneficii şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi bugetului pe anul în curs.Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acţionarilor reprezentind cel puţin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum şi în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepţia primilor 2 ani de la înfiinţarea societăţii.Adunarea generală va fi convocată de administratori de cîte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispoziţiile din statut, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită.Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial şi într-unul din ziarele de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul societăţii sau din cea mai apropiată localitate.Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi, cu arătarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.Cînd în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul societăţii sau în alt loc din aceeaşi localitate.  +  Articolul 15Organizarea adunării generale a acţionarilorAdunarea generală ordinară este constituită valabil şi poate lua hotărîri dacă la prima convocare acţionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă deţin cel puţin 1/2 din capitalul social.Adunarea generală extraordinară este constituită valabil şi poate lua hotărîri, dacă la prima convocare acţionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă deţin cel puţin 1/2 din capitalul social.Adunarea generală a acţionarilor este prezidata de preşedintele consiliului de administraţie, iar în lipsa acestuia de către unul din vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte.Preşedintele consiliului de administraţie desemnează, dintre membrii adunării generale, un secretar care să verifice lista de prezenta a acţionarilor şi sa întocmească procesul-verbal al adunării.Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat şi parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a întocmit.La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării generale a acţionarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societăţii, pot fi invitaţi şi reprezentanţii salariaţilor.  +  Articolul 16Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilorHotărîrile adunărilor se iau prin vot deschis.Acţionarii votează, de regula, prin ridicare de mîini.La propunerea persoanei care prezidează, sau a unui grup de acţionari prezenţi sau reprezentaţi, ce deţin cel puţin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea şi pentru luarea hotărîrilor referitoare la răspunderea administratorilor.Hotărîrile adunării generale sînt obligatorii chiar pentru acţionarii absenţi sau nereprezentati.  +  Articolul 17În perioada în care statul este acţionar unic, atribuţiile adunării generale a acţionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor statului, alcătuit şi numit potrivit legii.Consiliul imputernicitilor statului îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul sau regulament de organizare şi funcţionare aprobat de organul care a înfiinţat societatea.Consiliul imputernicitilor statului se va desfiinţa de drept, la data la care se va tine şedinţa de constituire a adunării generale a acţionarilor.  +  Capitolul V Consiliul de administraţie  +  Articolul 18OrganizareSocietatea pe acţiuni este administrată de către consiliul de administraţie compus din .... administratori, aleşi de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acţionari. Numărul de administratori este stabilit în raport cu volumul şi specificul activităţii societăţii comerciale.Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acţionari.Cînd se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acţionarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de acelaşi acţionar care a desemnat predecesorul sau. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rămas pînă la expirarea mandatului predecesorului sau.Sînt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administraţie, comisiei de cenzori şi director, persoanele care potrivit legii sînt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracţiuni prevăzute de lege referitor la societăţile comerciale.Pînă la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către terţe persoane fizice sau juridice, consiliul de administraţie al societăţii comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului, cu acordul ministerului de resort.Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte.Componenta consiliului de administraţie şi desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acţionarilor.La prima şedinţa, consiliul de administraţie alege dintre membri săi 1-3 vicepreşedinţi.Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societăţii ori de cîte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de unul din vicepreşedinţi desemnat de preşedinte. Preşedintele numeşte un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afară acestuia.Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puţin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administraţie şi deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi.Dezbaterile consiliului de administraţiei au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de preşedinte, cu cel puţin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se înscrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretar.Consiliul de administraţie poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate şi poate recurge la experţi pentru studierea anumitor probleme.În relaţiile cu terţi, societatea este reprezentată de către preşedintele consiliului de administraţie pe baza şi în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acţionarilor, sau în lipsa lui, de către unul din vicepreşedinţi, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează fata de terţi.Membrii consiliului de administraţie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societăţii în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa pună la dispoziţia acţionarilor şi comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societăţii.Preşedintele, vicepreşedinţii, membrii consiliului de administraţie, directorul general şi adjunctii acestuia, răspund individual sau solidar, după caz, fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la dispoziţiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greşeli în administrarea societăţii. În astfel de situaţii, ei vor putea fi revocaţi prin hotărîrea adunării generale a acţionarilor.  +  Articolul 19Atribuţiile consiliului de administraţieConsiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) angajează şi concediază personalul şi stabileşte drepturile şi obligaţiile acestuia; b) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului societăţii pe compartimente; c) aproba operaţiunile de încasări şi plati potrivit competentelor acordate; d) aproba operaţiunile de cumpărare şi vînzare de bunuri potrivit competentelor acordate; e) aproba încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie); f) stabileşte tactica şi strategia de marketing; g) aproba încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor acordate; h) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de beneficii şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul de program de activitate şi proiectul de buget al societăţii pe anul în curs; i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor.  +  Capitolul VI  +  Articolul 20Comitetul de direcţieConsiliul de administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale unui comitet de direcţie, compus din membrii aleşi din consiliul de administraţie, fixindu-le în acelaşi timp şi salariile potrivit legii.La societăţile ce au regimul celor cu capital integral de stat, atribuţia prevăzută la alineatul de mai sus se executa cu acordul ministerului de resort.Preşedintele îndeplineşte şi funcţia de director general sau director, calitate în care conduce şi comitetul de direcţie, asigurînd conducerea curenta a societăţii, aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administraţie în limitele activităţii societăţii.Deciziile comitetului de direcţie se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.Comitetul de direcţie este obligat să prezinte la fiecare şedinţa a consiliului de administraţie, registrul sau de deliberări.În comitetul de direcţie votul nu poate fi dat prin delegaţie.  +  Capitolul VII Gestiunea societăţii  +  Articolul 21Comisia de cenzoriGestiunea societăţii este controlată de acţionari şi de comisia de cenzori, formată din 3 membri, care trebuie să fie asociaţi cu excepţia cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generală a acţionarilor.În perioada în care statul este acţionar unic, cenzorii sînt reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor.Adunarea generală alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori supleanţi care vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.Pentru a putea exercita dreptul de control, acţionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societăţii, situaţia patrimoniului, a beneficiilor şi a pierderilor.Comisia de cenzori are următoarele atribuţii principale: a) în cursul exerciţiului financiar, verifica gospodărirea fondurilor fixe şi a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţa contabilă şi informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate; b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor societăţii, a bilanţului şi a contului de beneficii şi pierderi, prezentind adunării generale a acţionarilor un raport scris; c) la lichidarea societăţii controlează operaţiunile de lichidare; d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi obiectului societăţii.Comisia de cenzori se întruneşte la sediul societăţii şi ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale.Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea societăţii), sau ori de cîte ori considera necesar pentru alte situaţii, privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.Atribuţiile şi modul de funcţionare a comisiei de cenzori, precum şi drepturile şi obligaţiile cenzorilor, se completează cu dispoziţiile legale în acest domeniu.Cenzorii şi cenzorii supleanţi se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.Sînt incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care intra sub incidenţa art. 18 alin. 4, precum şi cei care sînt rude sau afini pînă la al patrulea grad sau sotii administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcţii decît aceea de cenzori, un salariu sau o remuneraţie de la administrator sau de la societate.  +  Capitolul VIII Activitatea societăţii  +  Articolul 22Exerciţiul economico-financiarExerciţiul economico-financiar începe de la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exerciţiu începe la data constituirii societăţii.  +  Articolul 23Personalul societăţiiPersonalul de conducere al societăţii şi cenzorii sînt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. În perioada cît statul este acţionar unic personalul de conducere şi cenzorii vor fi numiţi de consiliul imputernicitilor statului, cu acordul ministerului de resort.Restul personalului este angajat de către consiliul de administraţie sau de către directorul general al societăţii comerciale.Nivelul salariilor pentru personalul societăţii, pe categorii de funcţii, se stabileşte şi poate fi modificat de către adunarea generală a acţionarilor în funcţie de studii şi munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.Pînă la aprobarea legislaţiei în domeniu, salarizarea se face conform legislaţiei în vigoare.Plata salariilor, impozitelor pe acestea şi a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.Drepturile şi obligaţiile personalului societăţii sînt stabilite de către consiliul de administraţie sau de către directorul general al societăţii comerciale.  +  Articolul 24Amortizarea fondurilor fixeConsiliul de administraţie stabileşte, în condiţiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.  +  Articolul 25Evidenta contabila şi bilanţul contabilSocietatea va tine evidenţa contabilă, în lei, va întocmi anual bilanţul şi contul de beneficii şi pierderi, avînd în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.Bilanţul şi contul de beneficii şi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial, conform legii.  +  Articolul 26Calculul şi repartizarea beneficiilorBeneficiul societăţii se stabileşte pe baza bilanţului aprobat de adunarea generală a acţionarilor. Beneficiul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.Din beneficiul societăţii se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării şi dezvoltării de produse noi, investiţiilor, reparaţiilor, precum şi pentru alte destinaţii stabilite de adunarea generală a acţionarilor.Din beneficiul anual se stabileşte fondul de rezerva care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanţul anual (constituirea lui efectuindu-se pînă se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum şi alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.Din beneficiul prevăzut în bilanţ se scade impozitul legal, rezultind beneficiul cuvenit acţionarilor, care se repartizează între aceştia, proporţional cu aportul la capitalul social, precum şi pentru alte nevoi ale societăţii.Plata beneficiului cuvenit acţionarilor se face de societate, în condiţiile legii, în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanţului de către adunarea generală a acţionarilor.În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţa.Suportarea pierderilor de către acţionari se va face proporţional cu aportul la capital şi în limita capitalului subscris.  +  Articolul 27Registrele societăţiiSocietatea tine registrele prevăzute de lege.  +  Capitolul IX Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii  +  Articolul 28Modificarea formei juridiceSocietatea va putea fi transformata în alta forma de societate prin hotărîrea adunării generale a acţionarilor.În perioada în care statul este unic acţionar, transformarea formei juridice a societăţii se va putea face numai cu aprobarea organului care a înfiinţat-o.Noua societate va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înfiinţarea societăţilor.  +  Articolul 29Dizolvarea societăţiiUrmătoarele situaţii duc la dizolvarea societăţii:- imposibilitatea realizării obiectului social;- hotărîrea adunării generale;- falimentul;- pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;- numărul de acţionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;- la cererea oricărui acţionar, dacă împrejurările de forta majoră şi consecinţele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acţionarilor constata ca funcţionarea societăţii nu mai este posibila;- în orice alte situaţii, pe baza hotărîrii adunării generale a acţionarilor, luată în unanimitate.Dizolvarea societăţii comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial.  +  Articolul 30Lichidarea societăţiiÎn caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.Lichidarea societăţii şi repartiţia patrimoniului se fac în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 31LitigiiLitigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice române sînt de competenţa instanţelor judecătoreşti din România.Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate şi persoanele juridice române pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.  +  Capitolul X Dispoziţii finale  +  Articolul 32Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale.-------